Voorbeeldzienswijze Nationaal kernafval programma

StortholteEind september is het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen gepubliceerd. Er staat niet veel nieuws in en waarschijnlijk is het hele programma binnenkort al weer compleet achterhaald, maar het nationaal programma biedt wel de kans om het Nederlandse kernafvalbeleid weer eens kritisch onder de loep te nemen. Laka bereidt hiervoor momenteel zelf een uitgebreide zienswijze voor en stelt een standaard zienswijze beschikbaar die met een paar klikken kan worden ingediend. Dat kunt u hierna direct doen.

U kunt de stukken van het concept nationaal kernafval programma zelf bestuderen op de site van de ANVS, of u kunt hieronder direct de standaard zienswijze in dienen.

Update: De termijn voor het indienen van zienswijzen is verlopen. U kunt hier de zienswijze die door Laka ais ingediend nog nalezen.

Postbus.inspraakNP@anvs.nl [email delivery suppressed change]
Uw naam en adres zoals u die hieronder typt, wordt toegevoegd aan uw zienswijze. U hoeft deze niet nog eens toe te voegen.

U kunt deze zienswijze natuurlijk naar eigen inzicht aanpassen. Als u de laatste zin "Ik verzoek u verder mijn persoonsgegevens niet openbaar te maken" verwijdert, wordt u waarschijnlijk bij de ingediende zienswijzen in het definitief nationaal programma met naam en toenaam genoemd.

Share with friends

Stichting Laka analyseert, informeert en activeert al meer dan 30 jaar over en tegen kernenergie. Als u belangrijk vind dat we daar mee door kunnen gaan, steunt u ons dan en doneer via de donatiebutton rechts op deze pagina.