Categorie archief: Provinciale Staten

Dijsselbloem werkt aan wetsvoorstel verkoop Urenco

Vorige week meldden we al dat de Provincie Overijssel tegen verkoop van het Nederlandse deel van de uraniumverrijker Urenco is. Dat bleek uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van GroenLinks. Nu ook de letterlijke antwoorden gepubliceerd zijn, blijkt er ook nog in te staan dat minister Dijsselbloem (Financien) een wetsvoorstel voorbereidt “omtrent de voorwaarden en de waarborging van publieke belangen bij een mogelijke verkoop van aandelen Urenco.”
Het zou ongeveer het eerste beleidsmatige teken van leven zijn na zijn brief van mei 2013 waarin hij het voornemen aankondigt om de aandelen te verkopen.

GS Overijssel tegen verkoop Urenco; beantwoording Kamervragen uitgesteld

De Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn tegen de verkoop van Urenco Nederland. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen van GroenLinks Overijssel. Het provinciebestuur schrijft dat het van de hand doen van het belang niet gewenst is vanwege de publieke belangen rond het non-proliferatieverdrag en de werkgelegenheid.
De PvdA (het congres stemde zoals eerder gemeld tegen een motie om Urenco niet te verkopen) is in de Provinciale Staten (nog) de tweede partij, maar zit niet in Gedeputeerde Staten. VVD (in de Kamer voor verkoop) daarentegen wel. Lees verder

Pallas, Myrrha en Full Cost Recovery van isotopenproductie

pallasbuttonNiet alleen Nederland wil geld voor kernenergieprojecten van het nieuwe investeringsfonds van de Europese Commissie. Staat bij Nederland 200 miljoen voor de opvolger van de oude HFR-reactor in Petten, Pallas, op het lijstje, België wil ook geld van Europa voor de nieuwe “multi-purpose” reactor Myrrha, de opvolger van de al evenzeer stokoude BR2 in Mol. De Myrrha moet ook, net als Pallas, een producent van medische isotopen worden, en zal dus direct concurreren. Net als voor Pallas is er ook voor de Myrrha nog geen private financiering gevonden.
Intussen ontstaat er in de Provinciale Staten van N-Holland wel meer scepsis over de mogelijkheid van het aantrekken van private financiering voor Pallas en eist men duidelijkheid. Lees verder

Contacten Kamp met provincie Noord-Brabant over proefboringen in Belgie.

Kamp meldt dat hij op 21 november de provincie Noord-Brabant heeft ingelicht over proefboringen voor de opslag van radioactief afval die de Belgen net over de grens van plan zijn te gaan doen in kleilagen.
Hij zegt er echter niet bij dat hij dat pas deed nadat de provincie aan de bel was gaan hangen: dat blijkt namelijk uit de antwoorden van vragen in de Staten die vorige week werden gepubliceerd. Want zo staat toch duidelijk in die antwoorden: “Antwoord : Nee, over deze boringen in het kader van een deelonderzoek zijn wij niet door Niras of door het ministerie van EZ geïnformeerd. Het ministerie was wel geïnformeerd door Niras.
Zo poetst hij toch behoorlijk zijn straatje schoon… Vreemd, toch?

Vragen Noord-Brabant over proefboringen België

De vragen die door fracties van CDA en GroenLinks waren gesteld aan de Gedeputeerde staten van Noord-Brabant over de onderzoek naar opslag van radioactief afval en proefboringen net over de grens in Belgie, zijn afgelopen week beantwoord. De vragen waren gesteld naar aanleiding van het bericht op Kernenergienieuws.

Belangrijkste conclusie uit de antwoorden is dat hoewel er afspraken zijn dat de provincie door EZ op de hoogte was gesteld van de proefboringen, dit nu niet gebeurt is. “Brabant heeft het ministerie van EZ al in 2012 gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van de onderzoeken die de Belgische overheid uitvoert. De provincie heeft ambtelijk contact gehad met het ministerie over deze proefboring en aangedrongen op betere naleving van de afspraken.“

Ook vindt GS het van belang “dat Niras alle relevante onderzoeken doet om tot een verantwoorde keuze te komen voor de opslag van hoogradioactief en/ of langlevend radioactief afval, waarbij wij er op aan hebben gedrongen om in zowel de Boomse kleilaag als de dieper gelegen leperiaanse kleilaag gelijkwaardig onderzoek te doen.”

