Borssele: Provincie: onderhandelaars niet storen; debat Kamer 22 december

Op de vergadering van de provinciale staten van Zeeland afgelopen vrijdag is de fractie van GroenLinks geadviseerd het initiatiefvoorstel voor een oplossing van de kerncentrale Borssele niet in te dienen. Hoewel vrijwel alle partijen eens zijn met het voorstel een krachtig signaal af te geven, vindt men vooral dat nu er weer overleg is tussen aandeelhouders en Rijk, ‘broedende kippen’ niet moeten worden gestoord.
Het kamerdebat dat op 30 november gepland was, is uitgesteld tot 22 december –de donderdag voor het kerstreces.

SP: Borssele moet ook dicht

2016-sp-nuwijIn het nieuwste concept verkiezingsprogramma van de SP 'Nu Wij' is opgenomen dat de kerncentrale Borssele gesloten moet worden. De SP had in het eerste concept een merkwaardige zin over het sluiten van de Belgische kerncentrales, terwijl er niets in stond over Borssele. Dat is nu in het tweede concept zoals we al verwachtten aangepast. Lees verder

Kernafvalverwerker Covra vergist zich in radioactiviteit kernafval NRG

bronhouderBij de aanvraag voor een transportvergunning voor kernafval van NRG in Petten, waar in augustus al vragen over rezen, heeft kernafvalverwerker Covra gevaarlijke neutronenstraling over het hoofd gezien. Toezichthouder ANVS merkte deze fout niet op, terwijl neutronenstraling bij het te vervoeren afval gebruikelijk is. Afvalorganisatie Covra trok uiteindelijk zelf in november aan de bel omdat ze zich hadden gerealiseerd dat de transportvergunning met een te lage radioactiviteit was aangevraagd. De afvalverpakking is vier keer zo radioactief als Covra eerder berekende. Lees verder

Kamp: Kamer buitenspel tot overleg over kerncentrale tot resultaat heeft geleid

parlementEr zijn weer onderhandelingen tussen Provincie Zeeland, Delta en het Rijk, over de financiele problemen van de kerncentrale en oplossingen daarvoor. Die onderhandelingen zijn ‘constructief’ verlopen, volgens een kort briefje van minister Kamp. Morgen (30-11) zou er in de Kamer een Algemeen Overleg zijn, maar minister Kamp vraagt om uitstel: “Ik geef uw Kamer in overweging om het Algemeen Overleg DELTA van 30 november a.s. tot nader order uit te stellen.”
Beetje vreemd: terwijl de aandeelhouders van Delta afgelopen donderdag wel overleg hadden met de onderhandelaars van de provincie, mogen de Kamerleden niet overleggen met de onderhandelaars van het Rijk: de minister namelijk. Zo wordt de Kamer buiten spel gezet: “[z]odra de gesprekken tot een uitkomst hebben geleid, zal ik uw Kamer daarover informeren”.
Maar de Kamer kan toch, net als de aandeelhouders van Delta, een geheim overleg aanvragen?

Exploitanten onzeker over reactorvaten in noodsituaties

CracksIn 18 kerncentrales in Europa wordt het noodkoelwater voorverwarmd. Dat betekent eigenlijk dat die exploitanten (te) weinig vertrouwen hebben in de toestand van het staal van het reactorvat. In een kerncentrale moet in een noodsituatie de kern snel gekoeld kunnen worden. Daardoor wordt onder hoge druk koelwater in de kern gespoten. De temperatuur van de binnenwand van het reactor neemt daardoor snel af, maar de buitenwand kan nog steeds erg warm blijven; tot 280 graden. Het staal moet deze temperatuurverschillen kunnen doorstaan. Maar blijkbaar zijn niet alle kerncentrale-exploitanten daarvan ook overtuigd. Lees verder

Gegoochel met bedragen voor opruimen historisch afval

RAP-VINISHGisteren was er een reportage op Nieuwsuur over het opruimen van het historisch radioactief afval op het terrein van NRG in Petten. Of eigenlijk over de vraag wie dat moet betalen. De kosten worden geraamd op 109 miljoen, maar dat kan nog flink oplopen. NRG zegt dat de overheid maar moet betalen, ze waren tenslotte de opdrachtgever voor het nucleair onderzoek. In een schriftelijke reactie op de uitzending geeft minister Kamp een overzicht van de financiële regelingen tussen Rijk en ECN/NRG. Daar is echter wel wat vreemds mee aan de hand: het is onvolledig en het voor het afvoeren van het afval door ECN gereserveerde bedrag lijkt verdwenen. Lees verder

Kamp: tot laatste moment overleg geweest met provincie en Delta

deltalogoVolgens minister Kamp van Economische Zaken is er de afgelopen periode “intensief en constructief” overleg geweest met de provincie Zeeland en Delta over oplossingen voor de kerncentrale Borssele. De suggestie van de provincie dat er na 5 oktober geen onderhandelingen meer geweest, wordt dan ook verworpen. Dit zegt minister Kamp in een brief aan de Kamer hierover. Hij herkent zich dan ook niet in de kritiek van de provincie. Lees verder

Zeeland ‘geschokt’, politiek ‘boos’ over veiligheid Doel/Tihange

tihange-foto LakaBurgemeesters in Zeeland zijn ‘geschokt’ over het nieuws dat de Belgische nucleaire toezichthouder FANC ontevreden is over de veiligheid van de kerncentrales in Doel (en Tihange): “brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur”. De PvdA in de Tweede Kamer heeft ondertussen vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De partij vindt dat de minister moet pleiten voor sluiting van de Belgische kerncentrales. Al eerder heeft de minister een motie met een dergelijke strekking naast haar neer gelegd. Lees verder

Kernafvaltransport van Borssele naar Frankrijk

la_hagueDinsdag laat in de middag is vanaf de kerncentrale in Borssele transport met hoogradioactief afval vertrokken. Het gaat om brandstofstaven uit de kerncentrale Borssele die enkele jaren in een basin hebben afgekoeld en nu naar het Franse La Hague worden gebracht voor opwerking. Opwerken is het chemisch scheiden van stoffen, zo kunnen uranium en plutonium uit er gehaald worden en (deels, theoretisch) opnieuw gebruikt worden. EPZ krijgt in glas gegoten hoogradioactief afval terug (een equivalent aan straling- maar niet de moeilijk hanteerbare stoffen zoals vloeibaar afval) wat bij de Covra wordt opgeslagen. Daarna (gepland ergens in de volgend de eeuw) moet dat radioactief afval naar een eindberging, waar het honderdduizenden jaren uit de biosfeer moet worden gehouden. Lees verder

Groenlinks: maak oplossing kerncentrale Borssele onderwerp kabinetsformatie

glinks_zeelandDe fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten van Zeeland heeft een initiatiefwetsvoorstel “met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale” gepubliceerd. Het is volgens de fractie duidelijk dat het Rijk een grote verantwoordelijkheid heeft voor het langer openblijven van de kerncentrale en dus voor de nu ontstane financiële situatie. Het voorstel (niet voor niets genaamd “Zeeland solidariseert”) is vooral een poging om iedereen in de Provinciale Staten binnenboord te houden en met één mond te spreken. Lees verder