Tag archieven: Areva

Areva levert defecte brandstof aan kerncentrales: ook Borssele?

Het Franse Areva levert defecte reactorbrandstof aan verschillende kerncentrales maar wil niet zeggen aan welke. Een Zwitserse kernreactor in Leibstadt inmiddels stilgelegd. Areva levert ook brandstof aan kerncentrale Borssele. Hoe zit het dan daarmee?
Toezichthouder ANVS meldt desgevraagd weten, heeft “ geen aanwijzingen dat er iets niet in orde zou zijn met de brandstofstaven die aan de kerncentrale Borssele zijn geleverd.

Directe sluiting Borssele duur door boetes en contracten

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. Lees verder

Franse regering redt reactorbouwer Areva

arevaHet Franse kernenergiebedrijf Areva bouwt zowel in Finland als in Frankrijk een EPR-kerncentrale (European Pressurizedwater Reactor) van 1600 Megawatt. In beide landen loopt de bouw flinke vertraging op. Daardoor lijdt Areva zoveel verlies dat het in opdracht van de regering Hollande gered moet worden door het elektriciteitsbedrijf EDF.
Areva heeft op 1 september 2014 meegedeeld dat de bouw in Finland medio 2016 gereed is en de kerncentrale in 2018 in bedrijf zal komen in plaats van het oorspronkelijk geplande jaar 2009, terwijl het bedrijf er 3,9 miljard euro verlies op zal lijden[1][2]. Op 4 maart 2015 bleek dat Areva in het jaar 2014 een verlies van 720 miljoen euro heeft geleden op deze kerncentrale[3]. Lees verder

Bouw Franse kerncentrale vijf jaar vertraging en twee keer zo duur

2014-11-flamanville(Herman Damveld) ‘Kernenergieland’ Frankrijk heeft 1 kerncentrale in aanbouw: een EPR-centrale bij Flamanville. Die kerncentrale zou volgens de aanvankelijke plannen in 2012 in bedrijf komen, maar dat is duidelijk niet gelukt. Bouwer Areva heeft nu meegedeeld dat ingebruikname voorzien wordt in 2017: een vertraging van vijf jaar.

De bouw begon in december 2007 en de kosten werden geschat op 4 miljard euro. In juli 2010 bleek dat de centrale in 2014 gereed zou zijn en dat de kosten stegen naar 5 miljard euro. Op 21 juli 2011 herzag de exploitant Electricité de France (EDF) de organisatie voor de bouw van de centrale. Er zijn twee niet met name genoemde ongelukken geweest, waardoor de bouw in 2011 langere tijd heeft stilgelegen. De bouwkosten stegen verder naar 6 miljard euro. Eind december 2012 gingen de kosten met nog eens 2 miljard euro omhoog naar 8 miljard euro. In februari 2014 stegen de kosten naar 8,5 miljard euro; en daarbij moeten we er rekening mee houden dat EDF staatseigendom is en daarom goedkoper geld kan lenen dan bedrijven die van de kapitaalmarkt afhankelijk zijn. Terwijl EDF begin 2014 nog verwachtte dat de kerncentrale in 2016 gereed zou zijn, werd dit in november 2014 opgeschoven naar 2017. Lees verder

Fins elektriciteitsbedrijf en Franse reactorbouwer eisen miljarden van elkaar

Het Franse Areva bouwt in opdracht van het Finse TVO een kerncentrale. De bouw en de kosten lopen uit. TVO eist nu 2,3 miljard euro van Areva. Omgekeerd wil Areva 3,5 miljard euro van TVO. De bouw in Finland van de EPR-kerncentrale (European Pressurized water Reactor) van 1600 Megawatt, Olkiluoto-3, begon in 2005 en zou 3,2 miljard euro kosten. De centrale had in 2009 in bedrijf moeten komen, maar in 2011 schoof de deze datum op naar 2016.[i] Er werkten in 2014 mensen uit 57 landen, terwijl de handboeken in 8 talen beschikbaar zijn.[ii]
De reactorbouwer, het Franse Areva, vindt dat Finland de oorzaak is van de vertragingen. Daarom heeft Areva in oktober 2013 een claim ingediend van 2,7 miljard euro tegen de toekomstige eigenaar van de centrale, het Finse elektriciteitsbedrijf TVO. Omgekeerd eiste TVO toen 1,8 miljard van Areva omdat onderdelen te laat zijn afgeleverd.[iii] Op 22 oktober 2014 heeft TVO die schadeclaim verhoogd naar 2,3 miljard euro.[iv] Areva bleef niet achter en verhoogde op 27 oktober de claim tegen TVO naar 3,5 miljard euro.[v] Lees verder

