Kabinet creëert mist over eigen veto Urenco-afvaltransport naar Rusland

Na de internationale demonstraties tegen het vervoer van radioactief afval van Urenco naar Rusland, maandag, stuurde Minister Van Veldhoven gisteren een brief over het uraniumtransport naar de Tweede Kamer. In de brief zet ze uiteen waarom, volgens haar, het Kabinet, als aandeelhouder van Urenco, weinig tegen het transport kan ondernemen. De minister gaat in haar brief voorbij aan Nederlands' zetel in Urenco's internationale toezichtcommissie. In deze commissie heeft Nederland, samen met Duitsland en Groot Brittannië, een veto tegen Urenco's export van verarmd uranium naar Rusland.

Naar aanleiding van berichten over de export van verarmd uraniumafval naar Rusland vroeg Kamerlid Snel (D66) drie weken geleden aan Minister Hoekstra (CDA) van Financiën waarom Urenco, een Nederlandse staatsdeelneming, haar afval niet gewoon bij de Covra in Borsele opslaat. Vijf dagen later antwoordde Minister Van Veldhoven (D66) dat Nederland niet over Urenco Duitsland gaat en dat Urenco Nederland, ondanks een verleende vervoersvergunning, nog geen verarmd uranium naar Rusland had vervoerd.

Daarop vroeg Kröger (GroenLinks) aan Van Veldhoven of dat niet een kwestie van tijd was, en of de minister voor de Kamer wilde nagaan of Urenco Nederland, naast de vervoersvergunning, ook al een contract met Rosatom heeft.

Maandag stond het volgende transport vanuit Urenco Duitsland via de Amsterdam gepland, en waren er kleine demonstraties langs de route in Hengelo en Amsterdam. Door een demonstratie boven het spoor in Duitsland liep de uraniumtrein een dag vertraging op. (Op dit moment wordt in de Amsterdamse Amerikahaven Urenco's verarmd uranium op het schip de Mikhail Dudin gehesen).

Gisteren beantwoordde Van Veldhoven, voor het aangevraagde VAO Nucleaire Veiligheid uit, de vraag van Kröger. Volgens het Kabinet heeft Nederland, als aandeelhouder, geen inzicht in de contracten die Urenco sluit, en is er weinig zijn wat Nederland kan doen.

Naast aandeelhouder, bezet Nederland echter ook één van de drie zetels van de Gemengde Commissie van het Verdrag van Almelo. Die Commissie heeft, onder andere, de taak om te beslissen over de export van verarmd uranium. Als lid van die Commissie heeft Nederland praktisch een veto over de hele handel en wandel van Urenco.

In haar brief noemt Van Veldhoven de Gemengde Commissie ('Joint Committee') kort, maar gaat ze voorbij aan zowel Nederlands' rol hierin, of de bevoegdheid van de Commissie op grond van het Verdrag van Almelo om het uraniumexport naar Rusland te verbieden.

Het aangekondigde VAO Nucleaire Veiligheid is uitgesteld naar volgende week. In dat voortgezette overleg zullen Kamerleden Van Veldhoven wellicht vragen waarom het Kabinet mist creëert rondom de verantwoordelijkheid van het Kabinet voor Urenco's uraniumexport naar Rusland.

Dit bericht werd geplaatst in Buitenlands beleid, CDA, D66, GroenLinks, Regering, Rusland, Transporten, Urenco, Verarmd uranium en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 23 december 2019: ChistenUnie voor, SGP tegen uraniumdumping in Rusland

  De motie van GroenLinks en D66, om de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland te stoppen, is verworpen. De SP, de PvdA, GroenLinks,  PvdD, DENK, Van Kooten, 50+, D66 en de SGP stemden vòòr: totaal 71 zetels. Merkwaardig dat de fractie van de ChristenUnie, vijf zetels, tegen stemde. Dit terwijl de CU normaal […]


 • 19 december 2019: Kabinet weigert verantwoordelijkheid voor uraniumafval naar Rusland

  Het naar elkaar wijzen van ministers met betrekking tot de verantwoordelijkheid over export van verarmd uranium van Urenco naar Rusland, gaat verder. Afgelopen woensdag hebben zich er maar liefst drie bewindslieden over gebogen die alle drie vonden dat ze er niets over te zeggen hebben. De minister van Milieu zegt dat de export geen milieucomponent […]


 • 29 november 2019: Ministers wijzen naar elkaar voor Urenco’s Russische uraniumdump

  Pal voor het AO Nucleaire Veiligheid, afgelopen woensdag, beantwoordde minister Van Veldhoven de Kamervragen van het CDA over de heropgestarte export van verarmd uranium, via Amsterdam, naar Rusland. In haar antwoord bevestigt de minister dat Urenco een transportvergunning heeft voor afvoer van verarmd uranium vanuit Almelo naar ‘een Russisch bedrijf’. 'Maar Urenco Nederland heeft van […]


 • 7 november 2019: Protest bij Urenco tegen afvoer uranium naar Rusland

  Sinds begin 2019 voert Urenco weer verarmd uranium af naar Rusland. Of dat ook de Nederlandse vestiging gebeurt, blijft onzeker; Kamervragen daarover zijn nog niet beantwoord. In elk geval is Nederland betrokken bij de afvoer naar Rusland: zoals we vorige week meldden is het contract getekend met de drie Europese verrijkingsfabrieken van het Brits-Duits-Nederlandse bedrijf: […]


 • 15 december 2022: Kernenergiesector blijft afhankelijk van Rusland

  Terwijl de Mikhail Dudin voor de kernenergie sector af en aan vaart met Russisch uranium, blijkt uit een rapport van de Euratom Supply Agency (ESA, de splijtstof-coordinator van de EU) dat die westerse nucleaire sector tot ver in de jaren ‘30 afhankelijk blijft van Russische uranium conversie en verrijking. Dit blijkt uit het recente Quarterly Uranium Market […]


 • 5 oktober 2020: Export verarmd Urenco-uranium naar Rusland in strijd Europese sancties

  Het Duitse Tageschau meldt dat Urenco's export van verarmd uranium via de Amsterdamse haven in strijd is met Europese sancties tegen Rusland. Omdat verarmd uranium als munitie kan worden gebruikt is export namelijk een “schending van de EU-sancties tegen Rusland onder de dual-use wetgeving”. Vanmorgen vertrok opnieuw een trein met 600 ton verarmd uranium vanuit […]