Categoriearchief: Groningen

Start Adviestraject Kernenergie zorgt voor onrust in Groningen

In Noord-Nederland worden mensen altijd een beetje onrustig als er weer gepraat wordt over kernenergie en kernafval. Niet zo vreemd, want sinds de jaren '70 zijn de zoutkoepels in Noord-Nederland de meest voor de hand liggende locatie voor de uiteindelijk opslag van al het kernafval. Dat Groningen de ‘beste’ kandidaat is, wordt het liefst niet meer hardop gezegd; ‘pas in 2100 gaan we over locaties praten’, maar iedereen beseft dat nog steeds. Die geschiedenis poets je niet weg door er niet over te praten. Vandaag begint de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een discussietraject over kernenergie en nieuwe kerncentrales (op verzoek van ministerie van EZK) en publiceert de websitehoud Groningen overeind’ een kritische reactie op de opzet van het traject. Er is ook een voorbeeld-inspraakreactie.

Rutte: ‘kerncentrale in Groningen’; Groningen: ‘ik docht ‘t nait!’

Volgens premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte, kan er best een kerncentrale in Groningen komen: dat past bij de ‘ambitie om een energieprovincie te zijn’, zo zei hij in het verkiezingsdebat zondagavond. Daar denken ze in Groningen toch echt heel anders over, zelfs de eigen VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse heeft al eerder laten weten een kerncentrale in de Eemshaven ‘volstrekt ongewenst’ te vinden. Zondagavond reageerde de Groningse gedeputeerde Nienke Homan op twitter ook meteen: Groningen wil géén kerncentrales, dat past niet in een duurzame energieprovincie. De Eemshaven is één van de drie locaties in het zogenoemde Waarborgingsbeleid, locaties die vrij gehouden moeten worden voor de mogelijke komst van een kerncentrale. Lees verder

Onrust in grensstreek over Duitse kernafvalplannen

Duitsland is op zoek naar een plek voor de ondergrondse eindberging voor haar radioactief afval. Na 40 jaar op Gorleben gegokt te hebben is die site namelijk afgevallen. Een groot gedeelte van ons buurland komt nu opnieuw in aanmerking voor die geologische opslag, omdat er ook nog niet gekozen is voor een bepaald soort ondergrond: klei, graniet of zout. In september is dat overzicht door het Bundesgesellschaft für Endlagerung gepubliceerd. Een aantal zoutkoepels die in aanmerking komen, en ook in jaren 70 al genoemd werden, ligt vlak bij de grens met Groningen, Drenthe en Gelderland. Over die plannen is in de grensstreek dan ook onrust ontstaan. Vooral de PvdA, maar ook GroenLinks en de SP, protesteren tegen de Duitse plannen. Er zijn vragen gesteld in verschillende Provinciale Staten en intussen ook in de Tweede Kamer en PvdA en GroenLinks zijn een petitie gestart.

GroenLinks en die Grünen: “Geen onderzoek naar kerncentrale Eemshaven!”

De provinciale GroenLinks-fracties in Groningen en Drenthe hebben zich samen met Bündnis ’90/die Grünen uit Nedersaksen uitgesproken tegen een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Met het aannemen van de  gezamenlijke resolutie “Radioactiviteit kent geen grenzen: Geen nieuwe kerncentrales in Nederland - voor een klimaatvriendelijke en veilige energievoorziening in Nederland en Duitsland”, roepen de twee partijen de Nederlandse regering op om te stoppen met plannen voor nieuwe kerncentrales. De groene partijen willen dat er in grensoverschrijdend Europees verband gezocht wordt naar een duurzame en klimaatvriendelijke energievoorziening. Hierin is geen plaats voor kernenergie of fossiele brandstoffen. Lees verder

Kamer eist gelijke kans voor SHINE in Groningen als voor Pallas reactor in Petten

De Tweede Kamer heeft in een motie het Kabinet opgedragen gelijke kansen te bieden aan SHINE en aan Pallas. Groningen is een van de mogelijke vestigingsplaatsen voor SHINE, een bedrijf wat zonder kernreactor medische isotopen wil gaan produceren. Met de motie verzoekt de Kamer het kabinet er alles aan te doen om te zorgen dat deze installatie ook echt naar Groningen komt. Eerder had de provincie Groningen hetzelfde aan het kabinet gevraagd. De motie is ingediend door Carla Dik-Faber (CU) en mede-ondertekend door CDA, VVD, D66 en GroenLinks. Lees verder

