Minister: geen interesse bedrijfsleven voor nieuwe kerncentrales

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is duidelijk: er is geen business case voor de bouw van kerncentrales en geen interesse van marktpartijen. Dat zelfde blijkt ook uit een rondgang die diverse media hebben gemaakt langs energiebedrijven. PZEM, de eigenaar van Borssele –en bedelend in Den Haag voor staatssteun omdat ze verlies leiden op die kerncentrale- is als enige positief. Kernenergiereuzen Vattenfall en RWE gaan niet investeren in een Nederlandse kerncentrale.

VVD minister Wiebes ziet geen nieuwe kerncentrale in Nederland komen: geen business case en geen interesse. Dit stelt hij als reactie op het verzoek van Moorlag (PvdA): “Er zijn mij geen signalen bekend dat marktpartijen interesse hebben om al op korte termijn tot de bouw van een nieuwe kerncentrale te komen. Gelet op de huidige marktomstandigheden, waaronder lage stroomprijzen, is er op dit moment geen positieve businesscase en ligt een dergelijk verzoek niet voor de hand.” Maar net als voor iedereen is in de toekomst kijken voor hem ook moeilijk dus houdt hij een slag om de hand voor de lange termijn: “Het is goed denkbaar dat op de langere termijn, na 2030, een positieve business case wel tot de mogelijkheden behoort.

Er is, maakt hij duidelijk, ook helemaal geen taboe of verbod om aan de klimaattafels over kernenergie te praten - zoals wel eens wordt gesuggereerd. Sterker nog, aan de elektriciteitstafel is het gewoon een onderwerp. “Aangezien extra kernenergie in Nederland gelet op de doorlooptijden niet waarschijnlijk lijkt voor 2030, is het geen actief gespreksonderwerp aan de tafels van het Klimaatakkoord. Wel wordt er aan de elektriciteitstafel gesproken over het belang van CO2-vrij regelbaar vermogen richting 2030 en verder. Voor dat laatste is kernenergie één van de opties.

Een rondje langs de energiebedrijven door de PZC, laat ook duidelijk zien dat de energiebedrijven het plan onrealistisch en onwenselijk vinden. Alle bedrijven (behalve de eigenaar van Borssele, het verlieslijdende PZEM) zien er dan ook niets in. Ook niet de grote kernenergiereuzen als Vattenfall en RWE.

In het korte debat dinsdagavond maar ook in reacties in de media komt redelijk vaak naar voren dat deze oprisping vooral het resultaat is het ontwijken van noodzakelijke moeilijke en concrete beslissingen over groei, milieu, klimaat en de eindigheid van grondstoffen.

Ook het redactioneel commentaar van Trouw is daar duidelijk over:
Er valt veel voor te zeggen dat welvaartsniveau wat te temperen – en dat niet alleen omdat we de huidige uitstootniveaus van CO2 niet kunnen handhaven. Veel algemener moeten we constateren dat de mens roofbouw pleegt op de planeet en haar uithoudingsvermogen te zeer op de proef stelt.
Zo bezien is een pleidooi voor het toepassen van kernenergie een ontkenning van de noodzaak onze eisen aan onze materiële omgeving te temperen. Daarover hebben we Klaas Dijkhoff en zeker de VVD tot nu toe niet gehoord.

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe kerncentrales, VVD en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 24 september 2020: “Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

  Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige […]


 • 6 november 2018: Nieuwe kerncentrales. Elk decennium dezelfde discussie

  Het is weer zover, na de uitzending van Zondag met Lubach waarin Arjen Lubach kernenergie aanprees, wist Dijkhoff van de VVD niet hoe snel hij dat ook moest doen: er zouden toch echt kerncentrales bij moeten komen: de enige mogelijkheid om Parijs te halen. Behalve dat de mensen die pleiten voor kernenergie grotendeels dezelfden zijn […]


 • 23 oktober 2020: VVD minister betaalt kernenergiereclame voor z’n eigen partij

  De Volkskrant meldt dat oud-directeur van kerncentrale Borssele Mario van der Borst één van de auteurs is van het vorige maand verschenen Enco rapport. Dat rapport schetst – vriendelijk gezegd – een voor kernenergie zeer positief beeld over de kosten van nieuwe kerncentrales in Nederland. Een andere auteur van het in opdracht van minister Wiebes […]


 • 1 oktober 2020: Wiebes vond nog een onderzoeksbureautje in Wenen…

  En weer is een push van de VVD voor meer kernenergie, dit keer onder leiding van minister Wiebes, doodgebloed. Het door de minister van Economische Zaken & Klimaat bij een pro-nucleair adviesbureau bestelde rapport is zo zwak dat het nergens echt serieus genomen wordt. Het zorgvuldig voorbereide pleidooi van de VVD ('#kernboodschap') voor de bouw […]


 • 1 juli 2020: Tweede Kamer zwalkt: Nu mag Borssele weer langer openblijven

  Heeft het jaar 2033 als sluitingsdatum van kerncentrale Borssele toch maar mooi tien jaar in de Kernenergiewet gestaan! In 2010 werd de Kernenergiewet nog gewijzigd opdat Borssele eind 2033 haar deuren zou sluiten. Gisteren stemde een Kamermeerderheid voor de CDA-VVD motie waarin de regering wordt gevraagd om 'voor te bereiden dat de levensduurverlenging van kerncentrale […]


 • 20 april 2020: Studie EZ toont aan: Kernenergie is voor Nederland onrealistisch

  "Als je alleen een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker." Dat is kort samengevat de uitkomst van een onderzoek naar de impact van kernenergie op het energiesysteem, wanneer ervoor gekozen zou worden de energievoorziening in 2050 deels in te vullen met kernenergie. De rechtse tweede kamer-fracties hadden Wiebes vorig jaar opgedragen dit onderzoek […]