Tag archieven: Milieudefensie

Oproep vanuit Groningen: Geen kerncentrale in de Eemshaven!

Sinds een tijdje zijn er discussies gaande in de provincie Groningen om in te stemmen met de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven in Groningen. Op de rand van aardbevingsgebied en op de rand van de Waddenzee, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
Om allerlei redenen vinden wij dat een ontzettend slecht plan, helemaal omdat er nog wekelijks aardbevingen zijn in Groningen.
We willen niet nog een keer een wingewest worden... meer dan 60 jaar wingewest zijn is genoeg.
Geen kerncentrale in de Eemshaven! Lees verder

Vijf miljard naar energiebesparing en -opslag effectiever dan kernenergie

Nu 5 miljard investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van opslagtechnieken is uit CO₂-oogpunt efficiënter dan het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De 5 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om kernenergie te stimuleren, kan veel effectiever worden ingezet in directe verduurzaming. Dit geldt zowel voor het behalen van de klimaatdoelen, het helpen van mensen in energie-armoede als het verbeteren van de economische structuur van Nederland, becijfert advies- en onderzoeksbureau Rebel in opdracht van WISE en Milieudefensie. Lees verder op de site van WISE.

Waar laten we het kernafval?

Kernafval moet voor onze veiligheid – en die van het leven na ons – minstens 100 duizend jaar worden opgeborgen. Maar waar, in hemelsnaam? En hoe? Nu nieuwe kerncentrales weer op de politieke agenda staan, moeten er knopen worden doorgehakt. “Of je gaat de komende jaren een beslissing nemen over de berging, of je stopt met het produceren van afval.”
Lees verder op Down To Earth

EU kan klimaatambities makkelijk verhogen

De Europese Unie kan haar inzet in de klimaatonderhandelingen verdubbelen tot 40 procent reductie van broeikasgassen in 2020. Dat blijkt uit "Europe's share of the Climate Challenge: Domestic Actions and international obligations to protect the planet", een scenariostudie uitgevoerd door het Stockholm Environmental Institute in opdracht van Friends of the Earth Europe. De studie laat zien dat drastische vermindering van broeikasgassen haalbaar en betaalbaar is, zonder schijnoplossingen als afkoop van onze verplichtingen in ontwikkelingslanden, kernenergie en grootschalige import van palmolie.

Vergunning uitbreiding Urenco vernietigd

De uitbreidings-vergunning van de verrijkingsfabriek in Almelo is door de Raad van State vernietigt. In de bodemprocedure, aangespannen door Milieudefensie, werd aangetoond dat door de overheid niet voldaan is aan de verplichting omwonenden op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen. De staat (Van Geel als staatssecretaris va Milieu) had in de vergunning en de pleitnota (en zelfs tot op de zitting) volgehouden dat aan die plicht wel is voldaan. De Raad van State besloot echter dat dat niet zo was en vernietigde de vergunning op procedurele gronden. Hierdoor is niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren tegen de uitbreidings-vergunning, en moet de vergunnings-procedure opnieuw doorlopen worden.

Advies over bestrijding broeikaseffect

"Europa, Nederland: Hoe verder na Kyoto?", een vandaag aangeboden rapport van het Instituut voor Milieuvraagstukken, over de bestrijding van het broeikaseffect geeft een aantal curieuze adviezen. Het advies, tot stand gekomen na gesprekken met 'actoren', vertegenwoordigers van bedrijfsleven en milieuorganisaties, na een 'dialoogproces', is zeer eenzijdig, aldus milieu-organisaties Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds. Zo wordt gesteld dat de doelstelling voor CO2 reductie (30% in 2020) losgelaten moet worden en moet het gebruik van kernenergie opnieuw worden onderzocht.  "Zo'n 'dialoogproces' is een nieuw soort polderen. Het suggereert een concensus die er niet is" aldus Greenpeace. Het advies wordt aangeboden aan staatssecretaris van milieu Van Geel en minister Brinkhorst van Economische Zaken.