Bedrijfsduurverlenging Doel 1 & 2 niet correct verlopen

Bij de beslissing om de kerncentrales Doel 1 en 2 langer in bedrijf te houden had een grensoverschrijdende milieueffectrapportage gehouden moeten worden. Dat blijkt uit een uitspraak vanmorgen van het Europees Hof van justitie. De kerncentrales Doel 1 en Doel 2 kregen in 2015 toestemming om nog tien jaar langer in bedrijf te blijven. Snelle sluiting van de centrales behoort nu tot de mogelijkheden, maar hangt van het Belgische Grondwettelijk hof af.

In 2016 spanden Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) een rechtszaak aan tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2. Die zouden in 2015 sluiten, maar door de nieuwe regering werd besloten dat ze tot 2025 open mochten blijven. Daarbij werd echter geen enkele mogelijkheid tot inspraak gegeven. Eerder had de Belgische Raad van State ook al geoordeeld dat het besluit tot levensduurverlenging veel weg had van illegale staatssteun.

De uitspraak van het Europese Hof van vanmorgen betekent niet dat de kerncentrale ook meteen gesloten moeten worden. In het arrest geeft het Hof aan de Belgische rechters van het Grondwettelijk Hof de mogelijkheid om Doel 1 en Doel 2 toch tot aan hun nieuwe sluitingsdatum in 2025 open te laten. "De gevolgen van de verlengingswet mogen tijdelijk worden gehandhaafd indien het ernstige en reële risico bestaat dat de electriciteitsbevoorrading wordt onderbroken", klinkt het in een persbericht.

Als het Grondwettelijk Hof dus oordeelt dat de onmiddellijke sluiting van Doel 1 en Doel 2 de Belgische stroombevoorrading in het gedrang brengt, kan het beslissen dat de kerncentrales toch open mogen blijven.

En zo worden de grote energiebedrijven weer beloond voor het niet investeren in nieuwe duurzame capaciteit.