Categorie archief: Pallas

De Pallas reactor is een door NRG geplande kernreactor die rond 2025 de productie van medische isotopen door de oude HFR zou moeten overnemen.
Bezoek ook onze projectsite https://pallasproject.nl/

Provincie N-Holland: 40 miljoen voor Pallas

Provinciale Staten van Noord-Holland is akkoord gegaan met een subsidie van 40 miljoen euro aan NRG voor de ontwikkeling en vergunningsaanvraag van de nieuwe Pallas reactor, de opvolger van de HFR. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat een verkeerde keus. Volgens hen investeert Noord-Holland hiermee in een technologie met veel nadelen, terwijl er alternatieven zijn. Maar vooral de 'internationale uitstraling' is belangrijk voor de provincie (en NRG natuurlijk ook). Daarmee geeft men steeds meer toe dat die alternatieven er wel zijn, maar dat ze daar niet voor kiezen. Er wordt ook nog gehoopt op Europees geld (tot zover het verhaal over een 'businesscase'). Er wordt nu voor het eerst een bedrag van 600 miljoen genoemd dat met het project gemoeid zou zijn; in januari, toen de landelijke overheid 40 miljoen gaf, werd 500 miljoen genoemd. Twee jaar geleden was het nog 250 miljoen. Volgens de provincie zelf zijn er nog een aantal 'go or no go' momenten.

80 miljoen voor Pallas, 38 voor TU Delft reactor

Het kabinet heeft besloten 40 miljoen euro uit te trekken voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure van de nieuwe Pallas reactor in Petten. De bouw en exploitatie moeten door marktpartijen worden gedaan. De provincie Noord-Holland betaalt eveneens 40 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 in werking is. Die moet dan de huidige hoge flux reactor vervangen, die sinds 1961 wordt gebruikt voor onderzoek naar kernenergie en de productie van medische isotopen. Die medische isotopen worden vooral gebruikt voor diagnostiek. Het is maar de vraag of die 80 miljoen voldoende is om het project vlot te trekken. Eind 2010 werd de aanbesteding al afgebroken weinig te weinig geld (totale kosten worden geschat op een half miljard). Vorig jaar was er nog sprake van start in 2020, nu is ook dat al weer uitgesteld. Ook Delft: Het kabinet heeft gelijktijdig besloten voor de instandhouding van nucleaire kennis, de reactor van de Technische Universiteit in Delft ook met 38 miljoen te steunen. (persbericht).
Hoe zat dat ook al weer met dit kabinetsstandpunt dat er geen cent publiek geld naar kernenergie gaat?

Pallas aanzienlijk vertraagd

Volgens een artikel van RTV N-Holland, heeft de komst van de Pallas reactor opnieuw aanzienlijke vertraging opgelopen. De Pallas moet de oude HFR vervangen. De financiering is nog lang niet rond (dat gaf een poosje geleden minister Verhagen ook al aan). In 2010 werd de aanbesteding stilgelegd met de verwachting dat die later in hetzelfde jaar een bouwer bekend zou zijn. Tot nu toe is altijd uitgegaan van een startdatum va de reactor in 2016, maar nu wordt opeens 2020 genoemd. Met daarbij de mededeling dat dat ook al problematisch zou kunnen worden..
Kijk voor alternatieve productie van medische isotopen (de officiele reden voor de bouw) naar de rapporten van Laka uit 2010.

Richtlijnen voor MER Pallas

VROM (samen met Verkeer en Waterstaat) heeft de richtlijnen gepubliceerd waar het milieueffectrapport (MER) van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas aan moeten voldoen. De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft op 17 november 2009 een startnotitie MER ingediend "ten behoeve van de realisatie van de onderzoeksreactor Pallas ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor." Op 16 oktober 2009 heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven "positief te staan tegenover de bouw van een nieuwe reactor in Nederland en ook over een mogelijke vergunning op grond van de Kernenergiewet voor nieuwbouw." Volgens het kabinet is de reactor nodig om een betrouwbare productie van medische isotopen op langere termijn veilig te stellen.
Enkele dagen geleden heeft de regering van de Canadese provincie British Columbia besloten geld beschikbaar te stellen voor een lineaire versneller voor die productie hetgeen een zeer bruikbaar alternatief is voor een reactor.

