“Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, onder andere, heeft lopen strepen in de uitgaven die de komende honderd jaar zullen moeten worden gemaakt.

Het gaat al een aantal jaren financieel niet goed met de COVRA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling, opslag en eindberging van radioactief afval. Vooral het bijpotten van de tekorten in het Waarborgfonds Eindberging kostte zoveel, dat het eigen vermogen van COVRA ruimschoots op was; het bedrijf was begin vorig jaar virtueel failliet. Dat Eindbergingsfonds moet groeien opdat er in de 22e eeuw voldoende geld is om kernafval te begraven. Die 'eindberging' is nu voorzien in geologische formaties met als geschatte kosten ruim 2 miljard euro.

De tekorten bij de COVRA ontstonden door te hoge verwachtingen omtrent het beleggingsrendement. Daar werd in 2018 wat op gevonden: risicovoller beleggen. Dat zou namelijk meer rendement opleveren. De Minister van Financiën - COVRA is 100% staatsbedrijf - keurde het goed. Op blz. 40 van het nu gepubliceerde Jaarverslag staat: “De waarde van de beleggingen fluctueert, maar het rendement tendeert op lange termijn naar een gemiddeld doelrendement van 4,3% netto gemiddeld per jaar.

Afgelopen week verscheen het Jaarverslag en trots werd aan iedereen die het maar wilde weten gemeld dat COVRA na acht jaar weer winst maakte. Terwijl de omzet met bijna 7 miljoen euro daalde naar 19,8 miljoen euro, veranderde het verlies van 2,6 miljoen, in 2018, in een winst van 16,3 miljoen euro in 2019. Dat is best knap: een winst van 16,3 miljoen op een omzet van 19,8 miljoen. Dan weet je al dat het grootste deel niet komt uit de bedrijfsvoering. En dat klopt. COVRA heeft het eindbergingsfonds dit jaar met 7 miljoen euro afgeroomd. URENCO had namelijk laten weten tot 2050 verarmd uranium te zullen afvoeren, ipv tot 2030, en dus langer te zullen betalen. En locatiekeuze voor een eindberging gaat geen 100 miljoen maar 50 miljoen kosten. Hebben ze berekend. Het is wel bijzonder deze 'vrijval' nu als winst te presenteren, of nee: 'het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt consequent doorgetrokken'. COVRA bedoelt daarmee dus dat er minder is betaald - terwijl al jaren de tarieven te laag zijn!

Het zal maar een klein feestje zijn geweest, daar in Nieuwdorp. Het beleggingsrendement haalde voor het eerst sinds jaren de vereiste 4,3%, maar door de nakende economische crisis zal dat snel weer voorbij zijn. En dan is het beetje eigen vermogen van de COVRA zo weer verdampt. En naarmate het eindbergingsfonds groeit, wordt dit een steeds zwaardere dobber voor COVRA. Want het fonds moet ieder jaar met 4,3% groeien. Als dat een keer niet lukt als er 95 miljoen miljoen in zit (2019) , dan kan COVRA dat zelf nog bijpassen. Als het rendement een procentje achterblijft als het fonds 1 miljard bevat dan, tsja...?

Geplande start van exploitatie van geologische eindberging van kernafval in de verschillende lidstaten

Geplande start van exploitatie van geologische eindberging van kernafval in de verschillende lidstaten

Overigens heeft Laka een rechtszaak tegen de Covra aangespannen over, kort gezegd, het gebrek aan transparantie van de kernafvalbeheerder. He jaarrapport is bijvoorbeeld de eerste keer dat überhaupt iets wordt gecommuniceerd over de kosten van de locatiekeuze. De zitting zal wel worden uitgesteld in verband met Corona, maar we verwachten dit wel voor dit najaar. Steunen kan nog steeds! En Laka voert ook nog steeds een Europese procedure omdat kerncentrale Borssele, door het door COVRA overnemen van alle verantwoordelijkheid en risico’s van hoogradioactief kernafval, illegale staatssteun krijgt.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Eindberging, Radioactief afval en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 16 april 2015: WOB: Waarborgfonds Eindberging in problemen

  Laka heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) documenten opgevraagd bij het ministerie van Financiën over het Waarborgfonds Eindberging. Het fonds dat er voor bedoelt is om de definitieve opslag van radioactief afval te financieren, groeit al minstens 12 jaar minder dan gepland en in sommige jaren is er zelfs helemaal […]


 • 4 november 2022: COVRA’s raadselachtige kernafval-prognoses

  Na het bericht, vorige week, over COVRA's zorgelijke focus op de beeldvorming, nu opmerkelijk nieuws over COVRA's tienjaarlijkse radioactief afval Inventarisatie: COVRA heeft voor IenW een prognose gemaakt over  hoeveel radioactief afval er in Nederland zal zijn in 2030, 2050 en 2130. Ze zijn daarvoor verschillende scenario’s afgegaan: Kerncentrale Borssele in 2033 dicht, geen nieuwe […]


 • 31 mei 2022: Nieuwe website over kernafval en straling

  Eind 2020 publiceerde Peter Löhnberg ‘Radioactief afval. Waar laten we het?’. Inmiddels kent het boek een tweede druk en is een website online: kernafvalstraling.nl. Op die site, en in zijn boek, geeft Löhnberg, een gepensioneerd onderzoeker, kort en duidelijk aan waarom COVRA in het  onderzoeksprogramma 'OPERA' niet heeft aangetoond dat veilige opslag van radioactief afval […]


 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]