Tag archieven: Historisch afval

NRG is op grond van haar Kernergiewetvergunning verplicht al het aanwezige radioactief afval, dus ook het kernafval wat momenteel is opgeslagen in de zogeheten Pluggenloods, af te voeren naar de COVRA te Vlissingen.

Sluiting HFR door ondermaatse veiligheidscultuur; nu alles prima?

hfr-dichtkleinVeel woorden zaterdagmorgen in de Volkskrant gewijd aan de situatie bij NRG in Petten, en dan vooral in relatie met de (on-)veiligheidscultuur rond de hogeflux reactor. Een flinke opsomming van allerlei niet genomen maatregelen, te laat gemelde storinkjes en niet gesignaleerde problemen.
Het artikel (en ook de komende reportage van KRO Reporter) is gebaseerd op een WOB-aanvraag waarmee veel documenten zijn verkregen over heel veel zaken. Grote punt van het artikel in de Volkskrant: HFR is vorig jaar niet stilgelegd wegens technische mankementen, maar omdat de nieuwe directie zo schrok van dingen die misgegaan waren en de heersende veiligheidscultuur. Over het niet adequaat reageren op situaties door het personeel hebben we ons ook wel eens verbaasd (zie bijv. https://www.laka.org/nieuws/2013/weer-problemen-hfr-1926/
NRG heeft een flinke voorwaardelijke boete opgelegd gekregen van het ministerie, het exacte bedrag is weg gelakt uit de ge-WOBte documenten. Lees verder

Weer vertraging afvoer historisch afval Petten

Opnieuw gaat NRG later dit jaar een vergunningswijziging aanvragen om meer tijd te krijgen om het zogeheten historisch radioactief afval op het eigen terrein op te ruimen. Dit afval (1.700 vaten) is sinds 1961 in de Waste Storage Facility in pijpen in de grond opgeslagen. In 1984 wordt besloten al het radioactief afval bij de COVRA op te slaan. Veel van die vaten zijn kapot en lekken. Dat is geen nieuwe informatie, dat is sinds 1996 bekend. Toch maakt NRG pas in 2012 (16 jaar later!) een plan van aanpak en in de vergunning die dan afgegeven wordt staat dat alles eind 2016 afgevoerd moet zijn naar de COVRA. Een jaar later (2013) wordt dat in een vergunningswijziging verlengd tot 31 december 2017. Uit een brief van minister Kamp aan de Kamer blijkt nu dat NRG opnieuw gaat vragen die vergunning aan te passen zodat ze meer tijd hebben. Deze keer met het excuus dat de WSF vorig jaar, samen met alle andere nucleaire installaties van NRG, tijdelijk uit bedrijf is genomen, wegens ouderdom en niet goed functioneren.
Het zou werkelijk een schande zijn als NRG opnieuw toestemming krijgt om langer over het afvoeren van het historisch afval te kunnen doen! Voor dat afvoeren betaalt de overheid ook nog eens 25 miljoen euro extra.

Belgoprocess gaat historisch afval ECN verwerken

Het Belgische Belgoprocess gaat voor Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het in Petten opgeslagen historisch radioactief afval verwerken. Het gaat om een deel van de circa 1700 vaten die opgeslagen zijn in zogeheten pluggen: betonnen gaten in de grond. Een aantal vaten lekken en zijn kapot.
Belgoprocess gaat laag- en middelradioactief afval verwerken en conditioneren. Dit zal gebeuren in de PAMELA-installatie op site 1 van Belgoprocess te Dessel (België). Zodra het afval verwerkt en geconditioneerd is, gaat het terug naar Nederland om opgeslagen te worden bij Covra. Oktober vorig jaar is met de afvoer van het deel van het afval begonnen dat meteen naar de Covra kan worden vervoerd. Hier meer daarover. Lees verder

Afvoeren historisch afval Petten begonnen

De NRG is eindelijk begonnen met het afvoeren van het zogeheten historisch afval: afval dat op eigen terrein, in de Waste Storage Facility ofwel de pluggenloods, is opgeslagen vanaf de opening van de HFR in 1961. Pogingen het op te ruimen kent een bijna even lange geschiedenis. De transporten naar de Covra in Borssele zullen tot 2017 duren.
Vanaf de ingebruikname van de reactor in 1961 is het afval ongesorteerd opgeslagen. Materialen en onderdelen van verschillend stralingsniveau zijn samen verpakt. Voordat het historisch opgeslagen afval aan Covra kan worden aangeboden moet het naar stralingsniveau worden gesorteerd, gescheiden en opnieuw worden verpakt. Lees verder

NRG: jaar meer tijd (en 25 miljoen) om radioactief afval af te voeren

Het ministerie van EL&I heeft de definitieve beschikking aan NRG bekend gemaakt in verband met het "zo spoedig mogelijk" afvoeren naar de COVRA van het historisch radioactief afval van het ECN. Tot en met 8 november is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Op 16 oktober is er volgens de kennisgeving een informatieavond in het Gemeentehuis van Zijpe met vertegenwoordigers van EL&I en NRG. De definitieve beschikking is op een belangrijk aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan, vooral naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen van NRG en ECN. Een van de aanpassingen is dat de termijn waarop het afval moet zijn afgevoerd met 1 jaar is verlengd tot en met 31 december 2017. Lees verder

