Categoriearchief: Opwerking

Verdrag met Frankrijk goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft het verdrag met Frankrijk goedgekeurd die de opwerking en terugzending van kernafval regelt. EPZ -eigenaar van de kerncentrale in Borssele- heeft nog een contract met Areva voor brandstof uit de kerncentrale tot 2015. Wat er daarna gaat gebeuren (opwerking of directe opslag) is in theorie nog onduidelijk maar de EPZ heeft altijd gezegd te gaan voor de zeer vervuilende opwerking (waarbij uranium en plutonium gescheiden wordt van de rest). Directe opslag is ook niet mogelijk in de HABOG, het gebouw bij de COVRA voor de tijdelijke opslag van hoogradioactief afval. Nieuwbouw zou minimaal 100 miljoen kosten, volgens demissionair minister van VROM Huizinga.
Lees hier een factsheet over opwerking en plutoniumproductie

Opwerkingstransporten kunnen -bijna- weer

Als de Tweede Kamer donderdag een nieuw verdrag met Frankrijk goed keurt kan de kerncentrale Borssele binnenkort weer kernafval naar Frankrijk transporteren voor opwerking in La Hague. Nieuwe Franse wetgeving stelt dat opwerking in Frankrijk alleen mag als in een verdrag de termijnen van terugzenden van het radioactieve afval naar het land van herkomst zijn vastgelegd. De Tweede Kamer keurt morgen een nieuw verdrag met Frankrijk goed. EPZ heeft in december 2005 voor het laatst gebruikte splijtstofelementen naar Frankrijk kunnen vervoeren. Sindsdien worden elementen in het bassin van de kerncentrale bewaard. Zodra het verdrag is goedgekeurd gaat EPZ vergunning aanvragen voor het transport van gebruikte elementen naar Frankrijk.
Update: Het verdrag is nog niet behandeld; op verzoek van GroenLinks komt er eerst nog een debat. Wanneer is nog onbekend.

Controversieel verklaren van opwerkingsverdrag

De antwoorden zijn binnen op een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de consequenties van het controversieel verklaren van het verdrag met Frankrijk over de opwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstoffen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zou het verregaande consequenties hebben als het verdrag niet voor de zomer door zowel Tweede als Eerste kamer goedgekeurd is. Dat heeft te maken de hoeveelheid vrije plaatsen in het koelbassin voor de brandstofstaven van de kerncentrale Borssele. Dat koelbassin is vol in 2011 en dan zou de kerncentrale stilgelegd moeten worden, maar EPZ heeft al laten weten dan de Staat verantwoordelijk te stellen. Er is sinds 2006 niets meer afgevoerd voor opwerking in Frankrijk. Het onderwerp is niet controversieel verklaard, hoewel die mogelijkheid (theoretisch) nog steeds bestaat.

Verdrag met Frankrijk over terugzenden kernsplijtingsafval

In het Tractatenblad is het Verdrag met Frankrijk gepubliceerd over opwerking en vooral terugzending van kernafval uit de kerncentrale in Borssele. Als voorwaarde voor het verder "binnenbrengen" van gebruikte brandstof is het door Franse wetgeving noodzakelijk geworden een tijdschema over terugzenden vast te stellen. De Fransen (het bedrijf Areva) verplicht zich binnen 6 jaar de splijtstof op te werken, en daarna moet het uiterlijk binnen 8 jaar terug naar Nederland. In Nederland wordt het bij de COVRA in Borssele in de HABOG opgeslagen; wat er de 100.000 jaar daarna mee moet gebeuren, weet niemand. Het laatste opwerkingsafval moet uiterlijk 2034 terug vervoerd zijn naar Nederland. Borssele heeft een contract voor opwerking van splijtstof tot 2015.
Lees de geschiedenis over de opwerkingscontracten van Borssele. Lees verder

