Rapportage 2014: meer ongewone gebeurtenissen

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld.

Naar aanleiding van het ongeluk in Harrisburg, maart 1979, wordt vanaf 1980 op verzoek van de kamer jaarlijks een overzicht gepubliceerd van storingen, ongelukken en incidenten.
In eerste instantie alleen van de kerncentrales Dodewaard en Borssele, maar vanaf 1996 van alle nucleaire installaties in Nederland.

In het verleden was de Kernfysische Dienst (KFD) auteur van deze rapportage. januari 2015 is de KFD opgegaan in de nieuw opgerichte ANVS. De ANVS meldt overigens dat met ingang van heden “deze meldingen op de website van de ANVS gepubliceerd” worden.

In het nu gepubliceerde rapport wordt gemeld dat alle incidenten ingeschaald zijn op niveau 0 op de internationaal erkende INES-schaal 3. “Dit houdt in dat de nucleaire veiligheid bij die gebeurtenissen niet in het geding is geweest”, aldus de ANVS en concludeert: “De ernst van de gemelde ongewone gebeurtenissen in 2014 is daarmee minder dan die van de gemelde ongewone gebeurtenissen in 2013.” Maar dat is wel een beetje voorbarig, als meer dan één derde van de incidenten nog onderzocht wordt en nog niet ingeschaald is (zeven van de 20). Daarbij komt dat de incidenten bij Mallinckrodt op het NRG terrein nu niet meer meegenomen worden in het overzicht. Dat vertekend een beetje het aantal want Mallinckrodt (die de medische isotopen produceert van de grondstof die in de HFR gemaakt wordt) kwam regelmatig in het lijstje voor. INES is een international schaal waarmee de ernst van een ongeval wordt aangegeven.

Er is nog wat onduidelijkheid over dat aantal van 20. Onlangs is in het kader van de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van I&M aan de Tweede Kamer gemeld dat zich negentien ongewone gebeurtenissen hebben voorgedaan. Op basis van een nadere analyse is daaraan één gebeurtenis toegevoegd. Dat is op het laatste moment gebeurt; soms wordt er in het rapport (zoals in de samenvatting) nog 19 vermeld: 2 in Borssele en 17 bij andere installaties.

Als ongewone gebeurtenissen worden in dit rapport beschouwd die gebeurtenissen / storingen die van belang kunnen zijn voor de nucleaire veiligheid. Dat zijn vrijwel alle storingen die door de nucleaire bedrijven in het kader van hun Kernenergiewetvergunning actief aan de ANVS moeten worden gemeld plus gebeurtenissen die weliswaar niet meldingsplichtig zijn maar die de ANVS desondanks van belang acht voor de nucleaire veiligheid.

45 jaar storingsrapportages op een rij
Laka heeft alle Rapportages gedigitaliseerd en hier beschikbaar. Vóór 1980 (vanaf het opstarten van Dodewaard in 1969) hebben we zelf overzichten gemaakt. Onvolledig vast, want alleen uit openbare bronnen, maar toch… Die staan op kernenergieinnederland.nl op 31 december van elk jaar.

Dit bericht werd geplaatst in , , , , , en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 8 juni 2019: 2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. […]


 • 22 juni 2018: Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2017 21 ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Vier gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele, de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten meldde één ongewone gebeurtenis, de overige installaties bij Nuclear Research and consultancy Group (NRG) dertien en bij de […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 30 juni 2020: 2019: 11 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2019 elf “meldplichtige ongewone gebeurtenissen” die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2019 in het […]


 • 8 juli 2016: Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015

  In 2015 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties negentien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Het aantal ongewone gebeurtenissen in 2015 wijkt daarmee niet af van het jaargemiddelde uit de rapportages van de afgelopen vijf jaar, namelijk twintig. Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele; zeven bij de HFR van NRG, zeven bij de overige […]


 • 24 december 2023: Vat met radioactief besmet kool ontploft bij Urenco

  Net voor het begin van de kerstvakantie heeft de ANVS drie meldingen van  incidenten aan haar online overzichten toegevoegd. Het gaat om incidenten bij NRG in Petten, kerncentrale Borssele en Urenco in Almelo. Vanwege een ontploffing werd bij Urenco op 7 december de brandweer opgeroepen. De betrokken bedrijven onderzoeken de incidenten en moeten hier ook […]