Veiligheidsregio Zeeland maakt rommeltje van Wob-verzoek


Deksel blijft op doofpot

Vorig jaar ontstond er rumoer rondom de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Volgens klokkenluiders zou de toenmalige directeur, Mw. G. Ruijs, overmatig bevriende externe deskundigen inhuren, werken met schaduwdirecteuren, het bestuur van de VRZ onvoldoende en onjuist informeren en geen voorbeeldgedrag tonen. Bij een ongeluk met kerncentrale Borssele of kernafvalverwerker Covra is de Veiligheidsregio Zeeland verantwoordelijk voor adequaat optreden van hulpdiensten. Een Zeeuws gemeenteraadslid en Stichting Laka vroegen daarom om vrijgave van stukken over de affaire Ruijs. 18 juli besloot de VRZ dit verzoek te weigeren. Door juridisch geklungel van de VRZ moet Laka nu de gang naar de bestuursrechter overwegen om inzicht te krijgen in het functioneren van de voormalige directie van de Veiligheidsregio.

De VRZ wees begin dit jaar het verzoek om openbaarmaking op grond van de Wet van Openbaarheid van Bestuur af, omdat, volgens de VRZ, privé-salarisgegevens van Mw. Ruijs openbaarmaking in de weg staan. Laka kon zich hier niet in vinden, onder andere omdat het directeurssalaris sowieso in het jaarverslag van de VRZ staat, en tekende bezwaar aan. De VRZ vroeg de gemeente Middelburg dit bezwaar te behandelen. De bezwaarcommissie van Middelburg wees er vervolgens op dat de VRZ vorig jaar zelf tot geheimhouding had besloten. De VRZ moest dus ook eerst zelf de geheimhouding opheffen voordat überhaupt over vrijgave kon worden besloten. Op 27 juni besloot de VRZ (weinig verrassend) de geheimhouding in stand te houden. Omdat de stukken nog geheim waren, besloot ze op 18 juli ook dat Laka’s bezwaar tegen afwijzing van het Wob-verzoek ongegrond was. De stukken zijn namelijk geheim.

Laka is niet gecharmeerd van deze gang van zaken. Door het rommelige verloop van de procedure is de rechtszekerheid aangetast en is Laka nu haast gedwongen in beroep te gaan om haar bezwaar tegen geheimhouding inhoudelijk behandeld te zien. Door de afwijzing kan de milieuorganisatie zich nog steeds geen goed beeld vormen van hoe de VRZ tot medio vorig jaar werd gemanaged en of de veiligheid in het geding is geweest. De berichten hierover voorspellen weinig goeds. Mw. Ruijs is inmiddels met een gouden handdruk vertrokken. Het bestuur van de VRZ zit nog steeds op haar post.

Tegelijkertijd geeft de nieuwe directie van de VRZ aan dat men een nieuwe weg is ingeslagen. Verder procederen om inzage in de stukken is daarmee een principiële Zeeuwse aangelegenheid geworden. Als Laka de komende weken uit Zeeland het signaal krijgt dat op deze doofpot het deksel nog niet dicht mag, zal ze zeker overwegen beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Dan kan worden beoordeeld of geheimhouding van stukken over de voormalig directeur van de Veiligheidsregio de rechterlijke toets wel kan doorstaan.

Als u woonachtig bent in Zeeland en u van mening bent dat de onderste steen boven moet komen, neemt u dan contact op met Laka.