Ontwerpbeschikking Waste Storage Facility NRG

Het ministerie van EL&I heeft de kennisgeving  gepubliceerd van een ontwerpbeschikking om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Covra in Borssele. In de zgn. pijpenopslag (geboorde gaten in de grond) is 'historisch' radioactief afval opgeslagen van de HFR. Bij eerdere pogingen dat op te ruimen kwam men erachter dat vaten kapot zijn en zijn gaan lekken, waarna NRG stopte met de opruimwerkzaamheden. Vreemd genoeg staat in de beschikking dat 'splijtstofhoudend' afval niet verwijderd hoeft te worden. Tot 18 april kun je een 'zienswijze' indienen.
Update: De definitieve beschikking leest als een schoolvoorbeeld over de problemen met kernafval: te ingewikkeld en te duur. Het lukt NRG niet om aan de bestaande vergunningen te voldoen. Nou ja, dan pas je de vergunning dus gewoon aan.

NRG gaat lekkende afval vooralsnog niet verwerken

NRG ziet af van de bouw van een omvangrijke fabriek, de "HAVA-verpakkingsunit" voor het sorteren en herverpakken van hoog- en middenhoog radioactief afval dat in Petten ligt opgeslagen. De beoogde fabriek werd enkele jaren geleden nog gezien als noodzakelijke faciliteit om het hoog radioactieve afval uit de onderzoeksreactor in Petten gereed te maken voor vervoer naar de COVRA in Borssele. De 1.500 vaten zijn opgeslagen in circa 200 ondergrondse betonnen buizen, pluggen genoemd. In twee hiervan ontdekte NRG vorige maand dat vaten waren doorgeroest (zie bericht 25 februari), waardoor de inhoud in de betonnen buizen was beland. Deze twee pluggen zijn nu verzegeld. NRG moet het hoogradioactieve afval scheiden, verwerken, compacteren en herverpakken voordat het aan Borssele kan worden aangeleverd. Het bedrijf studeert nu op twee alternatieven: de realisering van een sterk afgeslankte unit of uitbesteding van het werk.

NRG Petten: problemen bij ompakken oud radioactief afval

NRG is tijdelijk gestopt met het ompakken van drumvaatjes met radioactief afval. Het betreft stalen vaatjes met materialen voor onderzoek (zoals materiaalmonsters, boutjes, gereedschap), die sinds de ingebruikname van de HFR in de jaren zestig zijn opgeslagen. In de afgelopen periode is tweemaal gebleken dat bij het uit de opslagbuis omhoog halen van geselecteerde vaatjes waarin ook PVC (plastic) is verpakt, deze zijn aangetast en de inventaris in de opslagbuis is terecht gekomen. NRG is tijdelijk gestopt met het ompakken, heeft de opslagbuis afgesloten en onderzoekt diverse mogelijkheden om niet intacte vaatjes in de toekomst goed te kunnen hanteren.

NRG krijgt faciliteit voor behandeling hoog radioactief afval

Milieuminister Cramer wil NRG in Petten vergunning verlenen voor de bouw en inrichting van een verpakkingsunit voor hoog radioactief afval. Circa 1500 vaten met hoog radioactief afval zullen in de nieuwe nucleaire faciliteit uitgesorteerd en herverpakt worden en vanaf 2010 vanuit Petten over de weg naar Borssele getransporteerd worden. NRG denkt tot en met 2015 in totaal 85 transporten naar Zeeland nodig te hebben. Het hoog radioactieve afval is de erfenis van 40 jaar nucleair onderzoek en ligt al tientallen jaren in Petten opgeslagen. Een deel van de vaten verkeert in matige tot slechte conditie.

Kabinet voorkomt vervolging Petten door OM

De eigenaar van de reactor in Petten is door de regering behoed van strafvervolging voor het op grote schaal overtreden van milieuwetgeving. Na een grootscheepse politie-inval on Petten werd er gesproken over 'Oost-Europese'  toestanden met betrekking tot naleving van de wetgeving. Radioactief afval was opgeslagen in zeecontainers, giftig chemisch afval stond onbeschermd in de buitenlucht of was opgeslagen in lekkende houten keten, en gasflessen waren verkeerd opgeslagen in de buurt van de reactor (waardoor ontploffingsgevaar aanwezig was). Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Euratom graag vervolgen, maar Euratom is een onderdeel van de Europese Commissie. Buitenlandse Zaken vreesde een diplomatiek conflict en het OM was gedwongen de strafzaak tegen Euratom te laten vallen, nadat Bot persoonlijk verklaarde dat Euratom ('net als ambassadeurs') over immuniteit beschikt en niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Drie andere bedrijven op het terrein (ENC, NRG en Mallinkcrodt) zullen wel aangeklaagd worden, maar gaan zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel, waardoor een aantal aanklachten ws. zullen vervallen. Het OM spreekt nu van een 'vrijplaats' en van een schandaal dat Euratom in Nederland niet vervolgd kan worden. De Volkskrant beschikt over interne documenten van het Ministerie van Justitie die deze gang van zaken (en het misnoegen van het OM) duidelijk maken. (zie ook bericht van 25 juni 2004)