SHINE mogelijk naar Groningen

De kogel is door de kerk; SHINE komt mogelijk naar Groningen. SHINE is een Amerikaans bedrijf wat een methode heeft ontwikkeld om medische isotopen te produceren waarbij veel minder radioactief afval vrijkomt dan bij de productie met een kernreactor. Behalve voor het milieu is dit ook goed nieuws voor Groningen; de komst van SHINE gaat gepaard met veel hoogwaardige werkgelegenheid. De komst is alleen wel slecht nieuws voor NRG in Petten, wat al jaren probeert investeerders te interesseren in Pallas, een in de duinen te bouwen kernreactor. De komst van SHINE maakt die kernreactor nog minder waarschijnlijk. Twee weken geleden berichtte het FD al dat gesprekken tussen Pallas en investeerders tijdelijk waren gepauzeerd. Voorwaarde voor SHINE is wel dat de overheid hen vergelijkbare kansen gunt als dat Petten krijgt. Lees verder

Twistgesprek kernenergie met Simon Friederich en Ton Schoot Uiterkamp

Door Zondag met Lubach en plannen van VVD-voorman Klaas Dijkhoff is de discussie over kernenergie opnieuw geopend. De argumenten vliegen over en weer. Is de nieuwe generatie kerncentrales echt veilig en hebben we goede oplossingen voor het afval? Is kernenergie onontkoombaar willen we de opwarming van de aarde tijdig een halt toeroepen? Is kernenergie een noodzakelijk kwaad in tijden van klimaatverandering? Of blijven de oude tegenargumenten fier overeind? Onder leiding van gespreksleider Menno Gerkema gaan tegenstander Ton Schoot Uiterkamp (hoogleraar milieukunde) en voorstander Simon Friederich (filosoof en natuurkundige) aan de hand van zes stellingen met elkaar en het publiek in debat.
Academy Building, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen. Woensdag 23 januari, 20.00 uur

Provincie Groningen blijft tegen opslag kernafval in diepe ondergrond

De Provincie Groningen maakt nog weer eens duidelijk dat ze niet zal meewerken aan ondergrondse opslag van kernafval en dat ze zich met alle beschikbare wettelijke middelen zullen verzetten tegen de plannen. In het Provinciaal Blad van 24 maart staat het Milieuplan van de provincie Groningen 2017-2020 dat al werd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 13 december 2016. Dit is de alinea over ‘Radioactief afval’: “Wij verlenen geen medewerking aan de opslag of berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. De onbekendheid met de gevolgen hiervan en de potentiële risico’s van onder meer straling, verdragen zich niet met een duurzame ontwikkeling en met het belang van de bescherming van het (ondergrondse) milieu. Wij voeren (bestuurlijk) overleg om te voorkomen dat de ondergrond in beeld komt voor deze activiteiten. Tegen het verlenen van vergunningen voor opslag of berging van radioactief afval zullen wij ons met alle beschikbare wettelijke middelen verzetten.

Visie Ondergrond provincie Groningen: geen opslag kernafval!

KernafvalIn de nieuwe Visie Ondergrond zegt de provincie Groningen nog steeds tegen de opslag van radioactief afval in de bodem te zijn. De provincie eist in de Visie ook dat de gaswinning wordt beperkt. 'De gaswinning moet zodanig teruggebracht dat de aardbevingen in zwaarte een aantal verminderen'.
In die Visie Ondergrond wordt alles wat zich in de bodem afspeelt op een rijtje gezet. De Visie is maandag uitgebracht, nog niet openbaar, maar in het bezit van RTVNoord. Volgende week wordt het besproken met betrokken partijen. Vervolgens wordt het vastgesteld door gedeputeerde staten.
De provincie houdt niet alleen een pleidooi voor het terugschroeven van de productie van gas. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Groningen de winning van schaliegas niet accepteert. En daarnaast spreekt de provincie zich uit tegen de opslag van CO en, zoals gezegd, radioactief afval in de Groninger bodem.

PS Groningen (en Drenthe) tegen opslag en onderzoek kernafval in provincie

De Provinciale Staten van Groningen heeft gisteren een motie (van de CU) aangenomen waarin de provincie zich (opnieuw) uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval in de provincie. Ook willen de Staten geen onderzoek naar geschikte locaties in de provincie.

'De plannen voor opslag van kernafval in onze provincie moeten in de kiem worden gesmoord. Kernafvalopslag in onze provincie is voor de ChristenUnie niet aan de orde,' aldus fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. Vorige week had ook de Gedeputeerde Staten zich al uitgesproken tegen kernafvalopslag in de provincie Groningen.

Ook de PS Drenthe heeft zich (gisteren) weer uitgesproken tegen de opslag van kernafval in de provincie. een motie van GroenLinks werd aangenomen.