Zweden maant Nederland werk te maken van kernafval

afval-278Het hoofd van de Zweedse stralingsbescherming Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish Radiation Safety Authority), Ansi Gerhardsson, maant Nederland om eerder werk te maken van de eindberging van radioactief afval. Dat deed zij woensdag 28 oktober op het seminarEthics and involving the public in long-term radioactive waste management” over publieksparticipatie en radioactief afval, georganiseerd door het Rathenau Instituut in Den Haag. Nederland wacht nu nog tot het jaar 2130 voordat radioactief afval definitief wordt geborgen. Gerhardsson stelt dat dit uitstel onverstandig is en dat Nederland op korte termijn moet beginnen met het voorbereiden van een eindberging.

Gerhardsson was naar Den Haag uitgenodigd omdat Zweden een leidend voorbeeld is in de wereld van het radioactief afval; In Zweden is veel vooruitgang geboekt met het voorbereiden van een nationale eindberging en het Zweedse kernafvalbeleid wordt ook in redelijke mate gesteund door de bevolking. Hiermee staat Zweden in groot contrast met Nederland waar het probleem van radioactief afval op het bordje van toekomstige generaties is geschoven en er in de maatschappij weinig vertrouwen leeft dat de overheid dit dossier goed op zal pakken.

Dit najaar moesten alle Europese landen hun nationaal beleid omtrent kernafval voorleggen aan de Europese Commissie. Nederland heeft de gelegenheid aangegrepen om naast het wachten tot 2130 ook een verkenning naar de mogelijkheid van een internationale kernafvalberging in haar beleid op te nemen.

Gerhardsson zei te begrijpen dat Nederland samen met andere landen waar nauwelijks vooruitgang is geboekt op het kernafval-dossier geïnteresseerd kijkt naar de mogelijkheid om kernafval gezamenlijk in Zweden te laten bergen, maar liet duidelijk weten dat Zweden hier niet aan mee zal werken.

Nederland publiceerde op 30 september het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Tot en met 10 november kan een standaard zienswijze worden ingediend.