Zweden maant Nederland werk te maken van kernafval

afval-278Het hoofd van de Zweedse stralingsbescherming Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish Radiation Safety Authority), Ansi Gerhardsson, maant Nederland om eerder werk te maken van de eindberging van radioactief afval. Dat deed zij woensdag 28 oktober op het seminarEthics and involving the public in long-term radioactive waste management” over publieksparticipatie en radioactief afval, georganiseerd door het Rathenau Instituut in Den Haag. Nederland wacht nu nog tot het jaar 2130 voordat radioactief afval definitief wordt geborgen. Gerhardsson stelt dat dit uitstel onverstandig is en dat Nederland op korte termijn moet beginnen met het voorbereiden van een eindberging.

Gerhardsson was naar Den Haag uitgenodigd omdat Zweden een leidend voorbeeld is in de wereld van het radioactief afval; In Zweden is veel vooruitgang geboekt met het voorbereiden van een nationale eindberging en het Zweedse kernafvalbeleid wordt ook in redelijke mate gesteund door de bevolking. Hiermee staat Zweden in groot contrast met Nederland waar het probleem van radioactief afval op het bordje van toekomstige generaties is geschoven en er in de maatschappij weinig vertrouwen leeft dat de overheid dit dossier goed op zal pakken.

Dit najaar moesten alle Europese landen hun nationaal beleid omtrent kernafval voorleggen aan de Europese Commissie. Nederland heeft de gelegenheid aangegrepen om naast het wachten tot 2130 ook een verkenning naar de mogelijkheid van een internationale kernafvalberging in haar beleid op te nemen.

Gerhardsson zei te begrijpen dat Nederland samen met andere landen waar nauwelijks vooruitgang is geboekt op het kernafval-dossier geïnteresseerd kijkt naar de mogelijkheid om kernafval gezamenlijk in Zweden te laten bergen, maar liet duidelijk weten dat Zweden hier niet aan mee zal werken.

Nederland publiceerde op 30 september het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Tot en met 10 november kan een standaard zienswijze worden ingediend.

Dit bericht werd geplaatst in Eindberging, Radioactief afval, Zweden en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 16 juli 2019: Klankbordgroep Kernafval: het doorschuiven gaat door

  De langverwachte klankbordgroep, reeds in februari 2016 aangekondigd in het nationaal programma radioactief afval, is er! Of ten minste, de klankbordgroep is verwaterd tot een adviesopdracht aan het Rathenau Instituut, wat zich er de komende vijf jaar over mag buigen. Daarmee is de hete aardappel van het Nederlandse kernafvalbeleid, in dit geval de Klankbordgroep, door […]


 • 5 november 2020: COVRA gaat met nieuw kernafval-onderzoek tegen eigen adviesraad in

  COVRA deed er zelf lang geheimzinnig over, maar gisteren presenteerde 's lands kernafvalbeheerder eindelijk het kernafval-eindbergings-onderzoeksprogramma voor de komende vier jaar. En zoals we door alle geheimzinnigdoenerij van COVRA, samen met de TU Delft, TNO, Urenco en EPZ al zagen aankomen: COVRA's onderzoeksprogramma focust alleen op de technische aspecten van eindberging van kernafval. Belangrijke sociaalwetenschappelijke […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 30 januari 2018: Eindberging radioactief afval: twee miljard en meer onderzoek zal volgen

  Het gisteren gepresenteerde onderzoek naar de eindberging van radioactief afval heeft berekend dat een eindberging 2,05 miljard euro gaat kosten. Volgens dat onderzoek is zo'n eindberging overal in Nederland in diepe geologische formaties mogelijk. Acceptatie en maatschappelijke betrokkenheid is nog een probleem. Eindberging is echter pas voorzien in het jaar 2130 en dit was slechts […]


 • 26 november 2015: Cie Mer: in 2018 mogelijke locaties eindberging radioactief afval

  De Commissie MER heeft een advies uitgebracht over het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Over het ontwerpprogramma dat in augustus is gepubliceerd is de commissie MER niet al te positief: te weinig concrete acties waardoor risico’s ”mogelijk onnodig op toekomstige generaties afgewenteld” worden; de onzekerheden over financiering van […]


 • 9 november 2015: ‘Wait and see’; Laka zienswijze kernafvalbeleid

  Het Concept Nationaal Programma Radioactief Afval is niet geschreven om een probleem op te lossen, maar om de hete angels uit de discussie te halen. Terwijl iedereen zegt dat deze discussie ook een discussie over kernenergie moet zijn, wil de overheid, en de Covra als belangrijke auteur van het Nationaal Programma, als enige die discussie […]