Pallas in Petten, meer geld van de provincie

NRG en de provincie Noord-Holland trekken gezamenlijk op om de nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten gerealiseerd te krijgen, aldus het gezamenlijke persbericht. Dat is beklonken in het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om alvast een financiële bijdrage tot een maximum van 2 miljoen euro te leveren aan de voorbereiding van het nieuwbouwproject. De aanbestedingsprocedure is eerder dit jaar stilgelegd bij gebrek aan geld en zal, zo is de planning in het najaar hervat worden. Eind vorig jaar maakte de provincie bekend in de begroting 40 miljoen euro te reserveren voor de ontwikkeling van Pallas. Provinciale Staten van Noord-Holland moeten dit besluit definitief vaststellen. Dit gebeurt op 28 juni 2010. Aan de nieuwe reactor Pallas hangt een kostenplaatje van (nu al) ruim een half miljard euro (dat wordt met elk persbericht meer). NRG koerst op een publiek-private financiering, met de nadruk op de publieke financiering (subsidies dus) in de beginfase van het project.
Lees waarom nu al Pallas overbodig en achterhaald is

Laka publiceert nieuw onderzoeksrapport

Volgens een nieuw onderzoeksrapport ('Medical Radioisotope Production Without A Nuclear Reactor') is het mogelijk om de isotopen die gebruikt worden in de medische sector te produceren met versnellers. Dat is goedkoper, decentraal en dus niet afhankelijk van een klein aantal productie-reactoren, waardoor de aanvoer veel meer gegarandeerd is. Daarbij komt dat het afval veel minder radioactief is (en minder lang), en zijn een aantal inherente problemen van kernreactoren (c.q. kernenergie) niet aanwezig. Zo is er geen proliferatiegevaar omdat er geen hoogverrijkt uranium nodig is en zijn de veiligheidsproblemen veel geringer.Ook is het noodzakelijk om om te schakelen naar een duurzame energiehuishouding waarin kernenergie geen plaats heeft en zonder reactoren die voor de productie van medische isotopen gebruikt worden is dat eenvoudiger.
Lees meer...

Te weinig geld: Pallas aanbesteding afgebroken

Zoals vorige week al gemeld zijn de onderhandeling met een bouwcombinatie over de bouw van de Pallas-reactor afgebroken omdat er onvoldoende geld beschikbaar is. NRG wil nu meer geld van de overheid en het bedrijfsleven om tot de opdracht van het ontwerp en de bouw over te gaan. Naar verwachting zal nu eind dit jaar voor een bouwer gekozen worden. De bouw van Pallas is hiermee mogelijk twee jaar vertraagd en volgens kan de vertraging ook gevolgen hebben voor de locatiekeuze, maar dat moet meer gezien worden als een bedelactie: Noord-Holland, we willen meer geld (dan de 40 miljoen die ze al heeft toegezegd)! Met de bouw is een half miljard euro gemoeid, twee keer het bedrag dat in 2008 nog werd genoemd.

Pallas: onderhandelingen met INVAP afgebroken?

Alhoewel NRG er zelf niets over wil zeggen maar wel binnenkort ('tussen nu en enkele dagen') met een mededeling komt, lijkt het vrijwel zeker dat er grote problemen zijn bij de onderhandelingen over de ontwikkeling en bouw van de Pallas reactor. Volgens berichten in de Zuid-Koreaanse pers zijn de onderhandeling met het Argentijnse consortium INVAP (die vorig jaar juni door NRG werd gekozen uit een aantal kandidaten) afgebroken. De reden daarvoor is onbekend. Het Koreaanse consortium dat ook aan de tender meedeed en, naar eigen zeggen, 'goede tweede' werd, gaat er van uit dat er in de tweede helft van dit jaar een nieuwe internationale tender komt (en dat zij een goede kans maken die te winnen). Volgens de bron is er 700 miljard won met de opdracht gemoeid. Dat is ongeveer 450 miljoen euro. We wachten af.

NRG: Petten voorkeurslocatie voor Pallas

Zoals iedereen al had verwacht (misschien behalve een paar optimistische Zeeuwen) heeft NRG haar voorkeur uitgesproken voor Petten als locatie voor de nieuwe reactor Pallas. Volgens het persbericht hebben de volgende argumenten in de afweging een doorslaggevende rol gespeeld:

  • In Petten is de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig die voor een belangrijk deel noodzakelijk is om PallasS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. Verplaatsing van deze infrastructuur naar Zeeland vraagt aanzienlijke extra investeringen.
  • In Petten zijn deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Migratie hiervan naar Zeeland is complex.

Maar, laat NRG weten, de "definitieve locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2010 gemaakt", waardoor Zeeland wordt uitgenodigd "met voldoende geld op de proppen te komen", zoals de Provinciale Zeeuwse Courant gisteren al schreef. En daar zal Noord-Holland (die al 40 miljoen heeft toegezegd) dan weer tegenop bieden…

Pas 2010 uitsluitsel locatie Pallas

Het besluit waar de nieuwe kernreactor zal worden gebouwd, is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat het ontwerp voor de nieuwe kernreactor en de plaats waar deze zou komen voor het eind van dit jaar bekend zou worden. Maar de procedures duren langer dan beheerder NRG had gewenst. Nu hoopt men dat in het voorjaar 2010 uitsluitsel gegeven kan worden.