Borssele: 20 jaar langer in bedrijf zonder beoordeling milieueffecten

De Raad van State heeft de bezwaren van Greenpeace en Laka tegen de in 2016 afgegeven revisievergunning van kerncentrale Borssele ongegrond verklaard. Daarmee komt er voor nu (voorlopig) een einde aan de pogingen van de twee milieuorganisaties om milieueffecten van de 20-jaar langere exploitatie van de kerncentrale mee te laten wegen. De Raad van State wijst dat definitief af.

Het gaat om de zitting van 1 november 2017 waarin de in 2016 afgegeven revisievergunning afgegeven door de nucleaire toezichthouder ANVS bestreden wordt. Volgens Laka en Greenpeace had voor de revisievergunning een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) had toen een aardig verslag van de zitting. De belangrijkste reden voor vernietiging van de revisievergunning was, volgens ons, het ontbreken van een milieueffectrapportage.

Vanmorgen eindelijk de uitspraak. Niet geheel heel onverwacht, maar wel tot onze teleurstelling, worden alle beroepsgronden van zowel Greenpeace als Laka afgewezen.

Dat houdt wel in dat het nu blijkbaar juridisch mogelijk is om een kerncentrale 20 jaar langer in bedrijf te houden zonder naar de milieueffecten daarvan te kijken. Het kon niet met de vergunning voor de Long Term Operation omdat de LTO “niet tot gevolg [heeft] dat binnen de KCB feitelijke wijzigingen plaatsvinden” en nu –bij de eerst afgegeven vergunning ná de bedrijfsduurverlenging- zegt de Raad van State dat het niet hoeft omdat het hier niet om de LTO-vergunning gaat: “Bij het besluit van 18 maart 2013 is reeds vergunning verleend ten behoeve van de zogenoemde Long Term Operation (…). De LTO-vergunning is met de uitspraak van de Afdeling van 19 februari 2014, onherroepelijk geworden”.

Dat blijft toch wel een beetje raar. Nederland kijkt veel en graag naar België als het land waar veel vreemde beslissingen genomen worden, maar dit kan allemaal in eigen land.

Het wachten is nu op een uitspraak van de Aarhus Convention Compliance Committee, waar Greenpeace al in 2014 een zaak tegen de Nederlandse overheid heeft aangespannen wegens te povere m.e.r.-regels voor kernenergie. Nu blijkt maar weer dat dat nodig is.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Borssele, Vergunningen en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 30 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

  Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. […]


 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]


 • 13 december 2018: Ook ANVS vindt inspraak bij levensduurverlenging Borssele niet nodig

  Uit de definitieve vergunning voor EPZ  blijkt dat de nucleair toezichthouder ANVS nog steeds meent dat een milieueffecrapportage niet nodig is voor de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele. In verschillende zienswijzes op de ontwerpvergunning was hier wel om gevraagd. Eerder stelde ook staatssecretaris van Veldhoven dat inspraak niet aan de orde was.