Tag archieven: WAKO

Verzekeraar COVRA vergoedt schade voor kernongevallen niet

De COVRA heeft een nieuwe verzekeraar voor haar vrachtwagens en busjes waarmee radioactief afval wordt opgehaald. De vorige verzekeraar had namelijk de polis opgezegd. Maar voordat u nu denkt: ‘zie je wel, commerciële verzekeraars dekken dus wel schade door radioactiviteit’, Wacht even. “Als WA-motorrijtuigenverzekeraar zal de Vereende niet opdraaien voor schade die is veroorzaakt door het vrijkomen van radioactief materiaal. De dekking omvat alleen de schade die andere voertuigen en mensen lijden door een aanrijding.” En schade door (de gevolgen van) radioactiviteit dan? Lees verder

Rekenkamer: onvoldoende controle op kosten ontmanteling nucleaire installaties

Er is onvoldoende controle of er genoeg geld opzij wordt gezet voor de ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de begroting en het jaarverslag 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De rekenkamer zet ook vraagtekens bij de kostenramingen voor de sloop van de kerncentrale, die eind 2033 sluit. Ook constateert de Rekenkamer dat de Hoge Flux reactor in Petten flink onderverzekerd is en de afspraken met de Europese Commissie om de ontmanteling te betalen onzeker. Lees verder

Aansprakelijkheid exploitant naar 1,2 miljard

Gepubliceerd is het "Besluit van 31 augustus 2012 tot wijziging van artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (verhoging bedrag aansprakelijkheid exploitant van in Nederland gelegen kerninstallatie)" het maximumbedrag van aansprakelijkheid (en de daarmee samenhangende "verplichting voor de exploitant om op grond van artikel 10 van het Verdrag van Parijs om tot dat bedrag een verzekeringsdekking te nemen") is nu 1,2 miljard.
Dat maximum door de exploitant te vergoeden bedrag was sinds 1998 340 miljoen en door een, nog niet in werking getreden, wet uit 2008 verhoogd naar 700 miljoen. Nu is het maximum te vergoeden bedrag op 1,2 miljard gezet. De rest is nog steeds voor de staat.

Aansprakelijkheid Kernongevallen

Het verslag is er van de vergadering op 2 november van de vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Aansprakelijke Kernongevallen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.