Na zes jaar saneren: radioactief tritium in sloot buiten NRG-terrein

In een sloot aan de Westerduinweg buiten het NRG-terrein, is een verhoogde concentratie radioactief tritium gemeten. Volgens de NRG is dit “conform de verwachtingen” na een saneringsoperatie van zes jaar. Maar slechts een half jaar geleden stopte NRG met saneren: “Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op het terrein.” Wat is dan “conform de verwachtingen” als nu buiten het terrein verhoogde concentraties worden gemeten?

In een mededeling op de website van NRG laat het bedrijf weten dat nu voor het eerst een verhoging van radioactief tritium is gemeten in een sloot aan de Westerduinweg; “conform de verwachting” wordt er bij gezegd. Vorig jaar juli is met veel bombarie de toen al vijf jaar durende ‘saneringsoperatie van de tritiumbesmetting’ stopgezet omdat “er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op het terrein.” Bijna al het radioactieve tritium is namelijk verwijderd.

Volgens de NRG is er nu “een hoeveelheid van 59 becquerel per liter, ruim onder de vergunningsnorm voor het terrein, dit is namelijk 5000 becquerel per liter” gemeten. Niet vermeld wordt dat die 5000 Bq/l recent is omdat NRG met de sanering niet onder de vorige norm (100 Bq/l) bleef.
De tritium- besmetting is ontstaan onder de HFR door het weglopen van koelwater (tritium ontstaat bij kernsplijting, is radioactief en extreem moeilijk uit water te filteren). De lekkage werd in 2012 gesignaleerd.

Falen van NRG...
De tritiumbesmetting is een dossier waarin NRG op alle fronten faalt en blundert; we hebben het in 2017 uitgebreid beschreven. In 2012 stelt NRG zelf de saneringsnorm van 100 Bq/l voor, omdat NRG berekend heeft dat men daar ruimschoots aan kan voldoen… In maart 2014 gaat de minister hiermee akkoord en wil dan ook echt handhaven op die 100 Bq/l: "Indien de saneringsnorm van 100 Bq/l op de terreingrens van de OLP of daarbuiten overschreden wordt, zal NRG haar plan van aanpak moeten aanpassen, zodat wel aan de norm van 100 Bq/l voldaan wordt." Uit dezelfde brief van de minister: "Deze norm is afgeleid van richtlijn 98/83/EG, betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water."

...en falen van handhaving
Kort nadat toenmalig minister Kamp deze strenge woorden schreef werd bekend dat alle berekeningen en verwachtingen van NRG er flink naast zaten: over de ernst van de besmetting; over de verspreiding van de grondwaterbesmetting; over de hoeveelheid weggelekt tritium; etc. Het RIVM-rapport daar over is een opsomming van fouten.
In april 2017 moet NRG toegeven dat het opruimen niet erg lukt en in mei 2017 kondigde de nucleaire toezichthouder aan dat de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting met een factor 50 verhoogd werd.

Het was het tegemoet komen aan de vervuiler: die is niet in staat geweest de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden en dus werden ‘de perken’ aangepast.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, HFR, NRG en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 oktober 2018: HFR buiten bedrijf na lek primaire koelsysteem

  Bij werkzaamheden aan een leiding in het primaire pompgebouw van de HFR in Petten is een lekkage opgetreden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw van HFR terechtgekomen. NRG doet onderzoek naar de exacte toedracht van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Weglekken van […]


 • 24 juli 2018: NRG: sanering tritiumbesmetting gelukt -door interventiewaarden te verhogen

  NRG kondigt aan te stoppen met de sanering van het met radioactieve tritium besmette grondwater op en rond het terrein in Petten. De tritiumbesmetting werd in 2012 ontdekt en een jaar later werd begon met de sanering. NRG gaat daar nu mee stoppen, niet omdat de grond schoon is, maar omdat de besmetting nu binnen […]


 • 27 juni 2018: Tritium-besmetting NRG: opruimen lukt niet? Verhogen we de norm toch!

  Het grondwater binnen en buiten het terrein van NRG in Petten is besmet met het radioactieve tritium, dat weggelekt uit de hoge flux reactor. In 2017 bleek dat de besmetting veel ernstiger was dan door NRG berekend en moest ijlings de norm verhoogd worden van 100 tot 5000 becquerel per liter (50 keer zo veel!). […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 3 juli 2019: IAEA: veiligheidsanalyse kernreactor Petten nog steeds niet in orde

  Bij een IAEA-inspectie van de Hoge Flux Reactor in Petten in 2016 werd exploitant NRG er op gewezen dat de veiligheidsanalyse van de kernreactor aangepast moest worden om te kunnen voldoen aan IAEA-veiligheidsregels. Nu, bijna drie jaar later, staat dit opnieuw in het vervolgrapport. Heeft NRG de veiligheidsanalyse dan nog niet aangepast? En wat doet […]