Categoriearchief: Groningen

GroenLinks en die Grünen: “Geen onderzoek naar kerncentrale Eemshaven!”

De provinciale GroenLinks-fracties in Groningen en Drenthe hebben zich samen met Bündnis ’90/die Grünen uit Nedersaksen uitgesproken tegen een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Met het aannemen van de  gezamenlijke resolutie “Radioactiviteit kent geen grenzen: Geen nieuwe kerncentrales in Nederland - voor een klimaatvriendelijke en veilige energievoorziening in Nederland en Duitsland”, roepen de twee partijen de Nederlandse regering op om te stoppen met plannen voor nieuwe kerncentrales. De groene partijen willen dat er in grensoverschrijdend Europees verband gezocht wordt naar een duurzame en klimaatvriendelijke energievoorziening. Hierin is geen plaats voor kernenergie of fossiele brandstoffen. Lees verder

Kamer eist gelijke kans voor SHINE in Groningen als voor Pallas reactor in Petten

De Tweede Kamer heeft in een motie het Kabinet opgedragen gelijke kansen te bieden aan SHINE en aan Pallas. Groningen is een van de mogelijke vestigingsplaatsen voor SHINE, een bedrijf wat zonder kernreactor medische isotopen wil gaan produceren. Met de motie verzoekt de Kamer het kabinet er alles aan te doen om te zorgen dat deze installatie ook echt naar Groningen komt. Eerder had de provincie Groningen hetzelfde aan het kabinet gevraagd. De motie is ingediend door Carla Dik-Faber (CU) en mede-ondertekend door CDA, VVD, D66 en GroenLinks. Lees verder

SHINE mogelijk naar Groningen

De kogel is door de kerk; SHINE komt mogelijk naar Groningen. SHINE is een Amerikaans bedrijf wat een methode heeft ontwikkeld om medische isotopen te produceren waarbij veel minder radioactief afval vrijkomt dan bij de productie met een kernreactor. Behalve voor het milieu is dit ook goed nieuws voor Groningen; de komst van SHINE gaat gepaard met veel hoogwaardige werkgelegenheid. De komst is alleen wel slecht nieuws voor NRG in Petten, wat al jaren probeert investeerders te interesseren in Pallas, een in de duinen te bouwen kernreactor. De komst van SHINE maakt die kernreactor nog minder waarschijnlijk. Twee weken geleden berichtte het FD al dat gesprekken tussen Pallas en investeerders tijdelijk waren gepauzeerd. Voorwaarde voor SHINE is wel dat de overheid hen vergelijkbare kansen gunt als dat Petten krijgt. Lees verder

Twistgesprek kernenergie met Simon Friederich en Ton Schoot Uiterkamp

Door Zondag met Lubach en plannen van VVD-voorman Klaas Dijkhoff is de discussie over kernenergie opnieuw geopend. De argumenten vliegen over en weer. Is de nieuwe generatie kerncentrales echt veilig en hebben we goede oplossingen voor het afval? Is kernenergie onontkoombaar willen we de opwarming van de aarde tijdig een halt toeroepen? Is kernenergie een noodzakelijk kwaad in tijden van klimaatverandering? Of blijven de oude tegenargumenten fier overeind? Onder leiding van gespreksleider Menno Gerkema gaan tegenstander Ton Schoot Uiterkamp (hoogleraar milieukunde) en voorstander Simon Friederich (filosoof en natuurkundige) aan de hand van zes stellingen met elkaar en het publiek in debat.
Academy Building, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen. Woensdag 23 januari, 20.00 uur

Provincie Groningen blijft tegen opslag kernafval in diepe ondergrond

De Provincie Groningen maakt nog weer eens duidelijk dat ze niet zal meewerken aan ondergrondse opslag van kernafval en dat ze zich met alle beschikbare wettelijke middelen zullen verzetten tegen de plannen. In het Provinciaal Blad van 24 maart staat het Milieuplan van de provincie Groningen 2017-2020 dat al werd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 13 december 2016. Dit is de alinea over ‘Radioactief afval’: “Wij verlenen geen medewerking aan de opslag of berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. De onbekendheid met de gevolgen hiervan en de potentiële risico’s van onder meer straling, verdragen zich niet met een duurzame ontwikkeling en met het belang van de bescherming van het (ondergrondse) milieu. Wij voeren (bestuurlijk) overleg om te voorkomen dat de ondergrond in beeld komt voor deze activiteiten. Tegen het verlenen van vergunningen voor opslag of berging van radioactief afval zullen wij ons met alle beschikbare wettelijke middelen verzetten.

PS Groningen (en Drenthe) tegen opslag en onderzoek kernafval in provincie

De Provinciale Staten van Groningen heeft gisteren een motie (van de CU) aangenomen waarin de provincie zich (opnieuw) uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval in de provincie. Ook willen de Staten geen onderzoek naar geschikte locaties in de provincie.

'De plannen voor opslag van kernafval in onze provincie moeten in de kiem worden gesmoord. Kernafvalopslag in onze provincie is voor de ChristenUnie niet aan de orde,' aldus fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. Vorige week had ook de Gedeputeerde Staten zich al uitgesproken tegen kernafvalopslag in de provincie Groningen.

Ook de PS Drenthe heeft zich (gisteren) weer uitgesproken tegen de opslag van kernafval in de provincie. een motie van GroenLinks werd aangenomen.

In 2015 locatie ondergrondse opslag?

Het Dagblad van het Noorden komt met het bericht dat een vertrouwelijk rapport voor het 'stakeholders-overleg' (belanghebbenden) - waar de milieuorganisaties en de provincie Groningen uitgestapt zijn - stelt dat er in 2015 een vestigingsplaats voor ondergrondse opslag van radioactief afval nodig is. "De NRG schrijft dat er een 'goed ontwikkeld stappenplan' nodig is om de weerstand tegen ondergrondse berging 'op lokaal niveau' het hoofd te bieden. Om in 2020 een nieuwe centrale te bouwen, moet er in 2015 een oplossing voor het afvalprobleem zijn. Daarbij moet er sprake zijn van 'vrijwilligheid' bij de vestigingsplaats van zo'n opslag, vinden de adviseurs. In veel landen worden gemeentebesturen 'overtuigd' met grote geldbedragen voor de ontwikkeling van de lokale economie."