Covra mag geld van Eindbergingsfonds risicovol beleggen

De centrale organisatie voor radioactief afval in Nederland, de Covra, met het geld uit het Waarborgfonds Eindberging een beleggingsportefeuille opbouwen. Het waarborgfonds moet ervoor zorgen dat in 2120 de eindberging van radioactief afval gefinancierd kan worden. De Covra heeft toestemming gekregen om risicovoller te gaan beleggen. hiermee moet het rendement van de beleggingen hoger wordt, want die blijft ver achter bij de verwachtingen. Omdat de Covra dat fonds uit eigen middelen aan moet vullen, lijdt het bedrijf verlies en is het eigen vermogen verdampt.

Het gaat financieel niet goed met de Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling, opslag en eindberging van al het radioactief afval in Nederland. Dat is al langer bekend. Vooral het bijpotten van de tekorten in het Waarborgfonds Eindberging kost zoveel, dat het eigen vermogen ondertussen op is; het bedrijf is virtueel failliet. Dat fonds moet flink groeien zodat er over 100 jaar voldoende geld is om een eindberging te financieren. Zo'n eindopslag is nu voorzien in geologische formaties met als geschatte kosten zo’n 2 miljard.

Die tekorten ontstaan, zo blijkt, door veel te hoge verwachtingen omtrent het beleggingsrendement. Daar werd wat op gevonden: risicovoller beleggen. Dat zou namelijk meer rendement moeten opleveren. Maar de beleggingsregels liet dat alleen niet toe. Nu is er het Koninklijk Besluit die dat mogelijk moet maken. Volgens het in oktober goedgekeurde beleggingsstatuut heeft het Ministerie van Financiën met de Covra “termijnen (…) afgesproken om hun gelden uit de schatkist te kunnen gaan onttrekken, en geleidelijk een beleggingsportefeuille op te bouwen.

En een opmerkelijke conclusie van de minister in de Nota van Toelichting: “COVRA is de enige begunstigde van dit besluit, waar geen andere partijen voor- en/of nadelen zullen ondervinden.” Oh? En wie gaat het betalen als de beleggingen van de Covra -100% staatseigendom- net iets té risicovol blijken te zijn geweest?

Wij vinden dit de slechtste oplossing is; de logische oplossing zou zijn om de producenten van het radioactief meer te laten betalen. Want hier zit toch net het risico dat de vervuiler niet gaat betalen: het risico ligt bij de Covra en niet bij de producenten van het radioactief afval. EPZ heeft al het hele bedrag betaald voor het Waarborgfonds voor het afval dat ze tot 2033 produceren. Dit terwijl er tot in de jaren ‘50 van deze eeuw afval terug zal komen uit de opwerkingsfabriek in La Hague. Wat dat betreft lijkt het niet mogelijk dat de producenten gedwongen worden de tekorten aan te vullen, dat risico ligt volledig bij de Covra. En dat is de beheerder van het afval, niet de vervuiler….

Precies hierom heeft Laka juli vorig jaar met een aantal producenten van door zon en wind opgewekte energie een klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens ongeoorloofde staatssteun. Ambtelijke molens draaien traag; er is nog geen uitspraak, maar eens moet die toch komen.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, COVRA, Eindberging, Regering en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]


 • 28 juli 2017: Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie

  Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals […]


 • 25 maart 2022: IenW wil kader voor retour kernafval kerncentrale Borssele

  Terwijl kerncentrale Borssele al decennia verbruikte splijtstof in Frankrijk laat opwerken om daarna het hoog radioactieve restafval bij de COVRA te stallen, gaat staatssecretaris van IenW Heijnen (CDA) nu pas een kader voor de acceptatie van dit opwerkingsafval ontwikkelen. De reden hiervoor is dat EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, onlangs toestemming heeft gevraagd om […]


 • 3 januari 2022: Nederlands kernafvalbeleid voldoet niet aan EC taxonomie

  Omdat gas en kernenergie er nu ook onder vallen is de Europese lijst voor duurzame activiteiten, de taxonomie, bepaald nietszeggend geworden. Macron’s lobby voor kernenergie slaat als een boemerang terug op de hele taxonomie. Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Luxemburg hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan met gas en kernenergie in de taxonomie. Nederland heeft […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 14 mei 2020: “Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

  Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, […]