Waarborgfonds Eindberging: verlies op beleggingen

afval-278Minister Dijsselbloem van financiën heeft het Jaarverslag beheer Staatsdeelnemingen over 2013 gepubliceerd. Daarin opmerkelijke zaken. De Covra (de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is 100% staatseigendom. Het is verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige opberging van al het Nederlandse radioactief afval. Ook de eindberging, die gepland is vanaf ongeveer 2100. Om dat dan te kunnen betalen is er nu een Waarborgfonds Eindberging, wat gestald is bij met ministerie van Financiën. Want het hele Nederlandse (en niet alleen het Nederlandse) beleid omtrent reserveringen voor toekomstige ontmanteling van nucleaire installaties en opslag van kernafval, is gebaseerd op groei van vermogen. Er wordt nu gespaard en belegd zodat er over 20, 30, 100 jaar voldoende geld is. Behalve dat je moeilijk kunt bepalen hoeveel je nodig hebt over 100 jaar is het onjuist om er van uit te gaan dat vermogen automatisch groeit.

In een rapport dat Laka in augustus gepubliceerd heeft over de eindberging van radioactief afval, stond al een waarschuwing over het feit dat iedereen ervan uitgaat dat geld groeit.

Dat blijkt nu ook, want er is een probleem.

De Covra heeft in 2013 2,9 miljoen euro verlies geleden. “Dit verlies wordt veroorzaakt doordat het beleggingsresultaat van het fonds ten behoeve van de eindberging van het radioactief afval achterblijft bij de gestelde doelen.” Dat tekort moest de Covra zelf aanvullen. Dit is onderwerp van gesprek tussen de Covra en aandeelhouder (de staat dus). Verderop, onder het kopje ‘Vooruitblik’ staat: “In 2014 en 2015 zal Covra werken aan een nieuw beleidsplan dat met de aandeelhouder zal worden besproken. Tevens zal worden gesproken over het achterblijven van de groei van het eindbergingsfonds, de gevolgen hiervan voor het resultaat van Covra en mogelijke oplossingen hiervoor.

En no way dat de producenten van afval nogmaals om een bijdrage gevaagd kan worden. Als het afval geaccepteerd is voor een bepaalde prijs is de producent gevrijwaard voor aanvullende kosten in de toekomst. Dus die zijn voor rekening van de enige aandeelhouder.

De vervuiler betaalt is, zoals we gisteren over het radioactief afval in Petten ook al geconcludeerd hebben, een relatief begrip.

Covra vergunning en bezwaar
Nog iets opmerkelijks overigens in het overzicht: de stralingsbelasting aan de terreingrens is in een paar jaar gegroeid van 4% (van de toegestane limiet) in 2011, via 33% in 2012, naar 69% in 2013. De reden: “de hogere waarde sinds 2012 wordt veroorzaakt door het vullen van het opslaggebouw voor verarmd uranium aan één kant van de terreingrens. Eind 2013 was dit gebouw voor ca. 80% gevuld.”

Op dit moment heeft Covra een vergunning aangevraagd voor een uitbreiding van die opslag. In ons bezwaar daarop, gaan we ook specifiek in op de hogere stralingsbelasting. Bezwaar maken tegen die vergunning kan nog tot 24 december, oa. door het Laka-standaardbezwaarschrift dat hier eenvoudig op te sturen is.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Eindberging, Kosten/budget en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]


 • 13 juli 2016: Covra: te weinig rendement? Dan meer risico bij beleggen

  De Covra, de centrale organisatie voor radioactief afval, mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien. Dat is een belangrijk punt uit de brief van minister Dijsselbloem (Financien) over allerlei financiële aspecten van nucleaire installaties en afvalstromen. Bizonder kan […]


 • 17 maart 2016: Financiële perikelen fonds eindberging radioactief afval

  Minister Dijsselbloem van Financiën en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stuurden vandaag de Tweede Kamer een brief over de financiële aspecten rond de opslag en eindberging van radioactief afval door COVRA. Interessant zou je denken, maar het is min of meer een weinigzeggende opsomming uit de Covra jaarverslagen, en vooral ook uit […]


 • 27 september 2015: Inspraak over tekort opslag kernafval

  Er is niet genoeg geld opzij gelegd om de opslag van radioactief afval te kunnen betalen uit het zogeheten Waarborgfonds Eindberging. In dit fonds zit 68 miljoen euro terwijl 2 miljard euro nodig is. Daarmee is opslag van radioactief afval een financieel risico geworden. De regering wil dit risico doorschuiven naar toekomstige generaties. Om daarvoor […]


 • 8 december 2020: Staatssecretaris zaait meer verwarring over intransparante tarieven COVRA

  Staatssecretaris Van Veldhoven heeft, mede namens minister Van Ark, de Kamervragen van GroenLinks beantwoord of het klopt dat ziekenhuizen betalen voor de eindberging van het kernafval van kerncentrale Borssele. Van Veldhoven heeft dit nagevraagd bij de kernafval-verwerker COVRA, en volgens de COVRA klopt dit niet. COVRA gaat er namelijk van uit dat al het radioactief […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]