Europese Commissie akkoord met €11 miljoen subsidie voor levensduurverlenging kerncentrale Borssele

De Europese Commissie heeft half oktober ingestemd met €11,3 miljoen Nederlandse subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken voor de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele. Twee maanden later heeft Jetten, de minister van EZK de daadwerkelijke subsidie verleend aan EPZ, de uitbater van de kerncentrale. Dat blijkt uit stukken die half januari zijn gepubliceerd. De Europese Commissie stemde in met de steunmaatregel omdat niemand anders, ook de aandeelhouders van EPZ niet, wil investeren in de levensduurverlenging. Als de kerncentrale daadwerkelijk na 2033 openblijft, moet EPZ 40% van de ontvangen subsidie terugbetalen.
De strategie van ZEH (voorheen PZEM) en ERH (RWE) , de aandeelhouders van kerncentrale Borssele, is er nu op gericht om de kerncentrale in 2033 definitief te sluiten. Ze weigeren dan ook te investeren in opnieuw een levensduurverlenging - ten minste, dat is de officiële lijn. Maar met in januari 2024 al vaak meer dan 50% hernieuwbaar in de mix is het ook maar de vraag hoe levensvatbaar een levensduurverlenging van de kerncentrale na 2033 gaat zijn, dus in die zin is het bedrijfsstrategisch wel verstandig er niet in geloven. Maar binnenskamers vinden ze het vast prima, zeker nu de belastingbetaler er voor opdraait.

In het coalitieakkoord van Rutte-IV is namelijk afgesproken dat VVD, CU en D66 het definitieve einde an kernenergie in Nederland willen uitstellen. Omdat er niemand opstaat om de onderzoeken naar de haalbaarheid van de tweede levensduurverlenging te betalen, trekt het demissionair kabinet hiervoor de portemonnee. Het kabinet erkent ronduit dat dit staatssteun is, en heeft daarom, voor ze EPZ subsidie verlenen, toestemming gevraagd bij de Europese Commissie. Onder voorwaarden ziet de Commissie geen bezwaar. De subsidie is vervolgens in december toegekend en heeft een geplande looptijd tot 2031.

De volgende vijf onderzoeken worden nu door EPZ opgestart:

 • (a) haalbaarheidsstudie: in deze studie wordt nagegaan welke onderdelen van de kerncentrale moeten worden vervangen voor de levensduurverlenging;
 • (b) evaluatie van het verouderingsbeheer: in deze evaluatie wordt aangegeven hoe  veroudering wordt beheerst na levensduurverlenging;
 • (c) onderzoek naar vermoeiing en verbrossing: in dit onderzoek wordt beoordeeld of het reactorvat nog 10 of 20 jaar veilig kan werken;
 • (d) veiligheidsanalyse en veiligheidsrapport, voor het voor de levensduurverlenging verplichte milieueffectrapport;
 • (e) brandstofscenario, inclusief uitwerking, opwerking, tussentijdse opslag en berging van kernafval.

De Commissie Mer wees er eerder op dat voor de milieueffectrapportage voor de vereiste wijziging van Kernenergiewet voor de levensduurverlenging er nog erg veel onduidelijk was, onder andere hoe lang de regering de kerncentrale nu langer open wilde houden. Naar de Europese Commissie schept minister Jetten een beetje meer duidelijkheid: 10 of 20 jaar.

Verder is het interessant te zien welk kader de Europese Commissie voor deze goedkeuring hanteert. Zeker gezien het feit dat het gevallen kabinet vele honderden miljoenen wil spenderen aan nieuwe kerncentrales. Laka's analyse daarover staat nog steeds als een huis.

Dit bericht werd geplaatst in , , en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.org


Gerelateerde berichten:

 

 • 2 april 2024: Staatssecretaris publiceert nieuwe Borssele Bechmark

  In juni 2006 sloten het ministerie van VROM en o.a. EPZ als exploitant van kerncentrale Borssele het Borssele Convenant. Borssele mocht open blijven tot 2034 onder een aantal voorwaarden, waaronder de eis dat de kerncentrale bij de 25% veiligste kerncentrales van de EU, VS en Canada bleef horen. De samenstelling van de Benchmark Commissie die […]


 • 14 april 2023: Verboden staatssteun: De hete aardappel voor meer kernenergie in Nederland

  Bij alle overheidsstudies naar de (on)mogelijkheid van meer kernenergie in Nederland is er nog steeds een grote blinde vlek. Want ondertussen is het wel duidelijk datvoor meer kernenergie een forse bijdrage van de staat onafwendbaar is. Alleen dan kijkt "Europa" mee, want subsidies mogen wel, zolang ze de marktwerking maar niet verstoren. En met door […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 12 juli 2019: Stas: 5 jaar voor procedure openblijven Borssele; reactor écht bij 25% veiligste

  Volgens de staatssecretaris is er ongeveer vijf jaar nodig voor een besluit tot langer open houden van kerncentrale Borssele. Haast is dus niet geboden. Ze gaat hiermee in tegen de uitspraak van PZEM dat een dergelijk besluit de komende jaren genomen zou moeten worden. Van Veldhoven laat verder weten dat de commissie die dat moet […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 28 juli 2017: Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie

  Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals […]