Categorie archief: Ongelukken

Radioactief materiaal vrijgekomen bij explosie

Bij een incident bij afvalverwerkingsbedrijf Reym in Beverwijk is vandaag radioactief materiaal vrijgekomen. Twee mensen raakten gewond door een explosie. Hierbij viel een stalen kast waarin het materiaal lag opgeslagen. Het radioactieve materiaal ligt in een plas met water en wordt onderzocht. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. Een adviseur gevaarlijke stoffen voert metingen uit om te bepalen of er ook radioactieve straling is vrijgekomen. Meer details ontbreken nog.

Laka publiceert IAEA-lijst met (bijna-) ongelukken

Stichting Laka publiceert vandaag een lijst met haast 1.000 incidenten en (bijna-) ongelukken met kerncentrales en andere nucleaire faciliteiten die sinds 1990 zijn verzameld door het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA. De lijst geeft omwonenden, milieuorganisaties en journalisten wereldwijd veel meer inzicht in hoe vaak en hoe ernstig zaken mis gaan en mis zijn gegaan in kerncentrales en in andere nucleaire installaties. Ongelukken en technische en menselijke fouten met nucleaire installaties worden door nationale nucleaire toezichthouders aan het Weense Atoomenergieagentschap IAEA gemeld. Het IAEA verzamelt de meldingen om, onder andere, uitbaters van kerncentrales te waarschuwen voor zaken die elders verkeerd gingen. Zo hoopt het IAEA een herhaling van problemen bij kerncentrales, opwerkingsfabrieken, nucleaire laboratoria, verrijkingsinstallaties, bestralingsfaciliteiten en bij nucleaire transporten, te voorkomen. Lees verder

Laka releases IAEA-list with (near) accidents in nuclear power stations

Today, the Laka-foundation released a list with reports from almost 1,000 incidents and (near) accidents with nuclear power plants and other nuclear facilities. Since 1990 the International Atomic Energy Agency IAEA has gathered these reports. The full list of reports gives neighbors, NGO’s and journalists a better insight into how often and how grave there have been serious mishaps at nuclear facilities around the world.

Accidents and technical and human errors are reported by national nuclear regulatory agencies to the International Atomic Energy Agency IAEA. The IAEA collects the incident reports in order to warn other nuclear operators for possible routes of failure. The IAEA’s aim is that by doing so, similar accidents at nuclear power plants, reprocessing plants, fuel enrichment plants, nuclear laboratories, irradiation facilities and with radioactive transports, can be prevented. Lees verder

Rapportage incidenten nucleaire installaties 2016

De nucleaire toezichthouder ANVS heeft de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016’ gepubliceerd. Het gaat in de rapportage om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. Op 27 februari 1980 heeft de toenmalige minister van Sociale Zaken toegezegd de Tweede Kamer jaarlijks schriftelijk te informeren over het functioneren van de Nederlandse kerncentrales. In de loop der jaren is deze rapportage uitgebreid tot alle nucleaire inrichtingen in Nederland en de met deze inrichtingen verbonden radiologische laboratoria. Lees verder

Non-antwoorden op vragen ongeluk Urenco Stable Isotopes

Het college van B&W van Almelo heeft de vragen beantwoord van de GroenLinks fractie naar aanleiding van het verhaal van een brandweerman en het ongeluk bij Stable Isotopes, een onderdeel van Urenco. Nou ja, beantwoorden kun je het eigenlijk niet noemen. Op geen enkel moment geven Burgemeester en Wethouders de indruk dat ze serieus ingaan op de vragen uit de gemeenteraad. Lees verder

België: 15 nucleaire incidenten in 2016. En Nederland?

Uit een overzicht van de Belgische nucleaire toezichthouder FANC blijkt dat er in 2016 15 nucleaire incidenten in Belgische nucleaire installaties hebben plaatsgevonden. Het ging bij al die 15 gevallen om incidenten van niveau 1 van de internationale INES-schaal (International Nuclear Event Scale). In Nederland tellen we voorlopig 13 ongewone gebeurtenissen in 2016. Lees verder

