IAEA: speciale vervoersregeling ‘is helemaal niet speciaal’

Volgens het Internationaal Atoom Energie Agentschap is er niets bijzonders aan een regeling waarbij nucleaire transporten in niet-gecertificeerde containers –en met een soort gedoogvergunning- vervoerd worden. Dit laat de IAEA weten aan verantwoordelijke staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven, toen nog D66 Kamerlid, had twee jaar geleden de zaak zelf aangekaart bij regering en […]

Urenco vervoert verrijkt uranium in ongeschikte container

Urenco heeft verrijkt uranium vervoert naar Frankrijk in een container die niet aan de eisen voldeed. Dat bleek echter pas bij aankomst in Zuid-Frankrijk. De container kan daar niet verwerkt worden en moet nu terug naar Almelo. Dat concludeert Laka uit een vergunning “op grond van een speciale regeling” die door de nucleaire autoriteit is […]

Zoveelste transport in niet-gecertificeerde container

We hebben het al (veel) vaker gezegd en het blijft maar doorgaan: opnieuw is er een ‘speciale regeling’ verleend aan de Covra voor het transport van splijtstof naar de Covra, dit keer van de onderzoeksreactor in Delft. “Vergund is het eenmalige vervoer over de weg op Nederlands grondgebied van splijtstoffen in de vorm van bestraalde […]

Nog steeds niet geregeld: juiste containers voor HFR splijtstof

Elf jaar nadat de reactor in Petten helemaal omgeschakeld is op brandstof met laagverrijkt uranium is er nog steeds geen gecertificeerde transportcontainer die het afval naar de Covra kan vervoeren. Dat blijkt uit het feit dat er opnieuw een vergunning is verleend aan de Covra “op grond van een speciale regeling omdat de enige beschikbare […]

Het nieuwe gedogen: transporten in niet-gecertificeerde verpakkingen

Het wordt een beetje eentonig, maar opnieuw wordt er een vergunning verleend voor nucleaire transporten onder een ‘speciale regeling’: dus voor een niet-gecertificeerde transportcontainer. Het gaat deze keer om “bestraalde hoogverrijkte uranium targets” van NRG naar het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus, België. De in de HFR bestraalde targets “zijn van belang voor […]

Minister: meer kernafvaltransporten in niet-gecertificeerde containers

Minister Schultz heeft de vragen beantwoord van Van Veldhoven (D66) over de transporten van radioactieve bronnen van Petten naar de COVRA. Daarin toch nog wel een paar interessante mededelingen. De containers voor de bronnen worden niet meer gemaakt en de quote in de PZC (‘de COVRA heeft nieuwe containers besteld’) klopt niet. Dit bleek eerder […]

Minister: ANVS heeft transport radioactief afval goedgekeurd

Veel sneller dan de vragen over het historisch radioactief afval heeft Minister Schultz van Haegen (VVD, I&M) gisteren de vragen van Van Veldhoven (D66) beantwoord over het radioactief afval transport van Petten naar Vlissingen. Milieuorganisatie Laka had namelijk aan de orde gesteld dat hoogradioactief afval in lichtere verpakkingen dan gebruikelijk wordt afgevoerd. Laka vroeg zich […]

Opnieuw transport in niet-gecertificeerde container

Eerder meldden we al dat laagverrijkte brandstofstaven van NRG naar de Covra worden vervoerd in een MTR-2-transportcontainer die niet gecertificeerd is. Nu heeft Mallinckrodt (het commerciële bedrijf in Petten die de in de HFR bestraalde targets gebruikt voor productie van medische isotopen) een vergunning gekregen voor het vervoeren van laagverrijkte-targets (maar nog steeds 19,75% verrijkt) […]