Minister: geen interesse bedrijfsleven voor nieuwe kerncentrales

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is duidelijk: er is geen business case voor de bouw van kerncentrales en geen interesse van marktpartijen. Dat zelfde blijkt ook uit een rondgang die diverse media hebben gemaakt langs energiebedrijven. PZEM, de eigenaar van Borssele –en bedelend in Den Haag voor staatssteun omdat ze verlies leiden op die kerncentrale- is als enige positief. Kernenergiereuzen Vattenfall en RWE gaan niet investeren in een Nederlandse kerncentrale.

VVD minister Wiebes ziet geen nieuwe kerncentrale in Nederland komen: geen business case en geen interesse. Dit stelt hij als reactie op het verzoek van Moorlag (PvdA): “Er zijn mij geen signalen bekend dat marktpartijen interesse hebben om al op korte termijn tot de bouw van een nieuwe kerncentrale te komen. Gelet op de huidige marktomstandigheden, waaronder lage stroomprijzen, is er op dit moment geen positieve businesscase en ligt een dergelijk verzoek niet voor de hand.” Maar net als voor iedereen is in de toekomst kijken voor hem ook moeilijk dus houdt hij een slag om de hand voor de lange termijn: “Het is goed denkbaar dat op de langere termijn, na 2030, een positieve business case wel tot de mogelijkheden behoort.

Er is, maakt hij duidelijk, ook helemaal geen taboe of verbod om aan de klimaattafels over kernenergie te praten - zoals wel eens wordt gesuggereerd. Sterker nog, aan de elektriciteitstafel is het gewoon een onderwerp. “Aangezien extra kernenergie in Nederland gelet op de doorlooptijden niet waarschijnlijk lijkt voor 2030, is het geen actief gespreksonderwerp aan de tafels van het Klimaatakkoord. Wel wordt er aan de elektriciteitstafel gesproken over het belang van CO2-vrij regelbaar vermogen richting 2030 en verder. Voor dat laatste is kernenergie één van de opties.

Een rondje langs de energiebedrijven door de PZC, laat ook duidelijk zien dat de energiebedrijven het plan onrealistisch en onwenselijk vinden. Alle bedrijven (behalve de eigenaar van Borssele, het verlieslijdende PZEM) zien er dan ook niets in. Ook niet de grote kernenergiereuzen als Vattenfall en RWE.

In het korte debat dinsdagavond maar ook in reacties in de media komt redelijk vaak naar voren dat deze oprisping vooral het resultaat is het ontwijken van noodzakelijke moeilijke en concrete beslissingen over groei, milieu, klimaat en de eindigheid van grondstoffen.

Ook het redactioneel commentaar van Trouw is daar duidelijk over:
Er valt veel voor te zeggen dat welvaartsniveau wat te temperen – en dat niet alleen omdat we de huidige uitstootniveaus van CO2 niet kunnen handhaven. Veel algemener moeten we constateren dat de mens roofbouw pleegt op de planeet en haar uithoudingsvermogen te zeer op de proef stelt.
Zo bezien is een pleidooi voor het toepassen van kernenergie een ontkenning van de noodzaak onze eisen aan onze materiële omgeving te temperen. Daarover hebben we Klaas Dijkhoff en zeker de VVD tot nu toe niet gehoord.