Categoriearchief: Borssele

Kerncentrale Borssele

Subcategorieën: Borssele Convenant (17),

Borssele in het regeerakkoord

De tekst die opgenomen is in het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD over de kerncentrale in Borssele luidt als volgt: "In de overgang naar een duurzame energiehuishouding en gegeven de Kyoto-verplichtingen is het niet zinvol de kerncentrale te Borssele voortijdig te sluiten. Het Kabinet dient met de producent/eigenaar in overleg te treden over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hier afspraken over te maken". (pagina 18, onder het kopje 'duurzame energiehuishouding')

Pronk dient noodwet voor sluiting Borssele niet in

Gezien de 'veranderde politieke situatie' zal demissionair minister van Milieu Pronk de door hem voorbereidde noodwet over Borssele niet indienen. Die noodwet had zorg moeten dragen voor de sluiting van de kerncentrale in Borssele op de beoogde datum: 1-1-2004. In het conceptregeerakkoord van LPF, CDA en VVD staat dat het nieuwe kabinet hierover met de eigenaar afspraken moet maken. Die drie partijen zijn verklaarde voorstanders van het langer openblijven van de centrale.

Peiling over Borssele

Volgens SBS6, dat in het kader van hun tv programma 'Waar stem ik op', 36 stellingen aan een representatieve groep Nederlanders heeft voorgelegd, is een meerderheid van de bevolking voor het openhouden van Borssele. De antwoorden op de vraag, welk beleid met betrekking tot kernenergie gewenst is, zijn als volgt verdeeld:

  1. Uitbreiding aantal kerncentrales: 3%
  2. Openhouden bestaande kerncentrale: 55%
  3. Sluiten bestaande kerncentrale: 37%
  4. Neutraal/ Weet niet 5%

De stemtest staat op www.sbs6.nl

Staat koopt alle aandelen COVRA

De Staat der Nederlanden is 100% aandeelhouder geworden in de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA). Op 15 april is de overeenkomst getekend met de drie voormalige aandeelhouders; de EPZ (eigenaar van de kernenergiecentrale Borssele), met de GKN (eigenaar van de gesloten kernenergiecentrale Dodewaard), en met het Energieonderzoek Centrum Nederland. Met de overdracht kopen EPZ voor Euro 45 miljoen en GKN voor Euro 11 miljoen alle kosten af die moeten worden gemaakt voor de opslag van hun hoog radioactief afval nu en in de toekomst. ECN zal de verplichtingen op jaarbasis voldoen. Men verwacht dat de afkoopsom de exploitatie van het gebouw voor de opslag van hoog radioactief afval dekt. Het risico is nu echter voor de staat en niet meer voor de producent van het afval.

EPZ betwist opnieuw bestaan afspraak sluiting Borssele

In de derde en laatste horing in het proces van EZ tegen EPZ over sluiting van Borssele, werd Harry Droog, oud-directeur EPZ gehoord. Hij ontkende glashard dat er een afspraak was: de datum 1-1-2004 kwam uit Den Haag en was slechts een uitweg uit een politieke impasse. Een tweede getuyige werd door de EPZ op het laatste moment niet opgeroepen. Er volgen nu nog schriftelijke ronden en de rechter zal proberen voor de zomer tot een uitspraak te komen.

EPZ was in 1994 blij met besluit Borssele

De EPZ, exploitant van de kerncentrale in Borssele, was in december 1994 blij met de uitkomst van de Kamerdebatten en de besluiten van minister Wijers. De onderhandelaar kreeg zelfs een doos 'mooie' wijn. Dat bleek uit de tweede horing in een rechtszaak van Economische Zaken tegen de EPZ. Het gaat daarbij om de vraag of er afspraken zijn gemaakt om de kerncentrale uiterlijk 31 december 2003 te sluiten. De Stichting Borssele 2004+ concludeert na eigen onderzoek dat er geen sprake is van afspraken, maar als ze toch wel waren gemaakt, ze niet langer geldig zijn door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.