Categorie archief: Pallas

De Pallas reactor is een door NRG geplande kernreactor die rond 2025 de productie van medische isotopen door de oude HFR zou moeten overnemen.
Bezoek ook onze projectsite https://pallasproject.nl/

Pallas: conclusies expertmeeting

Maandagmiddag was de expertmeeting in het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem over nut en noodzaak van de geplande Pallas reactor. De belangrijkste conclusies van de informatie-bijeenkomst:
* het argument dat versnellers niet alle reactor-isotopen kunnen maken, kan niet langer met droge ogen gebruikt worden
* ziekenhuizen gaan onafhankelijk van reactoren hun radio-isotopen maken. Ze zeggen niet te willen concurreren met Pallas, maar maken de Pallas wel onnodig door dat ze de markt van reactor-isotopen steeds kleiner maken. Lees verder

Bijeenkomst provincie Noord-Holland over Pallas

Voor het eerst gaan de Provinciale Staten in Noord Holland officieel luisteren of er ook alternatieven zijn voor Pallas met  betrekking tot de productie van medische isotopen. Laka is sinds jaar en dag tegen de bouw van de nieuwe reactor in Petten omdat die onnodig is voor die isotopen productie. In 2010 hebben we daar al een rapport over geschreven (Medical Radioisotope Production Without A Nuclear Reactor) en mei vorig jaar opnieuw beschreven in een rapport waar de vloer werd aangeveegd met de business case van Pallas (De Pallas Business case - tussen droom en werkelijkheid). De steun voor dat standpunt groeit en ook het besef dat volledige private financiering van de reactor, wat de bedoeling is, een groot probleem is. Lees verder

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht

pallasbuttonHet is dit jaar toch nog gelukt, gisteren is de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de Fase 1 van Pallas: ontwerp, aanbesteding en vergunningsprocedure (tot nu toe stond financiering ook nog uitdrukkelijk in dat rijtje: nu komt het helemaal niet meer voor in –tot nu toe de enige mededeling- het persbericht van de provincie). Fase 1 loopt tot 2017 en kost 80 miljoen. Hiervoor heeft het Rijk en de Provincie (N-Holland) beide 40 miljoen ter beschikking gesteld. Tot nu toe was Pallas ondergebracht bij NRG. Nu gaat dat dus (in naam) verhuizen. Er zullen (voorlopig) ongeveer 15 mensen gaan werken. Nu is dat al geruime tijd ongeveer 10. Lees verder

Actie tegen Pallas-reactor

pallasbuttonVanmorgen heeft Laka actie gevoerd op NS-station Alkmaar toen daar de studenten aankwamen die geselecteerd waren voor de business course Kernreactor Financials. De studenten economie mogen, met een baan in het vooruitzicht, plannen ontwikkelen voor de financiering en exploitatie van de geplande nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten. Vanmorgen kregen de zeer verraste studenten en ambtenaren van EZ, het Laka rapport over de Pallas business case (Tussen droom en werkelijkheid) en een fraaie Stop Pallas! button aangeboden.
In oktober plaatste het ministerie van Economische Zaken een advertentie op Werkenvoornederland.nl (nu alleen hier nog nog te vinden) gericht aan studenten van financiële opleidingen die hun studie binnen 2 jaar afronden, voor deelname aan de business course kernreactor financials. De studenten moeten bezig met het ontwikkelen van ideeën voor de financiering en exploitatie van wat wereldwijd de eerste privaat gefinancierde en commercieel geëxploiteerde kernreactor moet worden: Pallas. Het is een tweedaagse cursus: vandaag bij NRG in Petten en maandag op het Ministerie in Den Haag. Dit alles onder het motto: je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Feit is dat de geschiedenis van die geplande Pallas-reactor al redelijk lang is en vol mislukkingen. Lees verder

Motie over Pallas aangehouden

Van Tongeren (GroenLinks) heeft maandagavond zeer laat in het Wetgevingsoverleg van de Cie EZ een motie ingediend om "de financiële haalbaarheid en de noodzaak" van de bouw van een nieuwe hogefluxreactor (de Pallas) onafhankelijk te laten toetsen. Die motie (die ondersteund werd door D66, PvdD en CU) is aangehouden na een toezegging van minister Kamp dat hij "voor de Kamer in beeld brengen wat er speelt bij zowel de bestaande reactor als de nieuwe reactor. Ik kan mij voorstellen dat mevrouw Van Tongeren naar aanleiding van die informatie en de gedachtewisseling daarover zo'n motie over Petten overweegt en niet al op die hele discussie vooruitloopt. Ik geef haar in overweging de motie aan te houden." En zo gebeurde dus.