Melding ‘ongewone gebeurtenis’ NRG tijdens IAEA-missie

anvs-logoOp het moment dat de IAEA missie in Petten onderzoek deed naar de veiligheid, doet NRG een melding van een 'ongewone gebeurtenis’ (een veiligheidsincident dus) twee weken eerder. Merkwaardig. Op 10 oktober namelijk meldt NRG dat op 27 september 2016 werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de hot cells van de Hot Cell Laboratories (HCL). Op dat moment was door onderhoud een veiligheidsalarmering op voldoende onderdruk van de hot cells buiten bedrijf. En “[H]et in werking hebben van een veiligheidsalarmering op de onderdruk is een voorwaarde voor het gebruik van de hot cells”. NRG meldt aan ANVS dat tijdens de werkzaamheden de onderdruk in de hot cells “binnen de daarvoor geldende specificaties is gebleven en dat de gebeurtenis daarom geen gevolgen heeft gehad voor het personeel en de omgeving”. Maar waarom die melding op 10 oktober? Twee weken later? Terwijl de IAEA en ANVS op visite zijn? Lees verder

Interne besmetting medewerker NRG

nrg-logoNRG meldt dat er op 22 juni radioactief materiaal is vrijgekomen uit een kapotte bron en dat een medewerker dat ingeademd heeft. Niet vermeld wordt om welke stof het gaat. Zowel ANVS als NRG heeft intussen aan Laka bevestigd dat het gaat om een besmetting door inademing van Americium-241, een alfastraler. Am-241 heeft een halfwaardetijd (tijd waarin helft van radioactiviteit vervalt) van 432 jaar en komt o.a. voor in (oudere) rookmelders die nu niet meer verkocht worden.
Het incident gebeurde tijdens het overbrengen van radioactieve ijkbronnen naar een nieuwe behuizing. Eén van de bronnen bleek te zijn beschadigd, waardoor een klein deel van de radioactieve stof vrijkwam. “De medewerker heeft direct na de gebeurtenis de verspreide radioactieve stof opgeruimd en het laboratorium schoongemaakt. Er zijn geen gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, omdat de gebeurtenis zich afspeelde in een afgesloten laboratorium.Lees verder

Brand en nieuwe topman Urenco

urenco-logoVorige week woensdag, 3 augustus, was er een brandje in een inductiedroger in het Recycling Center van Urenco Nederland in Almelo. In de inductiedroger stond een vat met filterresidu uit een reinigingsinstallatie. Dergelijke filterresiduen kunnen laag radioactief materiaal bevatten. Volgens de mededeling van Urenco hebben metingen aangetoond dat er geen radioactieve vrijzetting is geweest. Het Recycling Center is het gebouw waar onderdelen worden gereinigd voor onderhoud of afvoer. Van het gereinigde materiaal dat wordt afgevoerd gaat een deel naar de conventionele afvalverwerking. Het deel wat nog radioactiviteit bevat wordt afgevoerd naar de COVRA (Centrale organisatie voor radioactief afval). Lees verder

Kerncentrale Borssele tijdelijk afgeschakeld na storing tijdens test

ongelukkenOp 15 juli 2016 meldt EPZ aan de nucleaire toezichthouder ANVS dat diezelfde dag de kerncentrale Borssele gedurende een korte periode automatisch is afgeschakeld tijdens een geplande beproeving. Bij een kerncentrale worden niet alleen tijdens de onderhoudsstop, maar ook tijdens bedrijf regelmatig onderdelen getest (beproefd) op een goede werking. EPZ laat weten: Iedere maand worden de snelsluitkleppen van de turbine beproefd. De proef heeft als doel te testen of de kleppen sluiten wanneer dat nodig is. Tijdens de uitvoering sloten de kleppen niet in de juiste combinatie. Hierdoor sloten twee van de vier kleppen tegelijkertijd waardoor de helft van de stoomtoevoer naar de turbine werd afgesloten. Er ontstond onbalans in de stoomtoevoer vanuit de beide stoomgeneratoren naar de turbine. Deze onbalans veroorzaakte druk-verschillen waarop afschakeling van de hoofdvoedingwaterpompen volgde. Het reactorbeveiligingssysteem van de kerncentrale greep direct in. Dit leidde tot de reactorafschakeling.
De oorzaak bleek een omgewisselde bedrading van de twee kleppen. Dit is direct hersteld. Ook de bedrading van de andere kleppen is gecontroleerd. Die was in orde.
Activering van het reactorbeveiligingssysteem is meldingsplichtig.