Categoriearchief: PZEM

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, als opvolger van DELTA eigenaar van 70% van kerncentrale Borssele en de Sloecentrale.

Rechter: problemen kerncentrale geen reden voor compensatie

De rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat PZEM, het voormalige Delta, geen recht heeft op een schadevergoeding van de staat voor de gevolgen van gedwongen splitsing. In een tussenvonnis vorig jaar om meer informatie om te kunnen bepalen of Delta door de onverkoopbare, verliesgevende kerncentrale onevenredig zwaar getroffen zou zijn door de splitsing. Delta heeft, terwijl de splitsing al bekend was, zelf de keuze gemaakt, hun aandeel nog te vergroten en vast te leggen dat de kerncentrale in Nederlandse publieke handen moest blijven. Opvallend in de uitspraak is de mededeling dat minister Kamp in 2014 potentiële buitenlandse kopers heeft afgekeurd. Lees verder

EPZ maakt winst maar zorgt voor verlies bij eigenaren

Uit het EPZ Jaarverslag 2016 blijkt dat de exploitant van de kerncentrale Borssele 6,7 miljoen euro winst heeft gemaakt over 2016. Dat zegt echter niet heel veel over de financiële situatie van de kerncentrale, want de eigenaren van EPZ zijn verplicht alle elektriciteit van de kerncentrale af te nemen tegen een vastgestelde prijs; een prijs die veel hoger is dan de marktprijs. Dus EPZ maakt winst terwijl de aandeelhouders van EPZ flinke verliezen schrijven. Lees verder

PZEM: na zomer toekomstscenario elektriciteitscentrales

PZEM, de heropgerichte Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij, gaat bekijken wat ze met haar verliesgevende productiebedrijven waaronder kerncentrale Borssele, moet gaan doen. Door verkoop van allerlei takken is er ongeveer 900 miljoen om die verliezen uit te zitten in de hoop dat de elektriciteitsprijzen ooit weer gaan stijgen. Maar volgens verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht kun je daar niet alleen maar op wachten: "Er is een totaal oplossing nodig." Lees verder

Verwarrend: het Delta van vóór en ná 1 maart

Op de website van Delta gelezen: “We leveren uitsluitend 100% groene stroom uit wind en biomassa.” Dat kan kloppen, want wat Delta is, is per 1 maart nogal veranderd. Vanaf 1 maart is Delta namelijk het vroegere Delta Retail, dat tot 1 maart een onderdeel van Delta NV was. De productie-eenheden van dat oude Delta (EPZ) zijn vanaf 1 maart ondergebracht in het nieuwe PZEM. Vanaf 1 maart koopt en verkoopt Delta alleen nog maar stroom en heeft geen eigen productie meer. Dus kan het nieuwe Delta zeggen dat ze 100% groene stroom levert uit wind en biomassa. Lees verder

Aandeelhouders willen meer invloed op beleid PZEM

De Provinciale Staten van Zeeland wil meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid van het nieuwe energiebedrijf PZEM dan mogelijk was bij Delta. De provincie is voor 50 % aandeelhouder, de andere 50 % van de aandelen zijn in handen van gemeentes. Om meer invloed te hebben moet er een statutenwijziging komen, maar of dat voor 1 juli kan, wordt nu door juristen onderzocht. Op 1 juli moet de splitsing van energie en netwerkbedrijf voltooid zijn, en wordt de energieproductiedeel (met o.a. de kerncentrale Borssele) ondergebracht in het nieuwe PZEM. Lees verder

Overleg over kerncentrale levert Delta niets op

Het topoverleg over de kerncentrale Borssele tussen provincie en Rijk heeft niets opgeleverd. Het rijk gaat Zeeland niet helpen bij de aankoop van waterbedrijf Enduris. Delta moet het bedrijf voor 1 juli verkopen door de splitsingswet. De aandeelhouders willen het graag, met hulp van het Rijk, kopen. Nu dat niet doorgaat vreest de provincie voor verlies van 200 banen. Als deze week de aandeelhouders van Delta akkoord gaan, gaan de niet-verkochte onderdelen van het energiebedrijf verder onder een naam die ze tot 1991 ook al hadden: namelijk als Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Lees verder