Tag archieven: Nuclear Security Summit

Spinwatch: “Geen hoogverrijkt uranium meer in Petten”

Vorige week meldde NRG dat de HFR geen hoogverrijkt uranium meer gebruikt. Voortaan wordt molybdeen, een medisch isotoop, in Petten alleen nog maar gemaakt uit laagverrijkt uranium. Klinkt bekend? Dat klopt. Kernreactor exploitant NRG meldde dat namelijk al in 2018. Begin vorig jaar kwam Laka er alleen achter dat er nog steeds kernwapen-gevaarlijk hoogverrijkt uranium in de Pettense kernreactor werd gebruikt. NRG moest door het stof. Begin 2012, tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) in Seoul, werd afgesproken dat Nederland in 2015 voor de productie van medische isotopen geen proliferatiegevoelig hoogverrijkt uranium meer zou gebruiken. Twee jaar later, tijdens de nucleaire top in Nederland, was duidelijk dat Nederland 2015 niet  ging halen en werd een nieuwe deadline afgesproken: eind 2017. Waarom dit prakje dan nu opnieuw opdienen? Na alle tegenslagen in het Pallas-dossier is de commerciële tak van NRG kennelijk naarstig op zoek naar iets "positiefs" om te melden.

Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar later berichtte NRG "als eerste faciliteit in Europa gestopt [te zijn] met het gebruik van hoogverrijkt uranium bij de productie van medische isotopen." Drie weken geleden liet het Amerikaanse Energy Department echter weten de export voor weapons-grade uranium naar Europa, met NRG’s Hoge Flux Reactor in Petten als één van de ontvangers, opnieuw toe te staan. NRG heeft het persbericht, dat Nederland haar toezegging aan Obama had ingelost, ondertussen van haar website verwijderd. Lees verder

HFR op laagverrijkt uranium: veel meer radioactief afval

Gedwongen, want zelf nooit gewild, en veel te laat, maar NRG probeert nu goeie sier te maken met de omschakeling naar laag verrijkt uranium in de HFR, die nu blijkbaar voltooid is. Vervolgens is NRG onzorgvuldig in haar persbericht over de afspraak en vergeet te melden dat door het gebruik van lager verrijkt uranium, de hoeveelheid radioactief materiaal en afval ongeveer verviervoudigt en er ook meer plutonium ontstaat. En, als het aan NRG ligt, gaan ze met de Pallas reactor daar nog zeker vijftig jaar mee door. Uiterst interessant voor terroristen, allemaal. Dus of de wereld er heel veel veiliger door geworden is? In elk geval weinig reden voor borstklopperij. Lees verder

Sabotage en beveiliging van nucleaire installaties

terrorists_targetHet parlement vindt dat kerncentrales goed beveiligd moeten zijn en een groot gedeelte vreest dat dat nu niet zo is. Vorige week kraakten Amerikaanse experts in het AD de manier waarop Nederland de kernreactoren in Borssele, Petten en Delft momenteel bewaakt. Beveiligers zouden te licht bewapend zijn en bij een terroristische actie zou veel te laat versterking aanwezig kunnen zijn. Naar aanleiding daarvan had de PVV en VNL (Voor Nederland) vorige week al om zwaar bewapende militairen gevraagd. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eist opheldering van het kabinet over de ‘magere bewaking’ van nucleaire doelwitten. Lees verder

Opwerken, plutonium, MOX, proliferatie en de NSS

Dinsdagmiddag arriveerde er weer een transport (met 28 containers) bij de Covra in Vlissingen-Oost, met hoogradioactief afval uit de franse opwerkingsfabriek in La Hague. Het kernsplijtingsafval, afkomstig uit de kerncentrale Borssele, wordt daar in de HABOG opgeslagen. Er loopt een vergunningsprocedure om de HABOG uit te breiden in verband met het langer open houden van de kerncentrale Borssele.
Bij opwerken wordt o.a. plutonium uit de brandstof gehaald. Dat is de de stof waar op de Nuclear Security Summit afgelopen maart in Den Haag afgesproken werd om het zoveel mogelijk te beperken. Dat is dus het tegenovergestelde van het scheiden wat bij opwerking gebeurt. In het slotcommuniqué van de NSS staat letterlijk: "We encourage states to minimize their stocks of HEU and to keep their stockpile of separated plutonium to the minimum  level". Nederland heeft een verdrag goedgekeurd dat opwerking (en dus het scheiden van plutonium -dat in kernwapens gebruikt kan worden) tot het midden van deze eeuw mogelijk maakt. Lees verder

Acties tegen kernenergie tijdens NSS & NIS

graphic-connect-niieuwDrukke dagen waren het, ook voor ons. We waren betrokken bij veel activiteiten tegen kernenergie tijdens de Nuclear Security Summit in de laatste dagen en het officiële side-event: de Nuclear Industry Summit. Acties waren er onder andere in Den Haag, Amsterdam, Almelo en Petten
Er is een foto-overzicht van alle (?) acties tegen kernenergie van die laatste paar dagen op de website van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie stopkernenergie! Even kijken dus.

