Categorie archief: Groningen

Twistgesprek kernenergie met Simon Friederich en Ton Schoot Uiterkamp.

Door Zondag met Lubach en plannen van VVD-voorman Klaas Dijkhoff is de discussie over kernenergie opnieuw geopend. De argumenten vliegen over en weer. Is de nieuwe generatie kerncentrales echt veilig en hebben we goede oplossingen voor het afval? Is kernenergie onontkoombaar willen we de opwarming van de aarde tijdig een halt toeroepen? Is kernenergie een noodzakelijk kwaad in tijden van klimaatverandering? Of blijven de oude tegenargumenten fier overeind? Onder leiding van gespreksleider Menno Gerkema gaan tegenstander Ton Schoot Uiterkamp (hoogleraar milieukunde) en voorstander Simon Friederich (filosoof en natuurkundige) aan de hand van zes stellingen met elkaar en het publiek in debat.
Academy Building, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen. Woensdag 23 januari, 20.00 uur

Provincie Groningen blijft tegen opslag kernafval in diepe ondergrond

De Provincie Groningen maakt nog weer eens duidelijk dat ze niet zal meewerken aan ondergrondse opslag van kernafval en dat ze zich met alle beschikbare wettelijke middelen zullen verzetten tegen de plannen. In het Provinciaal Blad van 24 maart staat het Milieuplan van de provincie Groningen 2017-2020 dat al werd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 13 december 2016. Dit is de alinea over ‘Radioactief afval’: “Wij verlenen geen medewerking aan de opslag of berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. De onbekendheid met de gevolgen hiervan en de potentiële risico’s van onder meer straling, verdragen zich niet met een duurzame ontwikkeling en met het belang van de bescherming van het (ondergrondse) milieu. Wij voeren (bestuurlijk) overleg om te voorkomen dat de ondergrond in beeld komt voor deze activiteiten. Tegen het verlenen van vergunningen voor opslag of berging van radioactief afval zullen wij ons met alle beschikbare wettelijke middelen verzetten.

PS Groningen (en Drenthe) tegen opslag en onderzoek kernafval in provincie

De Provinciale Staten van Groningen heeft gisteren een motie (van de CU) aangenomen waarin de provincie zich (opnieuw) uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval in de provincie. Ook willen de Staten geen onderzoek naar geschikte locaties in de provincie.

'De plannen voor opslag van kernafval in onze provincie moeten in de kiem worden gesmoord. Kernafvalopslag in onze provincie is voor de ChristenUnie niet aan de orde,' aldus fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. Vorige week had ook de Gedeputeerde Staten zich al uitgesproken tegen kernafvalopslag in de provincie Groningen.

Ook de PS Drenthe heeft zich (gisteren) weer uitgesproken tegen de opslag van kernafval in de provincie. een motie van GroenLinks werd aangenomen.