België: Greenpeace naar rechter om Nationaal Programma radioactief afval

In Belgie stapt Greenpeace naar de Raad van State omdat het Nationaal Programma Radioactief Afval niet voldoet. In dat ‘beheersplan’, verplicht door de Europese Commissie, moeten concrete stappen beschreven worden om tot een eindberging te komen. De Belgische overheid was veel te laat met het kernafvalplan, maar het document, zo vindt Greenpeace, is eigenlijk vooral een stand van zaken tot eind 2014. Verder is er weinig terug te vinden over de kosten van een eindberging en hoe dat gefinancierd gaat worden. Het is nog onbekend wanneer de zitting bij de Raad van State is. In Nederland begint de kwartiermaker oriënterende gesprekken voor de in het Nationale Programma radioactief afval aangekondigde Klankbordgroep.

Volgens de Belgische organisatie verantwoordelijk voor radioactief afval NIRAS kan het hoogradioactief afval opgeslagen worden in kleilagen; zowel de Boomse als de Ieperse Klei. Het FANC, de nucleaire toezichthouder, vindt dat de verschillende geologische lagen in België onvoldoende zijn onderzocht op geschiktheid. FANC wil een veiligheidsanalyse zien waaruit blijkt dat weinig verharde klei voldoende garanties biedt om gedurende vele tienduizenden jaren het hoogradioactieve kernafval volledig af te zonderen van de buitenwereld.
NIRAS op haar beurt is het niet eens met de plannen van de overheid. Die wil eerst kijken naar geologische geschiktheid en dan naar een locatie. NIRAS denkt dat er dan te veel locaties afvallen (lees: hartelijk bedanken voor de eer) en wil eerst kijken naar locatie die willen en dan pas naar geologische geschiktheid.

In Nederland heeft Laka een aantal procedures gevoerd rond het Nationale Programma en het beleid dat er pas over 100 jaar een eindberging hoeft te zijn. De in het Nederlandse Programma aangekondigde Klankbordbord is bezig vorm te krijgen. De kwartiermaker daarvoor, Jan Paul van Soest, heeft op dit moment oriënterende gesprekken met ‘het veld’.

Recent heeft Laka namens een aantal mensen die door middel van zonnepanelen (of windmolens) zelf elektriciteit opwekken en leveren aan het net een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat bij de opslag van kernafval sprake zou zijn van illegale staatssteun. Er is weliswaar een fonds voor eindberging, maar de kosten van (de weg naar) eindberging zijn onduidelijk. Dit terwijl de financiële risico’s niet bij de vervuilers –de kernafvalproducenten- liggen, maar zijn overgenomen door de staat (Covra). En dat is niet toegestane staatssteun.

Dit bericht werd geplaatst in België, Eindberging en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 16 november 2020: Laka maakt bezwaar tegen COVRA’s geheim gehouden kernafval-onderzoeksplan

  Laka heeft vandaag officieel bezwaar gemaakt tegen COVRA’s geheim gehouden nieuwe nationale kernafval-eindberging-onderzoeksplan. Nederland is verplicht te onderzoeken hoe kernafval, van onder andere kerncentrale Borssele, duizenden generaties lang kan worden bewaard. En net als in België, moet in Nederland ook het publiek worden geraadpleegd bij de voorbereiding van zo'n onderzoeksplan. Zoals u misschien nog weet, […]


 • 5 november 2020: COVRA gaat met nieuw kernafval-onderzoek tegen eigen adviesraad in

  COVRA deed er zelf lang geheimzinnig over, maar gisteren presenteerde 's lands kernafvalbeheerder eindelijk het kernafval-eindbergings-onderzoeksprogramma voor de komende vier jaar. En zoals we door alle geheimzinnigdoenerij van COVRA, samen met de TU Delft, TNO, Urenco en EPZ al zagen aankomen: COVRA's onderzoeksprogramma focust alleen op de technische aspecten van eindberging van kernafval. Belangrijke sociaalwetenschappelijke […]


 • 20 juli 2020: COVRA wil dat ANVS voorgenomen dwangsom geheim houdt

  Toezichthouder ANVS meldde in haar recente jaarverslag een inspectie te hebben gedaan bij kernafvalbeheerder COVRA en naar aanleiding daarvan staatssecretaris Van Veldhoven te hebben geadviseerd de financiering van de opslag en eindberging van kernafval te herzien. Laka heeft de ANVS daarop om meer informatie gevraagd, en het blijkt nu dat de ANVS de COVRA na […]


 • 14 mei 2020: Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

  Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is […]


 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]