Europese kernafval-aanmaning aan Nederland blijft geheim vanwege ‘Unietrouw’

Het blijft onduidelijk waar precies de ruzie over gaat tussen Nederland en Europa wat betreft het niet-correct implementeren van “voorschriften van de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval”. Een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur van Laka voor de “letter op formal notice” is ook door de Europese Commissie afgewezen. Al eerder weigerde toezichthouder ANVS een kopie van de brief te publiceren. De termijn voor Nederland om te reageren op de Europese ingebrekestelling is ondertussen op 23 juli verstreken.

In mei werd Nederland door de Europese Commissie op de vingers getikt. De EC publiceert maandelijkse een pakket inbreukbeslissingen met de “gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen”. Nederland werd aangemaand vanwege het niet-correct implementeren van “voorschriften van de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (Richtlijn 2011/70/Euratom)”. Deze richtlijn stelt het Europese kader vast voor het verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Daarmee moeten lidstaten voorkomen dat ze een (te) zware last op de schouders van toekomstige generaties leggen.

Laka volgt het radioactief afval-dossier op de voet en wil daarom weten waarom de Europese Commissie nu ook vindt dat het Nederlandse kernafvalbeleid te zwaar op de schouders van toekomstige generaties drukt. Daarom verzocht Laka eerst de ANVS, en daarna de Commissie om een kopie van de aanmaning. Op 18 juni liet de ANVS al weten niet aan het WOB-verzoek te kunnen voldoen vanwege 'Unietrouw'. Afgelopen week heeft ook de Europese Commissie Laka laten weten de brief niet vrij te geven. Er is, volgende de Commissie, geen zwaarwegend publiek belang bij vrijgave: “We have examined whether there could be an overriding public interest in disclosure, but we have not been able to identify such an interest.

Voorlopig moeten we daarom nog even in het duister tasten over wat de EC precies vindt dat er mankeert aan het Nederland kernafvalbeleid.

We houden het er voor nu maar op dat het allemaal veel te lang duurt. Of is het toch de verboden staatssteun? Er mankeert in ieder geval iets.