Belangrijkste wijzigingen Kernenergiewet gaan niet door

De brief van Cramer, Van der Hoeven en Verhagen over de wijzigingen in de Kernenergiewet is er. Gepubliceerd zijn de aanbiedingsbrief van de ministers en de overeenkomst tussen Frankrijk en Nederland over de termijnen voor het terugsturen van het afval van opwerking, noodzakelijk door nieuwe wetgeving in Frankrijk.
De twee belangrijkste aanpassingen van de Kernenergiewet die voorgesteld zijn, waren: een bepaalde duur aan een vergunning volgens de Kernenergiewet voor een kerncentrale (nu is dat voor onbepaalde duur) en opwerking vergunningplichtig. Allebei voorwaarden al door Van Geel, op zeer uitdrukkelijke wens van de Kamer, vastgesteld. Met de smoes dat deze wetsveranderingen vooruitlopen op een beslissing, gaan deze twee wijzigingen van de wet niet door. Het gaat nu alleen om technische wijzigingen. Een nu aangevraagde vergunning voor een kerncentrale zal dus nog steeds voor onbepaalde duur zijn en de kamer heeft nog niets te zeggen over al of niet opwerking. De ministers claimen dat de Kamer dat wel heeft omdat de overeenkomst tussen Frankrijk en Nederland goedgekeurd moet worden. Dit moet gezien worden als opnieuw een verloren gevecht van Cramer (en de PvdA).

Greenpeace: verbod op transporten La Hague

Greenpeace eist bij de Raad van State een onmiddellijk verbod op transporten van hoog-radioactief afval van de kerncentrale in Borssele naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Greenpeace stelt dat de 'spent fuel' voor het merendeel afvalstoffen zijn. Slechts een klein deel van het hoog radioactieve materiaal komt terug naar Nederland in de vorm van nieuwe brandstof. De Franse Hoge Raad bepaalde dat Frankrijk geen opslagplaats mag worden van radioactief afval uit alle delen van de wereld.
Het ministerie van VROM is niet ingegaan op de eis toekomstige transporten te verbieden. Het enkele feit dat Nederlands plutonium in Frankrijk wordt opgeslagen wil niet zeggen dat het nooit zal worden hergebruikt, aldus VROM, maar momenteel is er geen markt voor. De Raad van State vroeg zich op de zitting af of het afwijzen van de eis van Greenpeace niet ook ondertekend had moeten worden door de ministers van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Deze twee hebben samen met de minister van VROM de transportvergunning naar Frankrijk verleend. Uitspraak binnen zes weken.

Hoger beroep RvS tegen exportvergunning KCB

Greenpeace hoopt dat de Raad van State een dikke streep zet door een exportvergunning voor gebruikte splijtstofstaven uit de kerncentrale Borssele. Met de vergunning kan energiebedrijf EPZ de komende jaren tien treintransporten verzorgen naar de Franse nucleaire opwerkingsfabriek in La Hague. Greenpeace wil een eind maken aan de kerntransporten. De Raad van State behandelde gisteren het hoger beroep tegen de transportvergunning. De definitieve uitspraak over de vergunning volgt over enkele weken.

Greenpeace: rechtszaak tegen illegale opslag in Frankrijk

Greenpeace Frankrijk start een rechtszaak tegen de opwerkingsfabriek in La Hague in Frankrijk. Deze fabriek slaat het Nederlandse radioactieve afval uit Borssele illegaal op. Greenpeace spant deze zaak aan op basis van aanwijzingen uit opwerkingscontracten tussen Cogema en EPZ. Deze tot voor kort geheime contracten bevestigen de vermoedens van de milieuorganisatie dat Nederlands kernafval lange tijd bij de opwerkingsfabriek in Frankrijk liggen opgeslagen. Opslag van buitenlands kernafval is bij wet in Frankrijk verboden. Greenpeace wil dat Nederland stopt met het exporteren van haar kernafvalprobleem naar het buitenland.

Opslag in La Hague illegaal

Uit de contracten tussen AREVA en EPZ over de opwerking van afval uit Borssele blijkt volgens Greenpeace dat de opslag in Frankrijk veel te lang duurt en daardoor illegaal is. De contracten werden gisteren aan Greenpeace overhandigd, nadat een Franse rechter dat beslist had. Greenpeace heeft jarenlang juridische strijd gevoerd voor het recht deze contracten in te zien. Eerder heeft het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat afval uit de Australische (proef-)reactor Lucas Heights te lang en dus illegaal op het terrein in La Hague opgeslagen ligt. EPZ zegt te verwachten dat de uitspraak "geen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering" heeft en dat het ook "de schuld van Greenpeace" is dat het daar zo lang ligt opgeslagen.