Tagarchief: Areva

Areva levert defecte brandstof aan kerncentrales: ook Borssele?

Het Franse Areva levert defecte reactorbrandstof aan verschillende kerncentrales maar wil niet zeggen aan welke. Een Zwitserse kernreactor in Leibstadt inmiddels stilgelegd. Areva levert ook brandstof aan kerncentrale Borssele. Hoe zit het dan daarmee?
Toezichthouder ANVS meldt desgevraagd weten, heeft “ geen aanwijzingen dat er iets niet in orde zou zijn met de brandstofstaven die aan de kerncentrale Borssele zijn geleverd.

Directe sluiting Borssele duur door boetes en contracten

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. Lees verder

Franse regering redt reactorbouwer Areva

arevaHet Franse kernenergiebedrijf Areva bouwt zowel in Finland als in Frankrijk een EPR-kerncentrale (European Pressurizedwater Reactor) van 1600 Megawatt. In beide landen loopt de bouw flinke vertraging op. Daardoor lijdt Areva zoveel verlies dat het in opdracht van de regering Hollande gered moet worden door het elektriciteitsbedrijf EDF.
Areva heeft op 1 september 2014 meegedeeld dat de bouw in Finland medio 2016 gereed is en de kerncentrale in 2018 in bedrijf zal komen in plaats van het oorspronkelijk geplande jaar 2009, terwijl het bedrijf er 3,9 miljard euro verlies op zal lijden[1][2]. Op 4 maart 2015 bleek dat Areva in het jaar 2014 een verlies van 720 miljoen euro heeft geleden op deze kerncentrale[3]. Lees verder

Bouw Franse kerncentrale vijf jaar vertraging en twee keer zo duur

2014-11-flamanville(Herman Damveld) ‘Kernenergieland’ Frankrijk heeft 1 kerncentrale in aanbouw: een EPR-centrale bij Flamanville. Die kerncentrale zou volgens de aanvankelijke plannen in 2012 in bedrijf komen, maar dat is duidelijk niet gelukt. Bouwer Areva heeft nu meegedeeld dat ingebruikname voorzien wordt in 2017: een vertraging van vijf jaar.

De bouw begon in december 2007 en de kosten werden geschat op 4 miljard euro. In juli 2010 bleek dat de centrale in 2014 gereed zou zijn en dat de kosten stegen naar 5 miljard euro. Op 21 juli 2011 herzag de exploitant Electricité de France (EDF) de organisatie voor de bouw van de centrale. Er zijn twee niet met name genoemde ongelukken geweest, waardoor de bouw in 2011 langere tijd heeft stilgelegen. De bouwkosten stegen verder naar 6 miljard euro. Eind december 2012 gingen de kosten met nog eens 2 miljard euro omhoog naar 8 miljard euro. In februari 2014 stegen de kosten naar 8,5 miljard euro; en daarbij moeten we er rekening mee houden dat EDF staatseigendom is en daarom goedkoper geld kan lenen dan bedrijven die van de kapitaalmarkt afhankelijk zijn. Terwijl EDF begin 2014 nog verwachtte dat de kerncentrale in 2016 gereed zou zijn, werd dit in november 2014 opgeschoven naar 2017. Lees verder

Goedkeuringsverdrag opwerkingscontract EPZ-Areva

Er zijn vragen beantwoord over het vorig jaar afgesloten voorstel voor een goedkeuringsverdrag met Frankrijk over de opwerking van bestraalde splijtstof in de opwerkingsfabriek in La Hague. Zo'n opwerkingscontract tussen EPZ als eigenaar splijtstof en Areva als eigenaar van de opwerkingsfabriek moet sinds enige tijd gepaard gaan met een Overeenkomst tussen de beide landen o.a. over de terugname van het radioactief afval (in dit geval uiterlijk in 2052). Lees verder

Verdrag met Frankrijk goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft het verdrag met Frankrijk goedgekeurd die de opwerking en terugzending van kernafval regelt. EPZ -eigenaar van de kerncentrale in Borssele- heeft nog een contract met Areva voor brandstof uit de kerncentrale tot 2015. Wat er daarna gaat gebeuren (opwerking of directe opslag) is in theorie nog onduidelijk maar de EPZ heeft altijd gezegd te gaan voor de zeer vervuilende opwerking (waarbij uranium en plutonium gescheiden wordt van de rest). Directe opslag is ook niet mogelijk in de HABOG, het gebouw bij de COVRA voor de tijdelijke opslag van hoogradioactief afval. Nieuwbouw zou minimaal 100 miljoen kosten, volgens demissionair minister van VROM Huizinga.
Lees hier een factsheet over opwerking en plutoniumproductie

Verdrag met Frankrijk over terugzenden kernsplijtingsafval

In het Tractatenblad is het Verdrag met Frankrijk gepubliceerd over opwerking en vooral terugzending van kernafval uit de kerncentrale in Borssele. Als voorwaarde voor het verder "binnenbrengen" van gebruikte brandstof is het door Franse wetgeving noodzakelijk geworden een tijdschema over terugzenden vast te stellen. De Fransen (het bedrijf Areva) verplicht zich binnen 6 jaar de splijtstof op te werken, en daarna moet het uiterlijk binnen 8 jaar terug naar Nederland. In Nederland wordt het bij de COVRA in Borssele in de HABOG opgeslagen; wat er de 100.000 jaar daarna mee moet gebeuren, weet niemand. Het laatste opwerkingsafval moet uiterlijk 2034 terug vervoerd zijn naar Nederland. Borssele heeft een contract voor opwerking van splijtstof tot 2015.
Lees de geschiedenis over de opwerkingscontracten van Borssele. Lees verder

Voorlopig geen MOX in Borssele

Uit antwoorden van staatssecretaris Van Geel op vragen van Samsom (PvdA), blijkt dat de EPZ haar plutonium (uit haar gebruikte brandstof) 'overdraagt' aan AREVA. Wat dat 'overdragen' precies inhoudt wordt niet duidelijk. Ook wordt duidelijk dat het gebruik van MOX-brandstof (een mix van uranium en plutonium) door de kerncentrale in Borssele voorlopig nog niet plaats zal vinden. Van Geel: "Wel is duidelijk dat voor de toepassing van MOX een aanpassing van de Kernenergiewet-vergunning noodzakelijk is en dat in dat kader ook veiligheidsanalyses en een milieu-effect rapport moeten worden opgesteld". Lees hier de antwoorden.

Opslag in La Hague illegaal

Uit de contracten tussen AREVA en EPZ over de opwerking van afval uit Borssele blijkt volgens Greenpeace dat de opslag in Frankrijk veel te lang duurt en daardoor illegaal is. De contracten werden gisteren aan Greenpeace overhandigd, nadat een Franse rechter dat beslist had. Greenpeace heeft jarenlang juridische strijd gevoerd voor het recht deze contracten in te zien. Eerder heeft het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat afval uit de Australische (proef-)reactor Lucas Heights te lang en dus illegaal op het terrein in La Hague opgeslagen ligt. EPZ zegt te verwachten dat de uitspraak "geen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering" heeft en dat het ook "de schuld van Greenpeace" is dat het daar zo lang ligt opgeslagen.