Categorie archief: Ongelukken

Storingsrapportage 2009

Sinds 1980 wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over het functioneren van de Nederlandse nucleaire inrichtingen. Dit naar aanleiding van het kernsmeltongeval met de Three Mile Island II kernenergiecentrale nabij Harrisburg in de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania op 28 maart 1979. De Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009, kortweg Storingsrapportage 2009, bericht over de meest veiligheidsrelevante ongewone gebeurtenissen in deze inrichtingen en verwante radiologische laboratoria.
Uit de rapportage over 2009 (publicatiedatum is al 31 augustus) blijkt dat er een lichte daling is in het totaal aantal gemelde storingen: 13 tegen 15 in 2008.
Alle rapporten vanaf 1980 (en door Laka gemaakte daarvoor) zijn te vinden op kernenergie in nederland.nl op 31 december van elk jaar.

GL Enschede: Urenco Gronau had ongeluk moeten melden

Bij het ongeluk 21 januari in de verrijkingsfabriek in Gronau net over de grens, werd een werknemer besmet en kwam radioactief (en uiterst giftig) UF6 vrij. Enschede werd daarover niet ingelicht en het gemeentebestuur heeft daar geen moeite mee. GroenLinks vindt dat verkeerd. De partij vindt dat Enschede altijd moet worden geïnformeerd als er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij Urenco in Gronau. en eist van het gemeentebestuur een actievere rol.

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Er is een nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie Financiën over de nucleaire installaties in Nederland waarop de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) van toepassing is en de manier waarop de aansprakelijkheid voor deze kerninstallaties in de Wako is geregeld. Het verslag gaat voornamelijk over wie er wanneer aansprakelijk is, wanneer er schadevergoeding wordt uitgekeerd na een ongeluk in een nucleaire installatie, hoe hoog die (maximaal) is en hoe dat dan geregeld wordt.

Strontium besmetting NRG

In mei vorig jaar raakten twee medewerkers van de Nucleair Research Group (NRG) tijdens werkzaamheden met een zuurkast in het radiologisch laboratorium besmet met een radioactieve stof. Door "een ongelukkige samenloop van omstandigheden" is tijdens de werkzaamheden een beperkte hoeveelheid radioactief strontium vrijgekomen. Er zijn volgens de NRG geen radioactieve stoffen vrijgekomen buiten de onderzoeksruimte van het laboratorium. Hoewel de onderzoeksruimte van het laboratorium verzegeld en vervolgens "grondig schoongemaakt" is, is de ruimte nog steeds niet in gebruik genomen (18 maanden later). NRG heeft het meteen gemeld aan de KFD en het is ook opgenomen in het overzicht 'Storingen in Nederlandse nucleaire installaties 2006', dat al op 17 oktober aan de Kamer is aangeboden.

Tentoonstelling nucleaire verwoesting in museum Roosendaal

Voor het eerst is de reizende fototentoonstelling Certificaat No. 000358 - Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië in z'n geheel in Nederland te zien. Twintig jaar geleden vond in Tsjernobyl de grootste ramp in een kerncentrale ooit plaats. Miljoenen mensen kampen nu nog steeds met de gevolgen. Fotograaf Robert Knoth ging voor Greenpeace naar Tsjernobyl en andere nucleair vervuilde gebieden zoals Mayak, Tomsk en Semipalatinsk. Uit de foto's spreekt de persoonlijke tragedie van mensen in nucleair besmette gebieden. Knoth portretteert deze mensen in 'gewone' situaties, maar maakt subtiel zichtbaar wat de gevolgen zijn van leven met radioactieve straling. Journaliste Antoinette de Jong schreef het verhaal bij de foto's.
De tentoonstelling is van 25 februari tot 23 april te zien in het museum Tongerlohuys in Roosendaal. Klik hier voor de officiële aankondiging.

KRO-Reporter: Twijfels over veiligheid HFR in Petten

Vandaag uiten voormalige werknemers van de Hoge Flux Reactor in Petten in het KRO TV-programma Reporter hun bezorgdheid over de veiligheid van de onderzoeksreactor. In de documentaire staat het zgn. 'Veldman-scenario' centraal, genoemd naar voormalig operator Theo Veldman. Hij ontdekte in 1985 een ernstige fout in het koelingsysteem: in geval van een breuk in de laagste plek van het systeem zou het water binnen 90 seconden kunnen wegstromen en een meltdown veroorzaken. Onafhankelijk kernfysicus Cees Andriesse verklaart dat er bij een dergelijk scenario zich een kernexplosie kan voordoen die in orde van grootte vergelijkbaar is met met de kernbom op Hiroshima.

Milimeters van een ramp

De Amerikaanse kerncentrale Davis-Bess is slechts enkele milimeters verwijderd gebleven van een kernramp. Zuur, gelekt uit een kapotte controle-staaf heeft zich een weg gevreten door de deksel van het reactorvat. De 15 cm dikke deksel was op ongeveer 5 millimeter na doorgevreten. De Davis-Besse reactor is nu stilgelegd, maar dit kan gevolgen hebben voor alle kerncentrales, ook al lijken nationale veiligheidsinstanties zich nog weinig zorgen te maken.