Categorie archief: Pallas

De Pallas reactor is een door NRG geplande kernreactor die rond 2025 de productie van medische isotopen door de oude HFR zou moeten overnemen.
Bezoek ook onze projectsite https://pallasproject.nl/

Te weinig geld: Pallas aanbesteding afgebroken

Zoals vorige week al gemeld zijn de onderhandeling met een bouwcombinatie over de bouw van de Pallas-reactor afgebroken omdat er onvoldoende geld beschikbaar is. NRG wil nu meer geld van de overheid en het bedrijfsleven om tot de opdracht van het ontwerp en de bouw over te gaan. Naar verwachting zal nu eind dit jaar voor een bouwer gekozen worden. De bouw van Pallas is hiermee mogelijk twee jaar vertraagd en volgens kan de vertraging ook gevolgen hebben voor de locatiekeuze, maar dat moet meer gezien worden als een bedelactie: Noord-Holland, we willen meer geld (dan de 40 miljoen die ze al heeft toegezegd)! Met de bouw is een half miljard euro gemoeid, twee keer het bedrag dat in 2008 nog werd genoemd.

Pallas: onderhandelingen met INVAP afgebroken?

Alhoewel NRG er zelf niets over wil zeggen maar wel binnenkort ('tussen nu en enkele dagen') met een mededeling komt, lijkt het vrijwel zeker dat er grote problemen zijn bij de onderhandelingen over de ontwikkeling en bouw van de Pallas reactor. Volgens berichten in de Zuid-Koreaanse pers zijn de onderhandeling met het Argentijnse consortium INVAP (die vorig jaar juni door NRG werd gekozen uit een aantal kandidaten) afgebroken. De reden daarvoor is onbekend. Het Koreaanse consortium dat ook aan de tender meedeed en, naar eigen zeggen, 'goede tweede' werd, gaat er van uit dat er in de tweede helft van dit jaar een nieuwe internationale tender komt (en dat zij een goede kans maken die te winnen). Volgens de bron is er 700 miljard won met de opdracht gemoeid. Dat is ongeveer 450 miljoen euro. We wachten af.

NRG: Petten voorkeurslocatie voor Pallas

Zoals iedereen al had verwacht (misschien behalve een paar optimistische Zeeuwen) heeft NRG haar voorkeur uitgesproken voor Petten als locatie voor de nieuwe reactor Pallas. Volgens het persbericht hebben de volgende argumenten in de afweging een doorslaggevende rol gespeeld:

  • In Petten is de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig die voor een belangrijk deel noodzakelijk is om PallasS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. Verplaatsing van deze infrastructuur naar Zeeland vraagt aanzienlijke extra investeringen.
  • In Petten zijn deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Migratie hiervan naar Zeeland is complex.

Maar, laat NRG weten, de "definitieve locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2010 gemaakt", waardoor Zeeland wordt uitgenodigd "met voldoende geld op de proppen te komen", zoals de Provinciale Zeeuwse Courant gisteren al schreef. En daar zal Noord-Holland (die al 40 miljoen heeft toegezegd) dan weer tegenop bieden…

Pas 2010 uitsluitsel locatie Pallas

Het besluit waar de nieuwe kernreactor zal worden gebouwd, is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat het ontwerp voor de nieuwe kernreactor en de plaats waar deze zou komen voor het eind van dit jaar bekend zou worden. Maar de procedures duren langer dan beheerder NRG had gewenst. Nu hoopt men dat in het voorjaar 2010 uitsluitsel gegeven kan worden.

