Tag archieven: Opinie

Pieter Boot: hoofdstuk nieuwe kerncentrales in Nederland sluiten

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt voor de Nederlandse overheid strategische beleidsanalyses over het milieu en heeft voor het ministerie van EZK recent het Klimaatakkoord doorgerekend. Pieter Boot is hoofd klimaat en energie bij het PBL. Boot maakt in die hoedanigheid op Energiepodium, gisteren, korte metten met dagdromen over nieuwe kerncentrales: "de werkelijkheid is anders"; dat hoofdstuk is gesloten. Lees verder

Veiligheid eindberging radioactief afval niet aangetoond

(Peter Löhnberg) In januari 2018 presenteerde de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) het eindrapport van het zevenjarige Onderzoeksprogramma naar de eindberging radioactief afval (OPERA). Dat beschreef het opstellen en gebruiken van een wiskundig model om aan te tonen dat bij een bepaalde manier van berging in een kleilaag de stralingsdosis in het leefmilieu niet boven de toelaatbare dosis zou komen tijdens de miljoen jaar dat het afval gevaarlijk blijft stralen. Dit stuk beschrijft eerst de benaderingen die hierbij zijn gemaakt, waardoor de veiligheid niet is aangetoond. Daarna volgen de maatregelen voor veiligere oplossingen en welke nadere onderzoeken daarvoor nodig zijn. Lees verder

De Borssele-deal kent slechts verliezers

Borssele geldverslindend(Bijdrage van Jorien de Lege (Greenpeace) op 'Energiepodium')
Borssele kan voorlopig blijven draaien, met dank aan de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Aan de Zeeuwse aandeelhouders nu de vraag of zij de uitgestoken hand van Den Haag zullen aannemen. Dijsselbloem biedt hen een sigaar uit eigen doos aan: het winstgevende netwerkbedrijf Enduris en het waardevolle waterbedrijf Evides van Delta moeten worden verkocht en ondergebracht in een nieuw Zeeuws nutsbedrijf, in handen van diezelfde aandeelhouders. Zij worden hiermee gedwongen een grote som geld neer te leggen voor hun eigen bedrijven, zodat met de opbrengst daarvan het restant van Delta (feitelijk EPZ, met als enige bezit kerncentrale Borssele) met een goedgevulde kas overeind blijft. De coulance van de overheid bestaat uit niet meer dan het aanbod om leningen voor het nieuwe nutsbedrijf te ondersteunen met een staatsgarantie. Lees verder

Oud-directeur kerncentrale pleit voor openhouden kerncentrale

frankvandenheuvelDirecteur Public Affairs bij TNO Frank van den Heuvel pleit in een opinieartikel op de website Energiepodium voor het onderbrengen van kerncentrale Borssele in een aparte NV, en voor het langer openhouden van de kerncentrale, dus tot voorbij 2033: "Wanneer een veilig opererende kerncentrale in 2034 nog prima blijkt te werken kan deze heel goed nog enkele jaren doordraaien. Dat betekent tegen overzichtelijke kosten CO2-vrije energie en het ‘ontmantelingspensioenfonds' heeft de ruimte om te sparen".
"Een inconvenient truth voor Greenpeace?" vraagt Van den Heuvel zich af. Lees verder

De Europese keuze van Oekraïne

Europa is verre van zaligmakend. Maar zonder Europa maakt progressief Oekraïne geen kans, zegt Olexi Pasyuk. tegen

De Europese Unie doet van alles fout. In Oekraïne worden oude Sovjetkernreactoren met Europees geld draaiende gehouden, wat de risico’s van een nieuwe kernramp alleen maar vergroot. Maar zijn de Oekraïners dan geholpen met een afwijzing van het Associatieverdrag? Nee.
De handelwijze van de Europese Commissie en andere Europese instellingen roept vele vragen op. Op papier ziet het er prachtig uit. Toegang tot de Europese markt moet de Oekraïense economie een broodnodige impuls geven. Door de EU gefinancierde energieprojecten moeten Oekraïne veiliger en onafhankelijker maken. In de praktijk blijken de aanzienlijke investeringen die de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) sinds 2006 heeft gedaan daar echter bitter weinig aan bij te dragen. Lees verder

Een nieuwe markt voor Urenco

Het Associatieverdrag wordt gedreven door westerse handelsbelangen, betoogt Jan Schaake. En de Oekraïense keuze tussen Rusland of de EU als voornaamste handelspartner heeft al tot een gewapend conflict geleid. tegen

Het Associatieverdrag met Oekraïne, waar het referendum van 6 april over gaat, wordt vaak gepresenteerd als een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Of tussen de Europese Unie, haar 28 lidstaten en Oekraïne. Maar zelfs wie alleen de titel van het 323 pagina’s tellende verdrag leest, ziet dat het een “Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds” is. Wat doet Euratom er nu plotseling tussen? Lees verder

Advies over bestrijding broeikaseffect

"Europa, Nederland: Hoe verder na Kyoto?", een vandaag aangeboden rapport van het Instituut voor Milieuvraagstukken, over de bestrijding van het broeikaseffect geeft een aantal curieuze adviezen. Het advies, tot stand gekomen na gesprekken met 'actoren', vertegenwoordigers van bedrijfsleven en milieuorganisaties, na een 'dialoogproces', is zeer eenzijdig, aldus milieu-organisaties Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds. Zo wordt gesteld dat de doelstelling voor CO2 reductie (30% in 2020) losgelaten moet worden en moet het gebruik van kernenergie opnieuw worden onderzocht.  "Zo'n 'dialoogproces' is een nieuw soort polderen. Het suggereert een concensus die er niet is" aldus Greenpeace. Het advies wordt aangeboden aan staatssecretaris van milieu Van Geel en minister Brinkhorst van Economische Zaken.