Focus energietransitie op kosten en snelheid is einde van optie kernenergie

Afgelopen week werd het World Nuclear Industry Status Report 2019 gepubliceerd. Op ongeveer hetzelfde moment kwam de mededeling over verdere kostenstijging en vertragingen van de kerncentrales Hinkley Point en Flamanville. Het is een verder bewijs van de centrale stelling in het Status Report: kernenergie is te duur en kost te veel tijd. Want bij de noodzakelijke snelle energietransitie is een focus op ‘low carbon’ technologie alleen te beperkt; het moet daarnaast gaan over kosten en vooral ook snelheid. Het bouwen van kerncentrales duurt veel langer dan het aanleggen van zonne- en windenergie-capaciteit. Dat betekent dat bestaande fossiele centrales in afwachting van vervanging door kernenergie ondertussen veel méér CO₂ zouden uitstoten. Het stabiliseren van het klimaat is urgent, kernenergie is te traag.

In het vorige week verschenen editie 2019 van het World Nuclear Industry Status Report ligt de focus vooral op de transitie naar een CO₂-arme energieproductie en de rol die kernenergie daar in zou kunnen spelen. De idee dat kernenergie als ‘low carbon’ technologie (waar ook nog heel wat over te vertellen valt) een rol zou kunnen spelen wordt voornamelijk in stand gehouden door een te beperkte focus op ‘low carbon’. Het gaat namelijk niet alleen om CO₂-arm, maar om CO₂-arm, kosten en (vooral) snelheid.

Kernenergie vertraagt de energietransitie
Om het klimaat te beschermen moeten we inzetten op de technologie die de minste CO₂ uit stoot tegen de laagste kosten en in de minste tijd. En dat, zo is voor de zoveelste keer duidelijk, is kernenergie niet. Want als het doel is om CO₂-emissies in de elektriciteitsproductie zo snel mogelijk omlaag te brengen, maar enorme overheids- en financiële middelen worden besteed aan een ‘koolstofarme’-technologie die veel langer duurt om te bouwen en veel duurder is dan alternatieven – dan leidt dat eerder af dan dat het bijdraagt aan de CO₂-arme plannen. Dan werkt kernenergie eerder contraproductief.

Het stabiliseren van het klimaat is urgent, kernenergie is traag. Het bouwen van nieuwe kerncentrales duurt 5-17 jaar langer dan ‘utility-scale’ zonne-energie of onshore windenergie. Dat betekent dat bestaande fossiele centrales ondertussen veel méér CO₂ uitstoten in afwachting van vervanging door kernenergie. Ook door Mark Jacobson, Professor of Civil and Environmental Engineering, Director, Atmosphere/Energy Program van de Stanford University, genoemd als één van de zeven redenen waarom kernenergie geen oplossing is voor de klimaatproblemen.

Niet-nucleaire opties besparen meer CO₂ per dollar. In veel kernenergie-landen kunnen nieuwe hernieuwbare energiebronnen nu economisch concurreren met bestaande kerncentrales. De sluiting van oneconomische reactoren zal niet direct CO₂-uitstoot besparen, maar kan indirect meer CO₂ besparen dan het sluiten van een kolencentrale, als de grotere bedrijfskosten van de kerncentrale opnieuw worden geïnvesteerd in efficiëntie of goedkope moderne hernieuwbare energiebronnen die op hun beurt fossiele brandstoffen vervangen.

Hier een overzicht van de belangrijkste punten van WNISR 2019

Hinkley Point
De nieuwe vertraging en verdere kostenstijging van de Engelse kerncentrale Hinkley Point is zo desastreus dat nu zelfs de directeur van het op één na grootste Britse energiebedrijf, Ovo Energy, stelt dat het beter is om nu met Hinkley Point te stoppen.

De laatste tender voor wind op zee werd gewonnen voor een prijs £39.65 per MWh, terwijl volgens contract alle stroom van Hinkley Point afgenomen moet worden voor £92.50 MWh (US$115). En dat met inflatiecorrectie voor de komende 35 jaar, terwijl de prijs van wind op zee alleen maar verder zal zakken.

Begrijpelijk dat het Engelse kernenergieprogramma steeds meer onder publieke druk komt te staan.
Zelfs zoveel dat de de Engelse Conservatieven op hun partij-congres een plan om in 2050 CO₂-neutraal te zijn hebben aangenomen dat niet vooral op kernsplijting gebaseerd is, maar op de inzet van kernfusie vanaf 2040! Irreëel en een onverantwoorde gok, maar – vergelijkbaar met de fixatie op thorium van Nederlandse klimaatsceptici (zie de motie in de Friese Staten) – blijkbaar liever ‘n onzinnige gok dan echt beleid.

Dit bericht werd geplaatst in Broeikasgas & CO₂-uitstoot, Hinkley Point, Kosten/budget, Nieuwe kerncentrales en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 14 oktober 2019: Kabinet en industrie: geen kerncentrales want te duur en geen draagvlak

  Kabinet en industrie zijn het eens: er zijn geen plannen voor de bouw van kerncentrales in Nederland: ze zijn te duur. Minister Wiebes bevestigde vorige week opnieuw  dat er geen plannen zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Een paar dagen later zegt Martijn Hagens, directeur van Vattenfall op BNR dat ze hun geld […]


 • 8 juli 2021: Marktconsultatie: kernenergie alleen met veel subsidie mogelijk

  Gisteren publiceerde de regering de Marktconsultatie kernenerige. Conclusie: marktpartijen hebben interesse om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Maar dan wel onder heel veel voorwaarden, subsidie dus, anders beginnen ze er niet aan. Het rapport bevestigt dat kernenergie te duur is en alleen met allerlei financieringsconstructies realiseerbaar is. De reactie van staatssecretaris Yeşilgöz dat “we […]


 • 16 november 2020: Kernvisie’s olifant in de kamer: kernenergie is onnodig en te duur

  Het had een glorieuze middag moeten worden voor kernenergie: de webcast The Nuclear Elephant 2. Kernenergie is, zo vindt het organiserende Sherpa en de Fries voor stichting Kernvisie, "de olifant in de kamer". En dan bedoelt Kernvisie niet dat kernenergie de ontwikkeling van duurzame energie danig in weg zit, maar dat kernenergie een groot taboe […]


 • 24 september 2020: “Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

  Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige […]


 • 20 april 2020: Studie EZ toont aan: Kernenergie is voor Nederland onrealistisch

  "Als je alleen een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker." Dat is kort samengevat de uitkomst van een onderzoek naar de impact van kernenergie op het energiesysteem, wanneer ervoor gekozen zou worden de energievoorziening in 2050 deels in te vullen met kernenergie. De rechtse tweede kamer-fracties hadden Wiebes vorig jaar opgedragen dit onderzoek […]


 • 3 september 2019: Pieter Boot: hoofdstuk nieuwe kerncentrales in Nederland sluiten

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt voor de Nederlandse overheid strategische beleidsanalyses over het milieu en heeft voor het ministerie van EZK recent het Klimaatakkoord doorgerekend. Pieter Boot is hoofd klimaat en energie bij het PBL. Boot maakt in die hoedanigheid op Energiepodium, gisteren, korte metten met dagdromen over nieuwe kerncentrales: "de werkelijkheid is […]