Categorie archief: Ongelukken

Incident Urenco: verrijkt uranium buiten gebouw op het dak

urenco-gronau-buttonDonderdag 27 augustus schreven we over het incident bij uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. Er was een lichte verhoging van radioactiviteit en in het ventilatiesysteem op het dak van SP5 was licht verrijkt uranium aangetroffen.
Tenminste dat schreven wij omdat vrijwel alle bronnen dat schreven. In één artikel in Tubantia stond echter dat “op het dak van SP5” radioactief materiaal was aangetroffen. Omdat verder overal sprake van het ventilatiesysteem op het dak was, namen we aan dat het een slordigheid van Tubantia was. Ook in de persmededeling van Urenco staat “in de ventilatiesystemen op het dak van de fabriek”. Maar in de Urenco-update van 15.20 uur over het incident staat het toch ook opeens echt: “De lichtverhoogde radioactiviteit die vanmorgen op ons dak is gemeten, is afkomstig van een beperkte hoeveelheid materiaal die inmiddels is opgeruimd.” Lees verder

Licht verhoogde straling na incident bij Urenco Almelo

urenco-gronau-buttonVanmorgen (donderdag) is er een incident geweest in de uranium verrijkingsinstallatie in Almelo. In een ruimte waar het verrijkte uranium vanuit de centrifuges wordt verzameld in cilinders is verhoogde straling gemeten. Volgens een woordvoerster van Urenco is op in het ventilatiesysteem op het dak van de SP5-hal een ‘kleine hoeveelheid licht verhoogd uranium’ aangetroffen. SP staat voor Seperation Plant. SP5 is de nieuwste hal.
De verrijkingshal zal nog “uren’ dicht blijven volgens Urenco.

Noodstroomvoorziening zwakke plek kerncentrale Borssele: steeds opnieuw storingen

ongelukken-kaartjeIn de kerncentrale Borssele zijn steeds opnieuw problemen met noodstroomvoorzieningen. Die problemen kunnen blijkbaar maar niet opgelost worden. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van Herman Damveld over storingen in de kerncentrale Borssele. Uit het overzicht blijkt ook dat het totale aantal storingen in de kerncentrale Borssele opgelopen is tot 424. Vooral de laatste jaren zijn er vrijwel elk jaar problemen met noodstroomvoorzieningen en dieselaggregaten. Uit het overzicht blijkt dat zulke problemen zich voordeden in 1978, 1979, 1981, 1984, 1986, 1987, 1989, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014 en 2015. Noodstroomvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid van een kerncentrale. Die moeten er namelijk voor zorgen dat alle veiligheidssystemen kunnen blijven werken als de reguliere stroomvoorziening uitvalt. Lees verder

Rapportage 2014: meer ongewone gebeurtenissen

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld. Lees verder

NRG: waslijst van ongewone gebeurtenissen

nrg-logoSinds een aantal jaren doet NRG in Petten via een persbericht melding van alle ongewone gebeurtenissen (ongeacht grootte, het risico of de gevaarzetting) die aan de bevoegde instanties gerapporteerd zijn. Ongewone gebeurtenissen zijn ongelukjes, storingen etc. Vanaf mei 2014 zijn er aan de “bevoegde instantiesacht meldingen gedaan. Pas in mei 2014 waren alle nucleaire installaties weer in bedrijf genomen in het kader van het Return to service-verbeter programma.
In oktober 2014 deed de pers (KRO-Reporter en Volkskrant) melding van allerlei onveilige situaties, niet-deskundig personeel en een gebrekkige veiligheidscultuur bij NRG. Reactie van NRG was toen dat in het verleden inderdaad niet alles goed was gegaan, maar het tegenwoordig allemaal prima geregeld was. Maar meer dan de helft van de ongewone gebeurtenissen hebben in oktober, november en december plaats gevonden. En het feit dat er opnieuw een fout is gemaakt bij het laden van een bestralingsfaciliteit (“niet volgens de voorschriften geladen”) geeft weinig voeding aan die bewering dat de veiligheidscultuur sterk verbeterd is.

IAEA: Eind vorig jaar twee serieuze nucleaire incidenten bij NRG

Het IAEA (International Atoom Energie Agentschap) meldt dat twee incidenten in Petten eind vorig jaar zijn geclassificeerd op niveau 2 van de INES-schaal. INES is de schaal waarop de ernst van nucleaire incident wordt aangegeven. INES-2 incidenten komen vrijwel niet voor in Nederland. De rampen in Fukushima en Tsjernobyl waren INES-7. Het gaat om twee meldingen van september en oktober vorig jaar: op 26 september de ontdekking van een afwijking in een regelstaaf in de HFR en op 26 oktober een te hoge uraniumconcentratie in vloeibaar afvaltank in de Molybdeen Productie Facility ("a criticallity incident could not be excluded"). Op de site van de kernfysische dienst (de controle instantie KFD) staat die laatste geregistreerd op 17 oktober (of het incident staat er helemaal niet op). Vreemd.
Maar de IAEA meldt nu dat beide incidenten als INES-2 zijn geclassificeerd. Dat is vrij hoog en ongebruikelijk voor Nederland: en een incident in februari vorig jaar had ook al INES 2 gekregen.
Dus drie in één jaar! Uitgezonderd 4 INES-2 incidenten in de periode 2003-2005 bij schrootbedrijven waar onbeschermde Cesium en Strontium-bronnen werden gevonden is de laatste INES-2 in een Nederlandse nucleaire installatie op 21 november 1996. Toen was er een incident in de kerncentrale Borssele die zonder voldoende afscherming (containment) in bedrijf was.
Lees verder