Goedkeuringsverdrag opwerkingscontract EPZ-Areva

Er zijn vragen beantwoord over het vorig jaar afgesloten voorstel voor een goedkeuringsverdrag met Frankrijk over de opwerking van bestraalde splijtstof in de opwerkingsfabriek in La Hague. Zo'n opwerkingscontract tussen EPZ als eigenaar splijtstof en Areva als eigenaar van de opwerkingsfabriek moet sinds enige tijd gepaard gaan met een Overeenkomst tussen de beide landen o.a. over de terugname van het radioactief afval (in dit geval uiterlijk in 2052). Lees verder

Nieuw opwerkingscontract

Blijkbaar is er op 20 december 2011 een nieuw opwerkingscontract getekend tussen EPZ en Areva over de opwerking van alle resterende brandstof uit de kerncentrale in Borssele. Vandaag is het noodzakelijke bilaterale verdrag gepubliceerd (getekend op 20 april) tussen de regeringen van Nederland en Frankrijk over terugzenden van het afval. Uit het verdrag blijkt dat voor 31 december 2049 de laatste verbruikte splijtstof naar Frankrijk vervoerd moet zijn en dat uiterlijk 31 december  2052 al het afval naar Nederland moet zijn teruggezonden (al snap ik dat niet helemaal, want er staat ook: "Voorzien is dat de verwerking van de gebruikte splijtstoffen plaatsvindt binnen een tijdsbestek van zes jaar, te rekenen vanaf het jaar van aankomst ervan bij de fabriek te La Hague" en dan nog "Voorzien is dat de terugzending van dit radioactief afval uiterlijk plaatsvindt na het verstrijken van een termijn van acht jaar na de verwerking van de desbetreffende gebruikte splijtstoffen". Samen is dat volgens mij 14 jaar. Dus als EPZ in 2049 afval naar La Hague vervoert, lijkt mij dat Areva 14 jaar de tijd heeft -dus tot 2063- voor dat afval teruggezonden hoeft te worden… Lees verder

Verdragen Urenco in Nederlandse parlement

'Overeenkomst tussen de Regering van de VS, Frankrijk, het VK, Nederland en Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gasultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika.
Het uraniumverrijkingsconglomeraat Urenco (Nederlandse deel is 100% van de staat) bestaat tegenwoordig uit twee bedrijven en Areva (sinds 2003 50% aandeelhouder van ETC, één van die bedrijven) heeft plannen voor het bouwen van een grote verrijkingsfabriek met ultracentrifuges in de VS (in Eagle Rock, Idaho). Willen ze nog wel 2 miljard dollar overheidssteun voor, trouwens (de meermalen uitgestelde deadline daarvoor is nu 31 november -anders gaat het waarschijnlijk helemaal niet door). Maar goed, moeten weer allemaal verdragen en overeenkomsten voor komen, die nu langzamerhand in de Kamers besproken moeten worden. Dat wil zeggen, Minister Rosenthal, Buitenlandse Zaken, gaat ervan uit dat ze stilzwijgend worden goedgekeurd: Deel 1 is brief minister en Toelichtende nota; deel 2 is het Advies Raad van State en een nadere Toelichting.

Verdrag met Frankrijk goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft het verdrag met Frankrijk goedgekeurd die de opwerking en terugzending van kernafval regelt. EPZ -eigenaar van de kerncentrale in Borssele- heeft nog een contract met Areva voor brandstof uit de kerncentrale tot 2015. Wat er daarna gaat gebeuren (opwerking of directe opslag) is in theorie nog onduidelijk maar de EPZ heeft altijd gezegd te gaan voor de zeer vervuilende opwerking (waarbij uranium en plutonium gescheiden wordt van de rest). Directe opslag is ook niet mogelijk in de HABOG, het gebouw bij de COVRA voor de tijdelijke opslag van hoogradioactief afval. Nieuwbouw zou minimaal 100 miljoen kosten, volgens demissionair minister van VROM Huizinga.
Lees hier een factsheet over opwerking en plutoniumproductie

Verdrag met Frankrijk over terugzenden kernsplijtingsafval

In het Tractatenblad is het Verdrag met Frankrijk gepubliceerd over opwerking en vooral terugzending van kernafval uit de kerncentrale in Borssele. Als voorwaarde voor het verder "binnenbrengen" van gebruikte brandstof is het door Franse wetgeving noodzakelijk geworden een tijdschema over terugzenden vast te stellen. De Fransen (het bedrijf Areva) verplicht zich binnen 6 jaar de splijtstof op te werken, en daarna moet het uiterlijk binnen 8 jaar terug naar Nederland. In Nederland wordt het bij de COVRA in Borssele in de HABOG opgeslagen; wat er de 100.000 jaar daarna mee moet gebeuren, weet niemand. Het laatste opwerkingsafval moet uiterlijk 2034 terug vervoerd zijn naar Nederland. Borssele heeft een contract voor opwerking van splijtstof tot 2015.
Lees de geschiedenis over de opwerkingscontracten van Borssele. Lees verder