Pallas krijgt eerste deel lening van provincie

pallasbuttonDe Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 25 november 2014 (hun wekelijkse vergadering afgelopen dinsdag), besloten 10,5 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de Stichting Voorbereiding Pallasreactor. Het is het eerste deel van de toegezegde lening van 40 miljoen voor fase 1 van Pallas: ”voor het ontwerpen van een nieuwe hoge flux reactor die geschikt is voor medische isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek, het verzorgen van de benodigde vergunningen voor de bouw van een dergelijke reactor in Petten en het aantrekken van private financiering voor de bouw van deze reactor” zoals het voluit in de besluitenlijst van GS staat.
Provinciale Staten hadden in juli 2012 al ingestemd met de reservering van € 40 miljoen voor fase 1, maar de definitieve goedkeuring van GS was volgens het persbericht van de provincienog afhankelijk van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en van de afspraken die het Rijk zou maken om de huidige reactor nog tien jaar open te houden.” Dat is wel een beetje vreemd want het Rijk had al eerder dan de provincie 40 miljoen toegezegd (en in februari dit jaar ook beschikbaar gesteld) en de afspraken die de HFR nog 10 jaar open moeten houden werden pas na berichten over een bijna faillissement van ECN/NRG eerder dit jaar van belang. Lees verder

Visie Ondergrond provincie Groningen: geen opslag kernafval!

KernafvalIn de nieuwe Visie Ondergrond zegt de provincie Groningen nog steeds tegen de opslag van radioactief afval in de bodem te zijn. De provincie eist in de Visie ook dat de gaswinning wordt beperkt. 'De gaswinning moet zodanig teruggebracht dat de aardbevingen in zwaarte een aantal verminderen'.
In die Visie Ondergrond wordt alles wat zich in de bodem afspeelt op een rijtje gezet. De Visie is maandag uitgebracht, nog niet openbaar, maar in het bezit van RTVNoord. Volgende week wordt het besproken met betrokken partijen. Vervolgens wordt het vastgesteld door gedeputeerde staten.
De provincie houdt niet alleen een pleidooi voor het terugschroeven van de productie van gas. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Groningen de winning van schaliegas niet accepteert. En daarnaast spreekt de provincie zich uit tegen de opslag van CO2 en, zoals gezegd, radioactief afval in de Groninger bodem.

Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen. Lees verder

Bestuurscrisis Delta

De PZC schrijft vanmorgen dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Delta, Daan van Doorn, gisteravond is afgetreden na kritiek van de aandeelhouders over het gevoerde beleid en dan vooral de communicatie daarover. Hoewel Van Doorn vond dat Delta geen fouten had gemaakt en achter algemeen-directeur Kamerbeek bleef staan, maakte hij dan toch zijn aftreden bekend.

Nu, vandaag, is er een ingelaste Statenvergadering over Delta. Er lijkt op het aftreden van de voltallige Raad van Commissarissen aangestuurd te worden. De provincie Zeeland is met 50% de grootste aandeelhouder.

PS Groningen (en Drenthe) tegen opslag en onderzoek kernafval in provincie

De Provinciale Staten van Groningen heeft gisteren een motie (van de CU) aangenomen waarin de provincie zich (opnieuw) uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval in de provincie. Ook willen de Staten geen onderzoek naar geschikte locaties in de provincie.

'De plannen voor opslag van kernafval in onze provincie moeten in de kiem worden gesmoord. Kernafvalopslag in onze provincie is voor de ChristenUnie niet aan de orde,' aldus fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. Vorige week had ook de Gedeputeerde Staten zich al uitgesproken tegen kernafvalopslag in de provincie Groningen.

Ook de PS Drenthe heeft zich (gisteren) weer uitgesproken tegen de opslag van kernafval in de provincie. een motie van GroenLinks werd aangenomen.