Na Borssele, Urenco en NRG schrijft nu ook COVRA rode cijfers

Na het voortdurende tekort bij Delta en kerncentrale Borssele, de miljoenensubsdies voor de afvoer van Pettens' kernafval en het recente halve miljard verlies van uraniumverrijker Urenco, schrijft nu ook Covra, de sluitsteen van de nucleaire keten in Nederland, rode cijfers. Het eigen vermogen van de Zeeuwse kernafvalverwerker was eind 2016 verdampt. Terwijl de Covra, namens de kernenergiesector, juist zou moeten sparen voor een eindberging van kernafval. In overleg met het Ministerie van Financiën kijkt Covra of ze haar beleggingsstrategie kan wijzigen.

Het Jaarverslag over 2016 van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Covra) is onlangs stilletjes gepubliceerd. De Covra is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van Nederlands radioactief afval. Ook beheert de organisatie het fonds waarmee in het jaar 2130 de eindberging voor radioactief afval moet worden bekostigd. De rentegroei van dat fonds is al een paar jaar minder dan gepland. Covra moet zelf het tekort van het fonds aanvullen. Vorig jaar was de verwachting al dat Covra hierdoor virtueel failliet zou gaan. Dat is nu inderdaad het geval (p. 58, jaarverslag, ‘eigen vermogen’): “Door de hierboven genoemde negatieve beleggingsresultaten laat de jaarrekening Covra vanaf 2016, als gevolg van blijvend lagere renteopbrengsten en ongewijzigd beleid, een negatief eigen vermogen zien.”. Volgens Covra blijft dit ook nog wel even zo: “Als gevolg van de onzekere situatie op de financiële markten en de dalende rente blijft de groei van het eindbergingsfonds achter bij de gestelde doelen. Dit veroorzaakt negatieve verwachte resultaten over de komende jaren.”.

Krimp eigen vermogen Covra (2009-2016)

Krimp eigen vermogen Covra (2009-2016)

De COVRA heeft dit Waarborgfonds Eindberging in eigen beheer. Begin 2017 stond de radioactiefafval-organisatie zo voor €1,6 miljoen in het krijt bij toekomstige generaties.

Covra gaat risicovoller beleggen
Vorig jaar besloot minister Dijsselbloem van Financiën al dat Covra risicovoller mag gaan beleggen. Daardoor kan de afvalorganisatie haar beleggingsrendement opkrikken en zo wellicht haar eigen tekort stelpen. Het is de vraag of met riskanter beleggen de geplande groei kan worden gerealiseerd om in het jaar 2130 €1,8 miljard voor de eindberging bij elkaar te hebben. Het eindbergingsfonds bevatte eind 2014 €68 miljoen. Ook heeft niemand het er over dat met risicovoller beleggen ook het risico op verdere verliezen toeneemt. Nucleair Zeeland is al eerder €25 miljoen kwijt geraakt aan Icesave...

Het failliet van de nucleaire industrie in Nederland
Met het virtuele faillissement van Covra valt de laatste dominosteen van kernenergie in Nederland om. Het begon met het al jaren kwakkelende EPZ, wat de onrendabele kerncentrale Borssele exploiteert. De enige reden dat de enige Nederlandse kerncentrale momenteel nog niet is gesloten, is dat de in de kernreactor aanwezige MOX-brandstof alleen tegen erg hoge kosten kan worden afgevoerd. Daarmee is openhouden nu voordeliger - totdat de reserves van PZEM zijn uitgeput. De vertraging en kosten van het verwerken en afvoeren van het radioactief afval ECN/NRG in Petten is kennen nog steeds geen einde. En last but not least schreef het Brits/Duits/Nederlandse uraniumverrijkingsconcern Urenco vorig jaar een verlies van een half miljard euro.

Overheid is de laatste strohalm voor kernenergie
Anno 2017 zijn belastinggeld en staatsgaranties de laatste strohalm voor kernenergie:

 • Kerncentrale Borssele is voor 70% eigendom van Zeeuwse overheden. Zodra de spaarpot, verkregen uit de uitverkoop van onderdelen van Delta, leeg is, komt de portemonnee van Zeeuwse belastingbetalers in beeld. De financiering van de ontmanteling na 2033 is nog niet rond;
 • Uraniumverrijker Urenco is 100% Staatseigendom. De financiële vooruitzichten zijn ongunstig. Zolang Urenco geld blijft verliezen, gaat dat ten koste van de Staat.
 • ECN/NRG heeft keer op keer subsidie van Economische Zaken nodig voor het verwerken van radioactief afval. Investeerders blijven weg, maar NRG werkt met leningen van EZ en Noord Holland aan een nieuwe kernreactor in Petten;
 • Kerncentrale Dodewaard, al in 1997 gesloten, heeft te weinig gereserveerd voor haar sloop. De eigenaars (Nuon, Engie, E.On en EPZ) geven nu niet thuis, de rekening gaat naar...
 • En nu: Kernafvalverwerker Covra, 100% staatseigendom, heeft per 31-12-2016 een ‘negatief eigen vermogen’.

De vervuiler betaalt? Vooralsnog komen de tekorten van de kernenergiesector voor rekening van de belastingbetaler.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, COVRA, Urenco en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 oktober 2020: Kamervragen GroenLinks over tarieven COVRA en Urenco export naar Rusland

  GroenLinks vraagt aan het kabinet of het klopt dat ziekenhuizen betalen voor het kernafval van kerncentrale Borssele. Ook vragen GroenLinks Kamerleden hoeveel ziekenhuizen zullen besparen als ze hun radioactief afval zelf langer mogen opslaan en minder afval naar de COVRA zullen afvoeren. De vragen van Kröger en Renkema komen na berichten over prijsdiscriminatie bij de […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 29 november 2018: Covra mag geld van Eindbergingsfonds risicovol beleggen

  De centrale organisatie voor radioactief afval in Nederland, de Covra, met het geld uit het Waarborgfonds Eindberging een beleggingsportefeuille opbouwen. Het waarborgfonds moet ervoor zorgen dat in 2120 de eindberging van radioactief afval gefinancierd kan worden. De Covra heeft toestemming gekregen om risicovoller te gaan beleggen. hiermee moet het rendement van de beleggingen hoger wordt, […]


 • 30 juni 2020: 2019: 11 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2019 elf “meldplichtige ongewone gebeurtenissen” die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2019 in het […]


 • 14 mei 2020: “Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

  Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, […]


 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]