Na zes jaar saneren: radioactief tritium in sloot buiten NRG-terrein

In een sloot aan de Westerduinweg buiten het NRG-terrein, is een verhoogde concentratie radioactief tritium gemeten. Volgens de NRG is dit “conform de verwachtingen” na een saneringsoperatie van zes jaar. Maar slechts een half jaar geleden stopte NRG met saneren: “Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op het terrein.” Wat is dan “conform de verwachtingen” als nu buiten het terrein verhoogde concentraties worden gemeten?

In een mededeling op de website van NRG laat het bedrijf weten dat nu voor het eerst een verhoging van radioactief tritium is gemeten in een sloot aan de Westerduinweg; “conform de verwachting” wordt er bij gezegd. Vorig jaar juli is met veel bombarie de toen al vijf jaar durende ‘saneringsoperatie van de tritiumbesmetting’ stopgezet omdat “er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op het terrein.” Bijna al het radioactieve tritium is namelijk verwijderd.

Volgens de NRG is er nu “een hoeveelheid van 59 becquerel per liter, ruim onder de vergunningsnorm voor het terrein, dit is namelijk 5000 becquerel per liter” gemeten. Niet vermeld wordt dat die 5000 Bq/l recent is omdat NRG met de sanering niet onder de vorige norm (100 Bq/l) bleef.
De tritium- besmetting is ontstaan onder de HFR door het weglopen van koelwater (tritium ontstaat bij kernsplijting, is radioactief en extreem moeilijk uit water te filteren). De lekkage werd in 2012 gesignaleerd.

Falen van NRG...
De tritiumbesmetting is een dossier waarin NRG op alle fronten faalt en blundert; we hebben het in 2017 uitgebreid beschreven. In 2012 stelt NRG zelf de saneringsnorm van 100 Bq/l voor, omdat NRG berekend heeft dat men daar ruimschoots aan kan voldoen… In maart 2014 gaat de minister hiermee akkoord en wil dan ook echt handhaven op die 100 Bq/l: "Indien de saneringsnorm van 100 Bq/l op de terreingrens van de OLP of daarbuiten overschreden wordt, zal NRG haar plan van aanpak moeten aanpassen, zodat wel aan de norm van 100 Bq/l voldaan wordt." Uit dezelfde brief van de minister: "Deze norm is afgeleid van richtlijn 98/83/EG, betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water."

...en falen van handhaving
Kort nadat toenmalig minister Kamp deze strenge woorden schreef werd bekend dat alle berekeningen en verwachtingen van NRG er flink naast zaten: over de ernst van de besmetting; over de verspreiding van de grondwaterbesmetting; over de hoeveelheid weggelekt tritium; etc. Het RIVM-rapport daar over is een opsomming van fouten.
In april 2017 moet NRG toegeven dat het opruimen niet erg lukt en in mei 2017 kondigde de nucleaire toezichthouder aan dat de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting met een factor 50 verhoogd werd.

Het was het tegemoet komen aan de vervuiler: die is niet in staat geweest de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden en dus werden ‘de perken’ aangepast.