Kerncentrale Borssele bevestigt opdracht om uranium in Rusland te verrijken


CDA-staatssecretaris onderschijft continuering EPZ's Rusland-route

EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, heeft het ministerie van IenW laten weten eind oktober opnieuw opdracht te hebben gegeven om uranium voor haar kerncentrale in Rusland te laten verrijken. Deze mededeling is opmerkelijk omdat EPZ, als reactie op berichten van Laka hierover, in januari nog stelde juist geen zaken met Rusland meer te doen, en dat ze "gezien de ontwikkelingen in Rusland een andere afweging maakt dan in 2021 [toen de eerste lading uranium daar werd verrijkt, Laka]". Staatssecretaris Heijnen (CDA) van IenW onderschrijft de conclusie van EPZ om Borssele's Rusland-route voort te zetten.


Als u het werk van Laka waardeert, kunt u donateur worden.
Alleen met uw steun kunnen wij ons werk blijven doen.


EPZ opnieuw met de billen bloot
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne besteedt Laka aandacht aan de voortdurende uraniumtransporten tussen Rusland, via Nederland, en het Duitse Lingen, waar EPZ haar brandstofleverancier zit.
Tot nu toe hield EPZ vol dat er geen link meer was met Rusland. Laka bestreed dat. Nu geeft EPZ toe dat er toch een Russische connectie is.
Het is de tweede keer in een jaar dat EPZ met de billen bloot moet, eerder oordeelde de Reclame Code Commissie na een door Laka ingediende klacht, dat de claim van EPZ dat het 95% van de splijtstof opnieuw gebruiken, misleidend is.

Naar aanleiding van Kamervragen van Pvda/GroenLinks had Rob Jetten (D66), Minister van EZK de Kamer toegezegd dat EPZ hun "indirecte relatie" met Rusland zouden evalueren. Heijnen stuurde de uitkomst van deze evaluatie, als bijlage bij haar antwoorden op vragen van de Commissie IenW over nucleaire veiligheid, gisteren naar de Kamer. Uit de evaluatie:

In 2019 heeft EPZ een langjarig ‘ERU-contract’ afgesloten met een Europese partij voor het
hergebruiken van haar gerecycled uranium door de levering van ERU splijtstofelementen in de jaren 2021, 2025 en 2028/2029. Om het opgewerkte uranium van EPZ geschikt te maken voor hergebruik, wordt het in opdracht van onze leverancier bij een Russische subcontractor verrijkt door opmenging en verwerkt tot ERU-splijtstoftabletten. De eerste batch van dit contract is in 2021 geleverd. Uiterlijk 1 november 2023 dient EPZ haar Europese leverancier te notificeren om de productie voor de levering van 2025 in gang te zetten.

Vervolgens zet EPZ uiteen waarom het volgens haar niet mogelijk is om onder het lopende contract met Framatome, haar splijtstoffabriek, uit te komen. Het komt er op neer dat EPZ zelf voor de kosten van het beëindigen van het contract zou opdraaien, en dat er, zoals Jetten al verzuchtte, geen alternatief is voor de Borssele's Rusland-route is. Staatssecretaris Heijnen meldt ook nog dat het stoppen de Rusland-route zou neerkomen op het stoppen met opwerken van verbruikte splijtstof maar dat er in Nederland geen faciliteiten zijn om verbruikte splijtstof op te slaan.

EPZ geeft aan geen andere mogelijkheid te zien dat de opdracht voor verrijking in Rusland te hebben bevestigd. Het in Rusland verrijkte uranium wordt in 2025 aan kerncentrale Borssele geleverd.