Tag archieven: TenneT

Locaties voor nieuw hoogspanningsstation bij Borssele

Van 13 januari tot en met 23 februari 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor hoogspanningsstation omgeving Sloegebied ter inzage. Daarin staan 4 locatie -en tracéalternatieven die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT nader willen gaan onderzoeken. Het nieuwe hoogspanningsstation is ook van belang in de plannen voor nieuwe kerncentrales. Op 31 januari is er een informatiebijeenkomst van TenneT en het ministerie in Nieuwdorp. Lees verder

Vertraging hoogspanningstraject slecht nieuws voor kerncentrale

De nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland loopt zeker twee jaar vertraging op. Netbeheerder TenneT verwacht de verbinding eind 2022 in gebruik te kunnen nemen, zo blijkt uit de bijgestelde planning. Daardoor zal met het in bedrijf komen van de windparken op zee door ‘congestie-management’ mogelijk vermogen moeten worden afgeschakeld: de kerncentrale in Borssele is daarvoor dan een belangrijke kandidaat. Lees verder

Borssele uit bedrijf voor onderhoud en splijtstofwissel

Woensdag 29 mei, gaat kerncentrale Borssele naar verwachting voor vier weken uit bedrijf. In die periode wordt een kwart van de splijtstof gewisseld en wordt er onderhoud gepleegd. Bijzonder aan deze splijtstofwisselperiode is de overeenkomst met netbeheerder TenneT. Gedurende de splijtstofwisselperiode werkt TenneT namelijk aan extra aansluitingen op het landelijk 380kV-net die nodig zijn voor offshore windmolenparken. Om die aansluitingen te realiseren, kan EPZ tot 30 juni geen gebruikmaken van haar 380kV aansluiting (zie kaart hoogspanningsnet). Omdat het beschikbaar zijn van deze aansluiting verplicht is, is de planning dat KCB pas ná die datum weer op het net komt.
EPZ en toezichthouder ANVS suggereren in hun berichtgeving dat Borssele door de werkzaamheden van TenneT langer stil zal liggen dan normaal. De geplande vier weken zijn echter zeer gebruikelijk voor een splijtstofwisseling, vaak is het nog langer ook. Zie hiervoor het Remit-archief.

Blaast windpark Borssele kerncentrale Borssele van het stroomnet?

Door vertraging in de bouw van een hoogspanningstraject in Zeeland zou het zo maar kunnen gebeuren dat in de loop van dit jaar de kerncentrale Borssele uitgeschakeld moet worden omdat het elektriciteitsnet vol is. Dan komt namelijk het eerste deel van het windpark Borssele, 20 kilometer voor de Zeeuwse kust, gereed. Aangezien groene stroom voorrang zou hebben op het elektriciteitsnet bij zogeheten 'congestie-management', zou niet-duurzaam vermogen afgeschakeld moeten worden. En kerncentrale Borssele is daarvoor de belangrijkste kandidaat. De Volkskrant bericht er vandaag over.

Nederland gaat elektriciteit exporteren

Het Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2007-2024, onder meer gebaseerd op gegevens van energieproducenten, geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod van elektriciteit. Nederland krijgt de komende jaren een steeds groter exportpotentieel. Na jarenlang importafhankelijk te zijn geweest, is Nederland nu op elektriciteitsgebied zelfvoorzienend en zal in de komende jaren een steeds groter exportpotentieel ontwikkelen. Ook als slechts een deel van deze plannen wordt gerealiseerd, is er ruim voldoende capaciteit om te voorzien in de Nederlandse vraag naar elektriciteit. Dat blijkt uit cijfers van het Rapport, dat TenneT TSO jaarlijks op verzoek van de minister van Economische Zaken opstelt.

Nieuw hoogspanningstracé voor nieuw vermogen Borssele

De ministeries van EZ, VROM en TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, werken samen aan een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380.000 Volt door Zeeland en West-Brabant. Deze nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding is nodig omdat het huidige transportnetwerk vol is met de komst van de Sloecentrale. Deze verbinding gaat het ook technisch mogelijk maken dat er nieuw (grootschalig-)vermogen in Borssele bij gebouwd gaat worden. De verbinding begint in Borssele en eindigt ergens in West-Brabant. De nieuwe verbinding is circa 120 kilometer lang en moet eind 2014 operationeel zijn. De startnotitie wordt op 22 mei gepubliceerd, daarna zijn 4 informatieavonden gepland. Meer info op de site zuid-west380kv.nl.

De jaren 80 revisited: kernenergie

Met de mededeling dat we ons moeten richten op eigen energiebronnen en minder afhankelijk moeten worden van het buitenland, opent het CDA de strijd voor een nieuwe kerncentrale. Alsof we eigen uraniummijnen hebben en een eigen nucleaire industrie die in staat is kerncentrales te bouwen. Alsof we niet vrijwel al ons gas exporteren… Alsof niet op dezelfde dag TenneT, de netbeheerder, meedeelde dat vanaf volgend jaar Nederland geen elektriciteit meer zal importeren, maar zal gaan exporteren! Dit door de aanleg van windmolenparken en kleinschalige productie (zonnecollectoren). In Finland stortte, na de aankondiging van een nieuwe kerncentrale, de investeringen in duurzame energie-productie in, zodanig dat de Kyoto-doelstellingen nu onhaalbaar zijn.
Trouwens, als er iets jaren '80 is, dan is het wel kernenergie! Gezien gisteren op Netwerk: de tachtigers: Wiegel, Lubbers, Alders?

Daling broeikasgas door meer import

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt al twee jaar, maar dat komt vrijwel uitsluitend door dat Nederland meer elektriciteit is gaan importeren. De broeikasgassen worden nu in het buitenland geproduceerd: 22% van de gebruikte elektriciteit kwam in 2006 uit het buitenland. Maar volgens het Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2006-2014 van TenneT kan Nederland over een paar jaar zelfs elektriciteit gaan exporteren. Tot 2014 is er nu 13 GW nieuw vermogen gepland (nu is het totale opgestelde vermogen 20 GW). Zelfs als er maar een kwart van het nu geplande nieuw vermogen gerealiseerd wordt, is er nog steeds dezelfde leveringszekerheid als nu.