EPZ traag met verbeterpunten kerncentrale

iaea-atomsforpeaceWe meldden het al in oktober vorig jaar de aanvullende veiligheidsmaatregelen die de kerncentrale in Borssele moet nemen naar aanleiding van het ongeluk in Fukushima lopen vertraging op. “EPZ heeft moeite om het tempo van onder meer het realiseren van post-Fukushima maatregelen vol te houden”, zoals EPZ het zelf zegt.
Dit is een van de conclusies van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) die de kerncentrale regelmatig bezoekt en naar aanleiding van een inspectie vorig jaar haar rapport publiceerde. Minister Kamp stuurde het 1 mei naar de kamer. “Het IAEA is de atoomwaakhond van de Verenigde Naties die wereldwijd de veiligheid van kerncentrales in de gaten houdt.” Zo staat het ook weer letterlijk op de EPZ-pagina. Maar een belangrijke statutaire doelstelling van de IAEA is de promotie van kernenergie. En dat is een ingewikkelde tweespalt voor de organisatie.

Het is overigens de laatste brief van Kamp over kernenergie. In verband met de departementale herindeling valt kernenergie en ook de nieuw opgerichte ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) vanaf 1 mei onder het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu).
Nou ja, ook weer niet helemaal de laatste brief van Kamp; de positionering van kernenergie in het energiebeleid en de Nederlandse positie op het gebied van nucleair onderzoek, de isotopenproductie en de uraniumverrijking blijven onder EZ vallen.