Covra: te weinig rendement? Dan meer risico bij beleggen

Genoeg geld voor eindberging?De Covra, de centrale organisatie voor radioactief afval, mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien. Dat is een belangrijk punt uit de brief van minister Dijsselbloem (Financien) over allerlei financiële aspecten van nucleaire installaties en afvalstromen.
Bizonder kan de oplossing die Dijsselbloem heeft bedacht voor de problemen bij de Covra wel genoemd worden. Die financiële problemen zijn er omdat het Waarborgfonds Eindberging (dat in 2120 gegroeid moet zijn tot ongeveer 2 miljard euro) te weinig rendement oplevert: lang niet de verwachte 4,3%. De Covra, als verantwoordelijke voor het fonds, moet de tekorten bijpassen, maar die liepen zo op de laatste jaren dat de financiële positie van de Covra zelf in de problemen kwam. Al vanaf vorig jaar was de minister in gesprek met de Covra om een oplossing te verzinnen.

Nu zijn ze er blijkbaar uit en de oplossing mag gerust opzienbarend genoemd worden. De Covra hoeft niet langer te ‘schatkistbankieren’. Dat betekend dat het alleen mag beleggen in staatsobligaties. Weinig rendement, maar ook weinig risico. Dat rendement is “een belangrijke component voor het opbouwen van vermogen”, ook omdat de Covra in een passieve fase zal gaan en er dan geen inkomsten zullen zijn. En dat geld moet er echt komen, in tegenstelling tot bij pensioenfondsen bijvoorbeeld waar dan de pensioenen verlaagd kunnen worden. Er zijn dus “grote verschillen tussen pensioenfondsen en COVRA, voornamelijk ten aanzien van flexibiliteit van inkomsten en uitgaven. De toekomstige uitgaven voor bijvoorbeeld eindberging
kunnen niet worden aangepast als gevolg van lage rendementen.
” Met andere woorden: ‘je kunt in 2130 niet zeggen: te weinig geld? Nou dan bouwen we toch gewoon een goedkopere eindopslag.’

Maar dat ‘schatkistbankieren’ hoeft nu niet langer, zegt Dijsselbloem, er zit immers ook privaat geld in de Covra, en onduidelijk is welk deel publiek en welk deel privaat is: “Daarmee is deze vormgeving van het middelenbeheer onhelder en niet consistent.” Dus: “Ik ben daarom voornemens COVRA niet langer te verplichten om haar liquide middelen in de schatkist van het Rijk aan te houden.”

Maar de Covra blijft er van uit gaan dat het geld flink rendement op gaat leveren: “Gelet op deze zeer lange tijdshorizon houdt COVRA vast aan de nominale discontovoet van 4,3%.” Ook bij risicovoller beleggen is dat een behoorlijk rendement, en lang niet zeker dat dat gehaald wordt. Trouwens, misschien ben je wel een gedeelte kwijt bij foute beleggingen, iets wat bij schatkistbankieren onmogelijk is.
Maar hier zit toch net het risico dat de vervuiler niet gaat betalen: het risico ligt bij de Covra (100 % staatseigendom) en niet bij de producenten van het radioactief afval. EPZ heeft al het hele bedrag betaald voor het Waarborgfonds voor het afval dat ze tot 2033 produceren. Dit terwijl er tot in de jaren ‘50 van deze eeuw afval terug zal komen uit de opwerkingsfabriek in La Hague. Wat dat betreft lijkt het niet mogelijk dat de producenten gedwongen worden de tekorten aan te vullen, dat risico ligt volledig bij de Covra. En dat is de beheerder van het afval, niet de vervuiler….
Het blijft een vreemde oplossing voor een lange termijn fonds dat niet voldoende groeit: risicovol beleggen.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Eindberging, Kosten/budget en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]


 • 17 maart 2016: Financiële perikelen fonds eindberging radioactief afval

  Minister Dijsselbloem van Financiën en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stuurden vandaag de Tweede Kamer een brief over de financiële aspecten rond de opslag en eindberging van radioactief afval door COVRA. Interessant zou je denken, maar het is min of meer een weinigzeggende opsomming uit de Covra jaarverslagen, en vooral ook uit […]


 • 27 september 2015: Inspraak over tekort opslag kernafval

  Er is niet genoeg geld opzij gelegd om de opslag van radioactief afval te kunnen betalen uit het zogeheten Waarborgfonds Eindberging. In dit fonds zit 68 miljoen euro terwijl 2 miljard euro nodig is. Daarmee is opslag van radioactief afval een financieel risico geworden. De regering wil dit risico doorschuiven naar toekomstige generaties. Om daarvoor […]


 • 11 december 2014: Waarborgfonds Eindberging: verlies op beleggingen

  Minister Dijsselbloem van financiën heeft het Jaarverslag beheer Staatsdeelnemingen over 2013 gepubliceerd. Daarin opmerkelijke zaken. De Covra (de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is 100% staatseigendom. Het is verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige opberging van al het Nederlandse radioactief afval. Ook de eindberging, die gepland is vanaf ongeveer 2100. Om dat dan te kunnen […]


 • 8 december 2020: Staatssecretaris zaait meer verwarring over intransparante tarieven COVRA

  Staatssecretaris Van Veldhoven heeft, mede namens minister Van Ark, de Kamervragen van GroenLinks beantwoord of het klopt dat ziekenhuizen betalen voor de eindberging van het kernafval van kerncentrale Borssele. Van Veldhoven heeft dit nagevraagd bij de kernafval-verwerker COVRA, en volgens de COVRA klopt dit niet. COVRA gaat er namelijk van uit dat al het radioactief […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]