Categoriearchief: Opiniepeiling

Te weinig ruimte voor nieuwe kerncentrales bij Borssele

Er is in het Sloegebied, volgens de wet het gebied dat gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking, lang niet genoeg ruimte om twee kerncentrales te bouwen. Tot die conclusie komt stedenbouwkundige Kees Thielen. In Hinkley Point, vergelijkbaar denkt hij, omdat het waarschijnlijk om hetzelfde type centrales gaat, is 175 hectare gebruikt. Dat is er in het Sloegebied bij lange na niet. Zeker niet voor de bouw. Als je het zonnepark afbreekt en een dijk verlegt, is er wel ruimte voor twee kerncentrales, maar nog steeds niet voor de bouw waarbij veel meer ruimte nodig is. Lees verder

Oude mannen grootste groep onder voorstanders kernenergie

Dagblad De Limburger meldt dat het aantal voorstanders van kernenergie in  Limburg landelijk gezienhet laagst is: 28,7%. Landelijk is 35,2% voor kernenergie. Overigens stijgt het aandeel voorstanders wel iets in vergelijking met vorig jaar, landelijk gezien, maar in Limburg is het percentage voorstanders dus juist gedaald.
Wat ook al bleek uit eerdere opiniepeilingen: mannen zijn veel vaker voor kernenergie dan vrouwen: 45% tegen 19%. Verder valt op dat voorstanders van kernenergie vooral onder ouderen gevonden worden: het percentage voorstanders bij zeventigplussers is beduidend hoger dan bij twintigers.

Onderzoek EZK: Vooral klimaatontkenners steunen kernenergie

Jonge mannen die zich geen zorgen maken over klimaatverandering zijn de grootste voorstanders van kernenergie. Maar kernenergie blijft de minst aantrekkelijke optie in vergelijking met zon en wind, dat veel populairder is. Dit zijn een aantal resultaten van de Landelijke Energieraadpleging 2023 waarbij burgers de mogelijkheid kregen om hun voorkeuren te uiten “over een aantal keuzes die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan maken bij het Nationaal Plan Energiesysteem.” We schreven in februari al over de sturende vragen in de raadpleging. Sommige resultaten zijn dan misschien niet verrassend, maar wel duidelijk. Lees verder

Sturende vragen over kernenergie bij EZK-enquête over energietransitie

Begin februari startte een landelijke raadpleging over de energietransitie en systeemkeuzes rond het toekomstige energiesysteem. Ook is er de mogelijkheid om specifiek aan te geven wat een deelnemer belangrijk vindt bij keuzes over kernenergie. De energieraadpleging wordt in opdracht van het ministerie EZK georganiseerd door Populytics, een ‘spin-off’ van de TU-Delft. Nederlanders kunnen hun advies geven tot en met 24 februari. Het zijn nogal sturende vragen, zo zijn er alleen maar vragen over de gevolgen van een besluit tot meer kerncentrales, niet of dat een zinvol besluit is, en lijkt er geen controle op het vaker invullen door dezelfde persoon. Daarmee verliest de enquête veel van de bruikbaarheid in enig publiek debat. Lees verder

CBS: kernenergie na fossiel minst gewenste energiebron

Uit een uitgebreid opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de meningen over klimaatverandering, de energietransitie en energiebronnen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat kernenergie, na kolen, olie en gas, de minst gewenste energiebron is. Slechts een kwart van de Nederlanders vindt dat kernenergie meer ingezet moet worden. Iets meer mensen vinden juist dat kernenergie helemaal niet meer ingezet moet worden. Dit blijkt uit de CBS-publicatie ‘Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020’.
Lees verder

Kernenergie minst populaire optie in energietransitie

Het deel van de Nederlandse bevolking dat minder kernenergie wil is gegroeid ten opzichte van twee jaar geleden en het percentage dat meer kernenergie wil is afgenomen tot slechts 13 procent. Daarmee blijft kernenergie de minst populaire optie in de energietransitie. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse burgers naar hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot de energietransitie door Motivaction. Verder blijkt dat van de groep die niet geloven in klimaatverandering een groter dan gemiddeld percentage het aandeel kernenenergie wil zien groeien. Lees verder

76% steunt windenergie; 11% kernenergie

molenNederlanders staan positief tegenover de bouw van meer windmolens. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. Zo’n 63 procent van de ondervraagden is voor de bouw van meer windmolens. Een nog grotere groep van 69 procent vindt windenergie een onmisbaar onderdeel bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. Slechts 15% noemt windmolens in hun top 3 van meest bezwaarlijke infrastructurele projecten in de omgeving. Het meest bezwaarlijk vindt men een kerncentrale (68%), gevolgd door een afvalverwerkingsbedrijf (51%), een kolencentrale (50%), een hoogspanningsmast (24%), of een snelweg (18%). Over het totale aanbod van energie zetten Nederlanders windenergie wel op een tweede plaats. Nederlanders zien vooral toekomst in zonne-energie (83 procent), windenergie (76 procent) en waterkracht (59 procent). Kolen (2 procent) en kernenergie (11 procent) hebben daarentegen weinig draagvlak. Lees verder

Draagvlak nieuwe kerncentrales nog kleiner

In een persbericht van 1 februari over het Nationaal Kiezersonderzoek 2012 van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), het onderzoek waaruit bleek dat we zo tevreden zijn met de democratie, zat ook een vraag over of we nieuwe kerncentrales willen. Wat blijkt: "Van het electoraat is 20 procent hier voor en 60 procent hier tegen. In 2006 wenste nog een kwart en in 2010 ruim een derde een toename van het aantal kerncentrales". Nog minder draagvlak dus.

Ach ja, en dan dit: “Tweederde voor kernenergie?”

Is tweederde van de Nederlandse bevolking voor kernenergie en voor de bouw van en nieuwe kerncentrale (zoals de Volkskrant ons wil doen geloven?)
Even tellen (uit hetzelfde artikel):

  • 25% tegen kernenergie (nieuw of oud? In elk geval nu!)
  • 26 % voor bouw inherent veilige kerncentrale (Generatie 4; op z'n vroegst 2040, dus tegen bouw nu)
  • 8 % voor vervanging Borssele 1 (dus in 2033)
  • 29 % voor bouw kerncentrale nu

De conclusie lijkt ons dan toch echt duidelijk: bijna tweederde tegen bouw kerncentrale nu en iets meer dan een kwart voor de bouw van een kerncentrale nu. (maar ter waarschuwing: het is nu niet de tijd om ons alleen maar rijk te rekenen!- Doe wat!

Geen voorkeur voor kernenergie bij electriciteitsopwekking

Het onderzoeksbureau Newcom heeft voor de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) ruim duizend mensen gevraagd naar hun mening over elektriciteitsbronnen. Als deze energiesoorten onder dezelfde prijs kunnen worden geleverd, gaat de voorkeur van de Nederlander vooral uit naar zonne- en windenergie (33 en 32 procent). Bij 15 procent heeft kernenergie de voorkeur. Wel blijkt dat 48 procent vindt dat kernenergie positief bijdraagt aan het verbeteren van klimaat en milieu. Kolen is een energiebron die niet kan rekenen op bijval; 85 procent van de geënquêteerden denkt negatief over de bijdrage daarvan aan verbetering van het klimaat.