Prijskaartje onbekend – Financiën zet financiering kerncentrales op een rij

Het Miniserie van Financiën heeft in maart stilletjes een rapport van KPMG online gezet waarin voor- en nadelen van financieringsconstructies voor kerncentrales in kaart zijn gebracht. Want na de marktconsultatie van twee jaar geleden, ook door KPMG, is het duidelijk dat investeerders niet in kernenergie gaan stappen voordat de staat de grote risico's heeft afgedekt. Dat zal dus sowieso veel geld kosten, maar de vraag waar de overheid zich nu voorgesteld ziet is welk financieringsmodel het meeste kans van slagen zou hebben. KPMG concludeert verder weinig nieuws: het RAB-model, een variant op de bestaande constructies of een combinatie van constructies. Hoeveel de staat kwijt zou zijn, daar lezen we alleen niets over.

🎙️ “Er is visie nodig vanuit de Staat ten aanzien van de energiemix. Kernenergie is geen back-up optie voor andere energiebronnen en ook de financiering van energie moet in lijn worden gebracht met die visie.” (KPMG)

Het 'Onderzoek financieringsconstructies kernenergie’ is in opdracht van het ministerie van Financiën uitgevoerd en beschrijft de mogelijke financieringsmodellen, want: "momenteel ontbreekt het nog aan een duidelijk beeld over de precieze rol voor de Staat en is de impact van verschillende financieringsconstructies op de overheidsfinanciën nog onvoldoende helder".

Financieringsconstructies
Het rapport beschrijft aldus vijf mogelijke modellen voor financiering. Regulated Asset Base, (‘RAB’), Contract for Difference (‘CfD’), Mankala, Power Purchase Agreement (‘PPA’) en een staatsdeelneming of (volledige) overheidsfinanciering. Het is wel tekenend dat bij de ‘Praktijkvoorbeelden’ bij ongeveer de helft kerncentrales worden genoemd die inmiddels geannuleerd zijn. En waar het financieringsmodel dus nooit in de praktijk heeft gewerkt.

Een aantal modellen vallen volgens de marktpartijen af, dat zijn (niet) toevallig, die met de minste betrokkenheid van de Staat: Mankala waarbij grote private partijen de investeringen en risico’s delen en een PPA, een afnamecontract tegen vastgestelde prijs gesloten tussen energieleverancier en afnemers. Volgens de inventarisatie en gesprekken met marktpartijen is een RAB, een variant op de bestaande constructies of een combinatie van constructies “het meest haalbaar”. In de RAB krijgen marktpartijen vanaf de start van de bouw een “redelijk rendement vergoed over gereguleerde activa”. In Europa is er alleen nog geen ervaring mee bij kernenergieprojecten. Bij de bouw van Sizewell C in het VK is dit model voorzien, maar zover is het nog lang niet.

Risico’s afdekken
KPMG concludeert opnieuw dat staatsbetrokkenheid en het afdekken van risico’s noodzakelijk is, en wel in alle drie de fase’s: “de plan-, ontwerp- en bouwfase, een operationele fase en een ontmantelingsfase. Elk van deze fases kent eigen risico’s.” (…) “Ook verwachten marktpartijen een rol voor de Staat ten aanzien van het vergunningsrisico en het politieke risico.” Dat laatste betekent: politieke steun en een stabiel beleid voor de lange termijn zijn essentieel”. Er valt veel te zeggen over het huidige politieke klimaat, maar politieke stabiliteit op lange termijn, voor wát dan ook is behoorlijk onzeker.

Ook zal er nog bestaande wetgeving, gegroeid vanuit ervaringen uit de praktijk, aangepast moeten worden. Door het ‘gedoe’ over wie de ontmanteling van Dodewaard moet betalen zijn daarover zekerheden in wetgeving ingebouwd. De Kernenergiewet, artikel 15f, schrijft voor dat er te allen tijden financiële zekerheid moet bestaan over het dekken van de kosten voor ontmantelen van een kernreactor. Dat moet eruit, vinden marktpartijen: “Zij achten fondsvorming aan de voorkant, om daarmee te allen tijden financiële dekking te garanderen, niet reëel omdat dit direct raakt aan het mogelijke rendement”.

Eigenlijk zijn al deze - en nog veel meer - voorwaarden al beschreven in de marktconsultatie van juli 2021 die KPMG uitvoerde.

Tot nu toe zijn de consultancybureau’s, de KPMGs zeg maar, dan ook de enige winnaar van de € 5 miljard die zijn uitgetrokken om de komst van twee kerncentrales mogelijk te maken.

Dit bericht werd geplaatst in Kosten/budget, Nieuwe kerncentrales, Regering, Sizewell en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 14 april 2023: Verboden staatssteun: De hete aardappel voor meer kernenergie in Nederland

  Bij alle overheidsstudies naar de (on)mogelijkheid van meer kernenergie in Nederland is er nog steeds een grote blinde vlek. Want ondertussen is het wel duidelijk datvoor meer kernenergie een forse bijdrage van de staat onafwendbaar is. Alleen dan kijkt "Europa" mee, want subsidies mogen wel, zolang ze de marktwerking maar niet verstoren. En met door […]


 • 4 juli 2022: De lange en onzekere weg naar nieuwe kerncentrales

  En daar was die dan, vrijdagavond, de langverwachte brief van minister Jetten van Klimaat en Energie, over hoe het nu verder gaat met die nieuwe kerncentrales in Nederland, waar die gaan komen en wat er met die 5 miljard euro tot 2029 gaat gebeuren. Het lijkt een brief met vooral een oproep om ‘realistisch te […]


 • 8 juli 2021: Marktconsultatie: kernenergie alleen met veel subsidie mogelijk

  Gisteren publiceerde de regering de Marktconsultatie kernenerige. Conclusie: marktpartijen hebben interesse om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Maar dan wel onder heel veel voorwaarden, subsidie dus, anders beginnen ze er niet aan. Het rapport bevestigt dat kernenergie te duur is en alleen met allerlei financieringsconstructies realiseerbaar is. De reactie van staatssecretaris Yeşilgöz dat “we […]


 • 14 oktober 2019: Kabinet en industrie: geen kerncentrales want te duur en geen draagvlak

  Kabinet en industrie zijn het eens: er zijn geen plannen voor de bouw van kerncentrales in Nederland: ze zijn te duur. Minister Wiebes bevestigde vorige week opnieuw  dat er geen plannen zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Een paar dagen later zegt Martijn Hagens, directeur van Vattenfall op BNR dat ze hun geld […]


 • 28 juli 2017: Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie

  Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals […]


 • 17 mei 2023: De vervuiler betaalt niet de ontmanteling van Dodewaard

  De staat gaat de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard betalen. De eigenaren en het kabinet hebben daarover een overeenkomst gesloten. Bij kernenergie kan het allemaal, 50 jaar beweren dat er voldoende geld is, 15 jaar bakkeleien met de staat over hoe duur de ontmanteling wordt, twee keer door de Raad van State in het ongelijk […]