HFR: Veiligheidskleppen in reactor Petten

De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is na twintig jaar alsnog beter beveiligd tegen een eventuele meltdown. Klokkenluider Paul Schaap vroeg jarenlang aandacht voor de veiligheidsrisico's in Petten, maar ontmoette veel weerstand uit wetenschappelijke hoek. Tijdens een korte onderhoudsstop is de afgelopen weken een vacuümbreker aangebracht. Dit zijn kleppen op de inlaat van het koelwatersysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat bij een calamiteit de koeling te snel wegvalt. Schaap verklaart dat de directie met deze ingreep eindelijk het gevaar van kernsmelting heeft onderkend.

Kerncentrale Borssele buiten bedrijf

De kerncentrale Borssele is vandaag stilgelegd na een storing in een klep in het nucleaire gedeelte van de centrale. De reparatie neemt waarschijnlijk enkele dagen in beslag. De afgelopen dagen gaven temperatuurmeters in de klep te zien dat er iets niet in orde was. Vanmorgen vroeg is besloten de kerncentrale uit bedrijf te nemen.

Eneco wil discussie over kernenergie

Energiebedrijf Eneco wil dat kernenergie terugkomt op de politieke agenda. Directeur R. Blom zegt dat er voor 2010 een fundamentele discussie moet komen over het gebruik van nucleaire energie in Nederland op de lange termijn. De topman van Eneco, dat twee miljoen klanten telt, erkent dat de verwerking van radioactief afval een probleem is. "Maar als de samenleving zoveel energie eist, moeten we ons afvragen of we de nadelen misschien op de koop toe moeten nemen. We zullen als samenleving keuzes moeten maken. Ofwel we moeten zuiniger omgaan met energie, ofwel we moeten praten over alternatieven voor fossiele brandstoffen."

Eerste kernafval naar HABOG-bunker

Bij de Covra in Nieuwdorp is vandaag de eerste lading hoog-radioactief afval voor de nieuwe opslagbunker aangekomen. Het kernafval komt uit de onderzoeksreactor in Petten. Bij de Covra staan al vijf containers met hoog-radioactief afval uit Petten. Die zijn tijdelijk weggezet in de bunker voor laag-actief afval, omdat het HABOG toen nog niet klaar was. De vandaag aangekomen lading wordt eerst opgeslagen in de nieuwe bunker.

Borssele 30 jaar

Het dertig jarig bestaan van de kerncentrale Borssele wordt door de kernenergie-lobby gevoerd in een kantoor op het terrein van de kerncentrale. Ze voelen zich gesterkt door het feit dat de centrale minimaal open blijft tot 2013 en vinden dat het tij keert voor kernenergie. Jan Terlouw spreekt zich uit voor nieuwe kerncentrales maar vindt wel dat Nederland te dichtbevolkt is: Oost-Europa zou een goede lokatie zijn. Buiten 'vieren' de dertigste verjaardag van de kerncentrale in Borssele door 600 200-liter vaten 'radioactief-afval' op de dijk voor de centrale neer te zetten. Deze vaten symboliseren de hoeveelheid hoog-radioactief afval dat in die 30 jaar geproduceerd is.

Opening HABOG

De koningin opent hoogstpersoonlijk het gebouw voor hoog radioactief afval (HABOG) bij de COVRA in Borssele. Veel maatschappelijke groepen nemen aanstoot aan het feit dat de koningin zich leent voor deze opening van een omstreden faciliteit. Zo plaatsen de Zeeuwse Milieu Federatie en Greenpeace advertenties en roept WISE de koningen in een open brief op niet te gaan. Demonstranten protesteren bij de ingang met spandoeken en rollenspel. De HABOG is omstreden omdat het gepresenteerd wordt als een oplossing voor het hoog radioactief afval. Voor een beperkte periode (ongeveer 100 jaar) zal het afval hier in opgeslagen worden. Wat er vervolgens de duizenden jaren daarna mee moet gebeuren is nog steeds, na 40 jaar internationaal onderzoek, onduidelijk. De HABOG is buitendijks gebouwd en met de stijging van de zeespiegel is dat geen vertrouwenwekkende locatie.

Kamer: Hernieuwde discussie over kernenergie

In de Tweede Kamer is een zogenaamde 'Themacommissie Technologiebeleid' ingesteld. Doel van de nieuwe commissie is om de “politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van een aantal belangrijke technologieën te bevorderen, zodat de politiek meer dan tot dusver anticiperend, initiërend en daardoor agendabepalend kan optreden”.
Belangrijk thema van de commissie is naast biotechnologie, nanotechnologie ook (kern)energie ”De tijd lijkt rijp voor een hernieuwde discussie over kernenergie” aldus het Presidium van de Tweede Kamer in haar brief aan de leden van de Kamer. Na het zomerreces zal over de personele bezetting gepraat worden: ten hoogste 9 leden, van elke partij een. (lees hier het ANP-bericht of de hele brief van het Presidium aan de Kamer (pdf 42 kb).

Inspraak uitbreiding Urenco Almelo

Op dinsdag 19 augustus is er in Almelo een hoorzitting over de geplande uitbreiding van de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo (19.00 uur, Theaterhotel, Schouwburgplein 1). Urenco heeft vergunning aangevraagd om de capaciteit uit te breiden van 2800t naar 3500t. (swu/j).
Bezwaren kunnen tot 3 september ingediend worden bij het ministerie van VROM in Den Haag. (Postadres: Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag). Leuk detail: zelfs op de website van VROM wordt Urenco een 'opwerkingsfabriek van uranium' genoemd! Ondertussen is die blunder na onze melding na twee dagen veranderd.

Detectiepoorten voor radioactiviteit in Rotterdamse haven; raketkop met VU gevonden

In de Rotterdamse haven worden detectiepoorten geplaatst die radioactief materiaal kunnen opsporen. De VS heeft een overeenkomst daarvoor afgesloten en zal de kosten gaan betalen. De poorten zijn er vooral om smokkel tegen te gaan en de VS hoopt zich daarmee beter te beveiligen tegen eventuele aanslagen. Er zijn in de haven en bij bedrijven al detectiepoorten die bijv. radioactief schroot moeten opsporen. Zo werd begin juli duidelijk dat er al een half jaar een raketkop van Russische makelij ligt  (via een partij schroot uit Angola) met verarmd uranium (hoewel media berichten over verrijkt uranium). Dat radioactief materiaal zal overgebracht worden naar de COVRA.