Startnotitie Pallas deze week nog

NRG dient deze week de startnotitie milieu effect rapportage Pallas in bij het Ministerie van VROM. Hiermee start de procedure voor de vergunningaanvraag voor bouw en exploitatie van een nieuwe, moderne onderzoeksreactor, genaamd Pallas, als vervanger van de Hoge Flux Reactor (HFR). Met Pallas zal, volgens het persbericht van NRG, "de productie van isotopen voor medische toepassingen worden gewaarborgd". Maar minstens even belangrijk voor NRG, die zich immers afficheert als kernenergieonderzoekscentrum, is dat met de Pallas "hoogwaardig wetenschappelijk en toegepast (nucleair) onderzoek in stand kan worden gehouden en verder worden uitgebreid." De HFR is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontworpen en in 1961 in gebruik genomen (hier de geschiedenis van de HFR) "Afhankelijk van de financiële mogelijkheden en procedures is het streven om Pallas in 2016 in bedrijf te nemen", stelt NRG.

NRG: Locatie Pallas nog geen gelopen race

Directeur Rob Stol van NRG wil voor het eind van het jaar beslissen waar de nieuwe kernreactor Pallas wordt gebouwd. Tenminste, men wil een 'voorkeurslocatie' uitspreken en dan kan het kabinet aan de hand van de vergunningsvoorwaarden de definitieve locatie vaststellen. Petten en Borssele zijn in de race, en volgens NRG staat het echt nog niet vast dat het Petten wordt. Als er bijvoorbeeld een koeltoren gebouwd zou moeten worden, is dat makkelijker in een industriegebied in Zeeland dan in een duingebied in Noord-Holland. NRG zal dit jaar nog met de startnotitie MER komen voor Pallas -die 2x zo groot wordt als de HFR- en dus de procedure starten.

Maandag 17 maart: informatieavond over de kernreactor Petten in Alkmaar

Het burgerforum Petten Nú Clear nodigt u uit voor een informatieavond op 17 maart te Alkmaar over de gevaren van de Hoge Flux Reactor in Petten. De avond wordt in eerste instantie gehouden  voor gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters uit Noord – Holland, maar is ook bedoeld voor andere mensen die interesse hebben.
Inleidingen zullen door vertegenwoordigers van de volgende organisaties gehouden:
Stichting Laka, Greenpeace Nederland, Meldpunt Nucleaire Veiligheid, Petten Nú Clear, en door Frits Veerman. Na de inleidingen is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Opgave: dhr. L.N. van den Bos - tel. 0315 - 65 3185
Aanvang en plaats:
Datum/ Aanvang: 17 maart 2003, 19.30 uur
Plaats:                   Theater De Vest in Alkmaar, Ericzaal
Straat:                   Canadaplein 2
Parkeergarage:    onder Theater De Vest  /  Station: tien minuten lopen
Entree:                   5 euro

Twijfels over noodzaak van kernreactor

Belgische wetenschappers zetten hun vraagtekens bij de noodzaak voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De Belgen zijn zo ver met hun onderzoek naar zogenoemde cyclotrons dat een nieuwe reactor voor het maken van nucleaire medicijnen overbodig zou zijn. De bedrijfsleiding in Petten houdt vast aan het idee voor nieuwbouw. (NHD)

Plan om nieuwe kernreactor te bouwen in Petten

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) wil dat er in Petten een nieuwe kernreactor wordt gebouwd. De huidige, zogenoemde hogefluxreactor, recentelijk veel in het nieuws vanwege veiligheidskwesties, is over tien jaar aan vervanging toe. Volgens NRG-directeur Ten Wolde is er in de duinen bij Petten genoeg plek voor een nieuwe reactor. Maar voor staatssecretaris Van Geel van milieu is het geen uitgemaakte zaak dat er nieuwbouw gepleegd wordt in Petten. (NHD)

Van Geel wil alternatief voor kernreactor Petten

Om in de behoefte aan medische isotopen te voorzien moet in Europa worden gekeken naar een alternatief voor de kerncentrale van Petten. Van Geel vindt het onverstandig dat Europa voor de beschikbaarheid van medische isotopen, die onder meer een rol spelen bij de bestrijding van kanker, alleen afhankelijk is van Petten of van centrales in Canada en Zuid-Afrika. (NHD)