Categoriearchief: Opiniepeiling

Sturende vragen over kernenergie bij EZK-enquête over energietransitie

Begin februari startte een landelijke raadpleging over de energietransitie en systeemkeuzes rond het toekomstige energiesysteem. Ook is er de mogelijkheid om specifiek aan te geven wat een deelnemer belangrijk vindt bij keuzes over kernenergie. De energieraadpleging wordt in opdracht van het ministerie EZK georganiseerd door Populytics, een ‘spin-off’ van de TU-Delft. Nederlanders kunnen hun advies geven tot en met 24 februari. Het zijn nogal sturende vragen, zo zijn er alleen maar vragen over de gevolgen van een besluit tot meer kerncentrales, niet of dat een zinvol besluit is, en lijkt er geen controle op het vaker invullen door dezelfde persoon. Daarmee verliest de enquête veel van de bruikbaarheid in enig publiek debat. Lees verder

CBS: kernenergie na fossiel minst gewenste energiebron

Uit een uitgebreid opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de meningen over klimaatverandering, de energietransitie en energiebronnen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat kernenergie, na kolen, olie en gas, de minst gewenste energiebron is. Slechts een kwart van de Nederlanders vindt dat kernenergie meer ingezet moet worden. Iets meer mensen vinden juist dat kernenergie helemaal niet meer ingezet moet worden. Dit blijkt uit de CBS-publicatie ‘Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020’.
Lees verder

Kernenergie minst populaire optie in energietransitie

Het deel van de Nederlandse bevolking dat minder kernenergie wil is gegroeid ten opzichte van twee jaar geleden en het percentage dat meer kernenergie wil is afgenomen tot slechts 13 procent. Daarmee blijft kernenergie de minst populaire optie in de energietransitie. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse burgers naar hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot de energietransitie door Motivaction. Verder blijkt dat van de groep die niet geloven in klimaatverandering een groter dan gemiddeld percentage het aandeel kernenenergie wil zien groeien. Lees verder

76% steunt windenergie; 11% kernenergie

molenNederlanders staan positief tegenover de bouw van meer windmolens. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. Zo’n 63 procent van de ondervraagden is voor de bouw van meer windmolens. Een nog grotere groep van 69 procent vindt windenergie een onmisbaar onderdeel bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. Slechts 15% noemt windmolens in hun top 3 van meest bezwaarlijke infrastructurele projecten in de omgeving. Het meest bezwaarlijk vindt men een kerncentrale (68%), gevolgd door een afvalverwerkingsbedrijf (51%), een kolencentrale (50%), een hoogspanningsmast (24%), of een snelweg (18%). Over het totale aanbod van energie zetten Nederlanders windenergie wel op een tweede plaats. Nederlanders zien vooral toekomst in zonne-energie (83 procent), windenergie (76 procent) en waterkracht (59 procent). Kolen (2 procent) en kernenergie (11 procent) hebben daarentegen weinig draagvlak. Lees verder

Draagvlak nieuwe kerncentrales nog kleiner

In een persbericht van 1 februari over het Nationaal Kiezersonderzoek 2012 van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), het onderzoek waaruit bleek dat we zo tevreden zijn met de democratie, zat ook een vraag over of we nieuwe kerncentrales willen. Wat blijkt: "Van het electoraat is 20 procent hier voor en 60 procent hier tegen. In 2006 wenste nog een kwart en in 2010 ruim een derde een toename van het aantal kerncentrales". Nog minder draagvlak dus.

Ach ja, en dan dit!: “Tweederde voor kernenergie?”

Is tweederde van de Nederlandse bevolking voor kernenergie en voor de bouw van en nieuwe kerncentrale (zoals de Volkskrant ons wil doen geloven?)
Even tellen (uit hetzelfde artikel):

  • 25% tegen kernenergie (nieuw of oud? In elk geval nu!)
  • 26 % voor bouw inherent veilige kerncentrale (Generatie 4; op z'n vroegst 2040, dus tegen bouw nu)
  • 8 % voor vervanging Borssele 1 (dus in 2033)
  • 29 % voor bouw kerncentrale nu

De conclusie lijkt ons dan toch echt duidelijk: bijna tweederde tegen bouw kerncentrale nu en iets meer dan een kwart voor de bouw van een kerncentrale nu. (maar ter waarschuwing: het is nu niet de tijd om ons alleen maar rijk te rekenen!- Doe wat!

Geen voorkeur voor kernenergie bij electriciteitsopwekking

Het onderzoeksbureau Newcom heeft voor de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) ruim duizend mensen gevraagd naar hun mening over elektriciteitsbronnen. Als deze energiesoorten onder dezelfde prijs kunnen worden geleverd, gaat de voorkeur van de Nederlander vooral uit naar zonne- en windenergie (33 en 32 procent). Bij 15 procent heeft kernenergie de voorkeur. Wel blijkt dat 48 procent vindt dat kernenergie positief bijdraagt aan het verbeteren van klimaat en milieu. Kolen is een energiebron die niet kan rekenen op bijval; 85 procent van de geënquêteerden denkt negatief over de bijdrage daarvan aan verbetering van het klimaat.

64% van Zeeuwen: 2de kerncentrale milieu-bedreigend

Bijna twee derde van de Zeeuwen (64%) vindt de bouw van een tweede kerncentrale een bedreiging voor de natuur. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zeeuwse Milieu Federatie lieten bureau Intomart onderzoek doen naar de mening van de bevolking over natuur en milieu. Zo'n 75 procent van de bewoners van Zeeland vindt het onaanvaardbaar dat natuur moet wijken voor economische groei. Ontpolderen langs de Westerschelde en de Westerschelde Container Terminal zien veel Zeeuwen ook als gevaar voor de natuur.

Forse meerderheid Europeanen tegen kernenergie

Uit opiniepeiling van de Europese Commissie, de zogenaamde Eurobarometer blijkt dat de meerderheid van de Europeanen (61%) kernenergie niet de oplossing vindt voor het Europese energievraagstuk. De eurobarometer Europeans and nuclear safety werd gehouden om de mening van de Europese burgers te achterhalen over de veiligheid van kernenergie. Van de ondervraagden vindt 30 procent dat Europa juist meer kernenergie moet produceren, omdat het niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering.
De Nederlanders zijn iets minder negatief over kernenergie dan de gemiddelde Europeaan. 57% is voor minder kernenergie, 35 procent voor meer. Bulgaren, Tsjechen en Slowaken zijn het meest pro-kernenergie.

Kleine meerderheid Zeeuwen voor Borssele II

Uit een opiniepeiling in opdracht van de PZC en Omroep Zeeland blijkt dat 54 % van de Zeeuwen voor een tweede kerncentrale in Zeeland is, 33 % tegen en dat 13 % geen mening heeft. De peiling is gehouden door bureau Interview/NSS onder 750 Zeeuwen van 18 jaar en ouder. De peiling ging hoofdzakelijk over het stemgedrag bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en blijkens de peiling zal de SP als grote winnaar uit de bus komen.