Storingsrapportages Kernfysische Dienst

De Kernfysische Dienst is in Nederland de toezichthouder op de nucleaire installaties die Nederland rijk is: de Covra afvalopslag, de kerncentrale Borssele, de stilgelegde kerncentrale Dodewaard, de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo, de Hoger Onderwijs Reactor in Delft, de Hoge Flux Reactor in Petten en overige installaties op de locatie Petten.
Vanaf 1980 heeft de KFD een jaarlijks overzicht gepubliceerd van storingen en ongelukken in de nucleaire installaties (in het begin alleen van de kerncentrales). Die overzichten (1980-2012) zijn allemaal gedigitaliseerd door Laka en te vinden via deze link. Laka heeft daarnaast vanaf 1969 zelf overzichten van storingen gemaakt: die overzichten (1969-1979) zijn het makkelijkst te vinden via deze zoekopdracht.

Die jaarlijkse KFD-rapportage duurde erg lang voordat dat gepubliceerd werd, vaak meer dan een jaar! En dit terwijl het gaat om meldingsplichtige gebeurtenissen. In België bijvoorbeeld wordt door de toezichthouder in januari zo'n overzicht over het afgelopen jaar gepubliceerd.

Op 9 september 2013 wordt (voorlopig?) het laatste jaarlijkse overzicht gepubliceerd: dat over 2012. Het laatste want, zo staat te lezen: "Het door de overheid actief informeren van burgers maakt ontwikkelingen door. Er is meer transparantie en er wordt sneller gerapporteerd. Daarom worden sinds begin 2013 de ongewone gebeurtenissen in de nucleaire bedrijven actueel op de website van de ILT geplaatst."

Nou, dat sneller rapporteren valt tegen, het duurt wel een paar weken tot maanden voordat (meldingsplichtige!) ongewone gebeurtenissen op de site verschijnen. Wat nog vreemder is dat de indeling in de INES-schaal (een internationale schaal waarop af te lezen moet zijn hoe ernstig de gevolgen van de gebeurtenis zijn) nog veel langer duurt. Storingen van januari 2013 moeten nu nog ingedeeld worden in de INES-schaal!
Dit is die website van de KFD met de storingen.

Weer problemen HFR

Het gaat niet goed met de Hoge Flux Reactor in Petten. Dat is ookHFR: niet oplappen maar opdoeken! logisch, een paar geleden is feestelijk gevierd dat de reactor 50 jaar (!) in bedrijf was. Een nieuwe mededeling van NRG gisteren: "Tijdens een geplande onderhoudsstop heeft NRG een afwijking geconstateerd aan één van de zes regelstaven van de Hoge Flux Reactor. NRG heeft direct hierop onderzoek ingesteld naar de oorzaak hiervan. NRG zal daarom de reactor niet opstarten totdat de oorzaak bekend is en maatregelen zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen."
Tot zover die mededeling van NRG gistermiddag. Gistermorgen bleek dat NRG/HFR onder verscherpt toezicht van de controle-instantie KFD staat. Geen goeie beurt dus voor de stokoude HFR, maar het wordt nog erger... Lees verder

Kerncentrale Borssele uit bedrijf, voor hoelang?

Een oud holland spreekwoord zegt Ouderdom komt met gebreken. We merken het ook aan onszelf. De kerncentrale Borssele is nu 40 jaar in bedrijf. Nouja,  in bedrijf… Gistermiddag is de kerncentrale weer eens uit bedrijf genomen na schade aan generatorkoelers. Uit inspectie bleek dat daar koelribben zijn afgebroken. EPZ onderzoekt of de koelers gerepareerd kunnen worden. Als dat niet het geval is, worden ze vervangen. Omdat delen van de afgebroken koelribben in de generator zijn terecht gekomen, moet deze worden gedemonteerd, geïnspecteerd en gereinigd. Dit is een arbeidsintensief karwei dat minimaal drie weken duurt. Lees verder

Alle vestigingen ETC wereldwijd stilgelegd na ongeluk in Almelo

Op 29 maart vond in Almelo bij het bedrijf ETC (Enrichment Technology Company) op het terrein van Urenco een ongeluk plaats. Het ongeluk, waarbij twee medewerkers om het leven kwamen, werd ws. veroorzaakt door zuurstofgebrek. De medewerkers klommen in een oven waarin het edelgas Argon aanwezig was. Omdat Argon zwaarder is dan zuurstof, bevond zich ws. onderin de oven maar heel weinig zuurstof.
Nu is bekend geworden dat alle ETC vestigingen in Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland naar aanleiding van het ongeluk stilgelegd zijn. Blijkbaar is er meer aan de hand.
ETC ontwerpt en produceert centrifuges voor de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco. Het bedrijf (eigendom van Urenco en Areva) is sowieso in ernstige problemen door een bijstelling van de verwachte verrijkingscapaciteit die Urenco denkt nodig te hebben. Honderden mensen worden de komende jaren ontslagen.