Picket-line tegen bijeenkomst nucleaire industrie

protesteer tegen kernenergie-industrieVolgende week maandag, 24 maart, organiseert het Landelijk Platform tegen Kernenergie een picket-line tegen de Nuclear Industry Summit in Amsterdam. De NIS is een officieel onderdeel van de Nuclear Security Summit. Terwijl op de top in Den Haag gepraat wordt over het verminderen van nucleair materiaal en technologie, komen hier in de Beurs bedrijven bij elkaar wiens core bussiness het verspreiden van nucleair materiaal en nucleaire technologie is. De Nuclear Industry Summit is een bijeenkomst van de wereldwijd belangrijkste kernenergiebedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij uraniummijnbouw in onder meer Afrika, waar de omgeving besmet wordt en de winsten naar privébedrijven in het buitenland gaan. Bedrijven betrokken bij de leveranties van de kernbrandstof aan bijvoorbeeld Fukushima.
Het Landelijk Platform Tegen Kernenergie roept op tot protest. Vanaf maandagmorgen 7.15 uur is er een picket-line bij de Beurs van Berlage in Amsterdam. Lees verder

Nederland en non-proliferatie: hoogverrijkt uranium

We zeiden het al (nieuws 23 november): Nederland doet het helemaal niet zo goed als ze zelf zegt op het gebied van non-proliferatie.
Nederland zal namelijk de deadline voor de omschakeling van hoog- (HEU) naar laagverrijkt uranium (LEU) voor de productie van medische isotopen in de HFR niet gaan halen. Die omschakeling was onder zware druk van de VS bij de vorige nucleaire top in Seoul (2012) afgesproken. Want oorspronkelijk wilde NRG de HFR helemaal niet meer omschakelen naar LEU-targets en die pas in de beoogde opvolger Pallas gaan gebruiken. Maar, zoals gezegd, onder zware druk werd 2015 als deadline voor de omschakeling naar LEU-targets afgesproken. In een brief aan minister Timmermans (als voorzitter van de Nuclear Security Summit) schrijven drie vooraanstaande VS-non-proliferatie-experts: "It would be a grave embarrassment for your country at the forthcoming summit if the Netherlands were not perceived as doing everything possible to meet its commitment from the preceding summit."
Maar top-onderhandelaar Piet De Klerk reageert dat het niet halen van die afspraak niet zo heel belangrijk is en maakt het bont als hij zegt dat het niet de verantwoordelijkheid van de overheid is wat de toeleveranciers doen of laten. Lees hier zijn tenenkrommende interview met de NOS. Lees verder

Informatie & acties NSS & NIS

overzicht informatie en actiesHet zal niemand ontgaan zijn: eind deze maand (23-25 maart) is in Den Haag de Nuclear Security Summit. Een top waar gepraat wordt over maatregelen tegen nucleair terrorisme: beperking van nucleair materiaal en technologie. Minder bekend, maar voor Laka veel interessanter, is de Nuclear Industry Summit die gelijktijdig in de Beurs van Berlage in Amsterdam wordt gehouden. Daar komen de CEO's van de wereldwijd belangrijkste nucleaire bedrijven bij elkaar. Op deze bijeenkomst probeert de wereldwijde nucleaire industrie haar blazoen op te poetsen en haar straatje schoon te vegen. Maar dit zijn juist de bedrijven die de verdere verspreiding van nucleaire technologie en materialen actief promoten.
De bijeenkomst in Den Haag is symptoombestrijding van deze afwijking die in haar pr-variant kernenergie heet. Het 'vreedzame gebruik van kernenergie' (zoals het dan genoemd wordt) zorgt direct en bewust voor de technologie en materiaal die de grote internationale conflicten van de laatste decennia (Irak, Noord-Korea, Iran) veroorzaakten.
Hier een overzicht van informatie over en activiteiten rond en tegen deze toppen. Lees verder

Nucleaire business = nucleaire proliferatie!

protesteer tegen kernenergie-industrieOp 24 en 25 maart is in Den Haag de Nuclear Security Summit. Deze grootste top van wereldleiders die ooit in Nederland gehouden is, gaat om het tegengaan van nucleair terrorisme. Tegelijkertijd en als onderdeel ('official side-event') ervan wordt in de Beurs van Berlage in Amsterdam de NIS gehouden: de Nuclear Industry Summit. Op deze bijeenkomst probeert de wereldwijde nucleaire industrie haar blazoen op te poetsen en haar straatje schoon te vegen. Maar dit zijn juist de bedrijven die de verdere verspreiding van nucleaire technologie en materialen actief promoten. Dat willen we niet ongemerkt laten gebeuren.
Laka is samen met andere groepen en individuen al enige tijd bezig activiteiten rond de industrie top te organiseren. Wij willen deelnemers en bezoekers aan de NIS duidelijk maken dat zij werken aan het vergroten van het probleem en niet aan de oplossing ervan.
Daarom wordt er op het Beursplein een demonstratieve picket-line georganiseerd op maandagmorgen 24 maart van 07.15 tot 10.00 uur.
Op zondagavond 23 maart organiseert Laka een filmavond. Ook zijn er slaappplekken georganiseerd. Neem voor meer info contact met ons op.