NRG: ook verwijderen tritium besmetting lukt niet

Vanaf februari 2013 is NRG in Petten bezig de -een jaar daarvoor gesignaleerde- tritiumbesmetting te saneren. Dat blijkt tot nu toe een té grote opgave voor het bedrijf dat ook faalt bij de afvoer van het historisch radioactief afval. Ondanks 4 jaar sanering breidt de tritiumbesmetting zich zodanig uit dat de “saneringswaarde op de terreingrens in de toekomst (mogelijk in 2018 of later) overschreden zal worden.” De verplaatsing van de verontreiniging blijkt heel anders dan in de modelsimulaties.

In een brief van de Minister van IenM over allerlei onderwerpen betreffende de nucleaire veiligheid gaat ook een halve bladzijde over de tritiumbesmetting op het NRG-terrein. Die besmetting is ontstaan onder de HFR door het weglopen van koelwater (tritium ontstaat bij kernsplijting, is radioactief en extreem moeilijk uit water te filteren). Deze lekkage werd in 2012 gesignaleerd “in het grondwater in de bodem bij de HFR”, schrijft de minister. En vervolgd: “De oorzaak was een lekkage, die direct in 2012 is gedicht.” En dat dus, is maar de halve waarheid. Zoals uit het eindrapport van een internationale inspectie in februari van dit jaar blijkt lekt er nog steeds koelwater door de reactorbodem. Dat weglekkende water wordt nu weliswaar opgevangen in een draineersysteem (en zou dus niet in de bodem kunnen komen), maar het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) is bang dat het lekwater het beton aantast.

Om de tritiumverontreiniging die in 2012 gemeten werd te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren. Daarvoor werd een saneringswijze ontwikkeld die echter al een aantal keren moest worden bijgesteld: “Zowel de grondwaterstroming als het effect van de tritiumsanering op de verplaatsing van de tritiumverontreiniging bleken anders dan verwacht.” Met andere woorden die verontreiniging verplaatst zich gewoon, wat ook blijkt uit de het feit dat ondertussen het “netwerk voor het monitoren van het grondwater uitgebreid” werd.

Na ruim vier jaar saneren blijkt nu dat ”de saneringswaarde op de terreingrens, zoals vastgelegd in de interventiebeschikking van 2014, in de toekomst (mogelijk in 2018 of later) overschreden zal worden.” NRG heeft naar aanleiding daarvan op 28 februari 2017 een verzoek ingediend bij de ANVS “tot wijziging van de interventiebeschikking.” De minister deelt mee dat de ANVS dat verzoek in beraad heeft en heeft de RIVM gevraagd om een risico inschatting van de radiologische consequenties. “Op basis van de meest conservatieve scenario’s komt het RIVM tot de inschatting dat de maximaal opgelopen dosis voor de bevolking onder het verwaarloosbaar niveau blijft.” De minister schrijft: “Volgens dit advies zijn de radiologische consequenties zeer beperkt”. Dat klinkt toch anders dan 'onder het verwaarloosbaar niveau'.

De brief is ook ter voorbereiding van het Algemeen Overleg op 10 mei (13.00 uur).

Dit bericht werd geplaatst in HFR, NRG en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 mei 2019: Na zes jaar saneren: radioactief tritium in sloot buiten NRG-terrein

  In een sloot aan de Westerduinweg buiten het NRG-terrein, is een verhoogde concentratie radioactief tritium gemeten. Volgens de NRG is dit “conform de verwachtingen” na een saneringsoperatie van zes jaar. Maar slechts een half jaar geleden stopte NRG met saneren: “Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op […]


 • 26 oktober 2018: HFR buiten bedrijf na lek primaire koelsysteem

  Bij werkzaamheden aan een leiding in het primaire pompgebouw van de HFR in Petten is een lekkage opgetreden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw van HFR terechtgekomen. NRG doet onderzoek naar de exacte toedracht van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Weglekken van […]


 • 24 juli 2018: NRG: sanering tritiumbesmetting gelukt -door interventiewaarden te verhogen

  NRG kondigt aan te stoppen met de sanering van het met radioactieve tritium besmette grondwater op en rond het terrein in Petten. De tritiumbesmetting werd in 2012 ontdekt en een jaar later werd begon met de sanering. NRG gaat daar nu mee stoppen, niet omdat de grond schoon is, maar omdat de besmetting nu binnen […]


 • 27 juni 2018: Tritium-besmetting NRG: opruimen lukt niet? Verhogen we de norm toch!

  Het grondwater binnen en buiten het terrein van NRG in Petten is besmet met het radioactieve tritium, dat weggelekt uit de hoge flux reactor. In 2017 bleek dat de besmetting veel ernstiger was dan door NRG berekend en moest ijlings de norm verhoogd worden van 100 tot 5000 becquerel per liter (50 keer zo veel!). […]


 • 15 januari 2021: Pallas pas in 2028; HFR tot 2030 in bedrijf; áls er geld komt

  Gisteravond, 14 januari, werd in de gemeenteraad van Schagen het ontwerp van de Pallasgebouwen gepresenteerd. Het leek een beetje of de boodschap van de minister, vorige maand (’geen geld’) aan het gezelschap was voorbij gegaan. En passant werd wel bevestigd wat velen al vermoedden: Pallas komt in ieder geval niet in 2025 in bedrijf. Áls […]


 • 2 december 2020: Besmet koelwater HFR opnieuw in de bodem na lekkage

  Toezichthouder ANVS meldt deze week dat in april bij de sanering na een radioactieve lekkage van de HFR in Petten, met tritium vervuild grondwater opnieuw in de bodem is weggelopen. Op 17 april functioneerde de niveaumeter van de opslagtank van één van de twee mobiele saneerinstallaties niet. Deze installaties worden toegepast om de in 2018 […]