“Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, onder andere, heeft lopen strepen in de uitgaven die de komende honderd jaar zullen moeten worden gemaakt.

Het gaat al een aantal jaren financieel niet goed met de COVRA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling, opslag en eindberging van radioactief afval. Vooral het bijpotten van de tekorten in het Waarborgfonds Eindberging kostte zoveel, dat het eigen vermogen van COVRA ruimschoots op was; het bedrijf was begin vorig jaar virtueel failliet. Dat Eindbergingsfonds moet groeien opdat er in de 22e eeuw voldoende geld is om kernafval te begraven. Die 'eindberging' is nu voorzien in geologische formaties met als geschatte kosten ruim 2 miljard euro.

De tekorten bij de COVRA ontstonden door te hoge verwachtingen omtrent het beleggingsrendement. Daar werd in 2018 wat op gevonden: risicovoller beleggen. Dat zou namelijk meer rendement opleveren. De Minister van Financiën - COVRA is 100% staatsbedrijf - keurde het goed. Op blz. 40 van het nu gepubliceerde Jaarverslag staat: “De waarde van de beleggingen fluctueert, maar het rendement tendeert op lange termijn naar een gemiddeld doelrendement van 4,3% netto gemiddeld per jaar.

Afgelopen week verscheen het Jaarverslag en trots werd aan iedereen die het maar wilde weten gemeld dat COVRA na acht jaar weer winst maakte. Terwijl de omzet met bijna 7 miljoen euro daalde naar 19,8 miljoen euro, veranderde het verlies van 2,6 miljoen, in 2018, in een winst van 16,3 miljoen euro in 2019. Dat is best knap: een winst van 16,3 miljoen op een omzet van 19,8 miljoen. Dan weet je al dat het grootste deel niet komt uit de bedrijfsvoering. En dat klopt. COVRA heeft het eindbergingsfonds dit jaar met 7 miljoen euro afgeroomd. URENCO had namelijk laten weten tot 2050 verarmd uranium te zullen afvoeren, ipv tot 2030, en dus langer te zullen betalen. En locatiekeuze voor een eindberging gaat geen 100 miljoen maar 50 miljoen kosten. Hebben ze berekend. Het is wel bijzonder deze 'vrijval' nu als winst te presenteren, of nee: 'het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt consequent doorgetrokken'. COVRA bedoelt daarmee dus dat er minder is betaald - terwijl al jaren de tarieven te laag zijn!

Het zal maar een klein feestje zijn geweest, daar in Nieuwdorp. Het beleggingsrendement haalde voor het eerst sinds jaren de vereiste 4,3%, maar door de nakende economische crisis zal dat snel weer voorbij zijn. En dan is het beetje eigen vermogen van de COVRA zo weer verdampt. En naarmate het eindbergingsfonds groeit, wordt dit een steeds zwaardere dobber voor COVRA. Want het fonds moet ieder jaar met 4,3% groeien. Als dat een keer niet lukt als er 95 miljoen miljoen in zit (2019) , dan kan COVRA dat zelf nog bijpassen. Als het rendement een procentje achterblijft als het fonds 1 miljard bevat dan, tsja...?

Geplande start van exploitatie van geologische eindberging van kernafval in de verschillende lidstaten

Geplande start van exploitatie van geologische eindberging van kernafval in de verschillende lidstaten

Overigens heeft Laka een rechtszaak tegen de Covra aangespannen over, kort gezegd, het gebrek aan transparantie van de kernafvalbeheerder. He jaarrapport is bijvoorbeeld de eerste keer dat überhaupt iets wordt gecommuniceerd over de kosten van de locatiekeuze. De zitting zal wel worden uitgesteld in verband met Corona, maar we verwachten dit wel voor dit najaar. Steunen kan nog steeds! En Laka voert ook nog steeds een Europese procedure omdat kerncentrale Borssele, door het door COVRA overnemen van alle verantwoordelijkheid en risico’s van hoogradioactief kernafval, illegale staatssteun krijgt.