Argumentenkaart voor en tegen de Pallas-reactor

De Argumentenfabriek heeft een Argumentenkaart gemaakt over een eventuele nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Dit deed de Argumentenfabriek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. "Ter voorbereiding op de beoordeling van een dergelijke motivatie en omdat de rechtvaardigingsvraag ook nu al in maatschappelijk en politiek opzicht actueel is, zijn drie denksessies georganiseerd om de voor- en tegenargumenten in kaart te brengen", aldus EZ. Lees verder

EC staat staatssteun aan Pallas toe: vergroot kans op doorgaan project

De Europese Commissie vindt het "in overeenstemming met de EU-staatssteunregels" dat het Rijk 80 miljoen leent aan het Pallas project. Dit heeft de Commissie gisteren laten weten in een persbericht.
De lening is o.a. gerechtvaardigd want het heeft "een stimulerend effect, omdat hiermee de kans toeneemt dat particuliere investeerders vanaf fase 2 in het Pallas-project stappen" (ja, zo kennen we er nog een paar…).
Veel ronkende taal waarmee het belang van Pallas aangetoond moet worden: Lees verder

NRG Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 van de NRG viel op de deurmat. Een jaarverslag in mineur, het was een slecht jaar. Letterlijk: "Het jaar 2012 is voor NRG financieel teleurstellend verlopen" en verderop: "Het bedrijfsresultaat is over 2012 uitgekomen op 258.000 euro. Dat is aanzienlijk lager dan het bedrijfsresultaat over 2011 van 2,2 miljoen (1,9 miljoen volgens de nieuwe wijze van presenteren). het netto resultaat bedraagt 25 duizend euro en is daarmee aanzienlijk achtergebleven op de begroting. In 2011 was het nettoresultaat nog 2,5 miljoen euro." Lees verder

Voorbereiding Pallas-reactor; Fase 1

Op 22 april deelde minister Kamp de Kamer mee dat de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor was opgericht. Nu heeft hij de schriftelijke vragen en opmerkingen van de verschillende fracties beantwoord. Veel van die vragen gingen over de vorm: waarom een stichting en geen vennootschap (pleit de VVD nu voor staatsdeelname?). Volgens Kamp is er voor een stichting gekozen omdat er geen dwingende redenen zijn voor staatsdeelname en omdat op deze manier na afronding van Fase 1 "afstand te nemen van de entiteit onder vooraf in de leningsovereenkomst vastgestelde financiële voorwaarden". Lees verder

Nieuw rapport: Pallas business case – tussen droom en werkelijkheid

In mei 2010 publiceerde Laka het onderzoeksrapport "Medical Radioisotope Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor Production Without A Nuclear Reactor" waarin aangetoond werd dat medische isotopen ook op een andere manier dan met een reactor geproduceerd kunnen worden; namelijk door deeltjesversnellers (cyclotrons en linacs). En dat door de decentrale productie de leveringszekerheid juist zal toenemen. Het rapport was instrumenteel in het ontstaan van barstjes in de maatschappelijke consensus dat kernreactoren noodzakelijk zijn voor de productie van die isotopen.
Nu komt Laka met een nieuw rapport: "De Pallas business case: tussen droom en werkelijkheid". De business case is een geheim document, maar uit een assessment van de provincie Noord-Holland en allerlei presentaties van NRG zijn de grote lijnen bekend. Het rapport gaat over belangrijke veranderingen in de markt voor medische isotopen en de business case voor de Pallas reactor is gebaseerd op onrealistische positieve aannames. Laka concludeert dan ook dat Pallas niet de aanvoer van medische isotopen maar de toekomst van kernenergie in Nederland veilig moet stellen.
Lees meer…
VPRO-onderzoeksprogramma Argos wijdt er een uitzending aan op zaterdag 27 april.