Categoriearchief: Energieleveranciers

Subcategorieën: Atoomstroom (11), Delta (72), Eneco (3), Essent (38), Nuon (3), PZEM (29), RWE (28), Vandebron (1), Vattenfall (1)

Urenco en kerncentrale Borssele ondermijnen etikettering van stroom

"Alle elektronen zijn gelijk, maar sommige elektronen zijn gelijker dan anderen". Zoiets tenminste moet de gedachte zijn geweest van de directies van PZEM en kerncentrale Borssele bij het sluiten van een stroomcontract met Urenco. Er bestaat namelijk geen fysiek onderscheid tussen stroom uit een zonnepaneel of uit een kerncentrale. Daarom registreren stroomverbruikers, zoals de NS, of Oostenrijk, certificaten om de herkomst van verbruikte stroom aan te tonen. Maar PZEM (tegenwoordig een merk van het Tsjechische EP) meldt nu dat ZEH, de Zeeuwse publieke aandeelhouder van Borssele, een Power Purchase Agreement (PPA) met Urenco heeft gesloten, waarop Urenco concludeert vanaf 2027 te draaien op kernenergie. Lees verder

Marike Stellinga over Nederlandse industriepolitiek

Een iets te lange quote uit een artikel van economieredacteur Marike Stellinga onder de noemer "Zo simpel is het niet":

Industriepolitiek is hier extra moeilijk omdat Nederland precies op de breuklijn zit van een wereldwijde herschikking van energie en industrie. „Nederland was door het Gronings gas een eilandje van goedkope energie,” zegt Kampman [CE Delft]. Daarmee trok het energieslurpers aan. „Nu zal energie elders goedkoper zijn.”

Hernieuwbare energie zoals zon en wind is veel goedkoper vlakbij waar het opgewekt wordt, zegt Luc Soete, emeritus hoogleraar in Maastricht. „Het vervoeren van zon- en windenergie is duurder dan het vervoeren van olie. Energie-intensieve industrie verkast daarom naar waar energie goedkoop opgewekt wordt.” Bijvoorbeeld naar landen waar de zon altijd schijnt én de wind altijd waait. De energieslurpende delen van het productieproces bij het maken van staal en kunstmest zullen niet in Nederland blijven, denkt ook Kampman. De rest mogelijk wel. Lees verder

“Energiesector: stop met klagen over salderen en draag bij aan oplossing”

Bijdrage van Reyer Gerlach aan ESB: "De Eerste Kamer heeft besloten de salderingsregel nog niet af te schaffen, tot ongenoegen van een deel van de energiesector. Gevreesd wordt dat het sterk toegenomen aanbod zonne-energie het elektriciteitsnet verstopt. De oplossing is echter voor handen: de thuisbatterij, ingezet als buurtbatterij. Hier is de sector zelf aan zet" Lees verder

Alleen de toekomst kan leren welk contract het goedkoopst is

De @acm ontleent aan de recent gepubliceerde Monitor Consumentenmarkt Energie enkele opmerkelijke conclusies. Er zou namelijk uit blijken dat vaste contracten momenteel goedkoper zijn dan variabele contracten en dat vaste contracten met een looptijd van twee tot drie jaar momenteel het goedkoopst zijn. Deze voorstelling van zaken, nota bene afkomstig van de partij die toezicht moet houden op faire bejegening van consumenten, is ondermaats.

https://energeia.nl/trilemma/40112212/alleen-de-toekomst-kan-leren-welk-contract-het-goedkoopst-is

Stas: “Geheim of NS de Russische oorlog in Oekraïne financiert”

In antwoord op vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks weigert staatssecretaris Heijnen te bevestigen dat het klopt dat NS met haar nieuwe stroomcontract bij PZEM de Russische oorlog in Oekraïne financiert, zoals Laka concludeerde. In dezelfde brief bevestigt de staatssecretaris wel dat kerncentrale Borssele in ieder geval tot 2025 uraniumsplijtstof in Rusland laat verrijken. Alleen is de handelstak van PZEM in januari overgenomen door het relatief onbekende EP Netherlands. En ook al heeft het overgenomen PZEM in februari kerncentrale Borssele nog in haar portfolio staan, de staatssecretaris weigert te zeggen of de stroom van kerncentrale Borssele wordt geleverd aan PZEM, en daarmee de NS, want "bedrijfsvertrouwelijk". Lees verder

“Met stroom van PZEM ondersteunt NS actief de aanvalsoorlog op Oekraïne”

Als de deal doorgaat, rijden vanaf 2025 treinen in Nederland op stroom van PZEM, eigenaar van kerncentrale Borssele. Omdat Borssele ruim drie keer zoveel stroom produceert als wat de NS per jaar verbruiken zou het vertrouwde boemeltje vanaf 2025 dan op kernenergie rijden. Niet veel mensen realiseren zich echter dat EPZ, de eigenaar van kerncentrale Borssele, haar brandstof inkoopt bij de Frans-Duitse splijtstoffabriek van Framatome in het Duitse Lingen. De Duitse autoriteiten hebben deze fabriek onlangs vergunning verleend voor de import van verrijkt uranium uit Rusland. De eerste lading, van veertig, kwam vorige week aan in Lingen.
In Duitsland wordt er op gewezen dat deze import oorlogshitser Poetin aan harde Euro's helpt. Daarmee steunen kerncentrales zoals Borssele, die brandstof uit Lingen kopen, en alle afnemers van daarmee opgewekte kernstroom, waaronder dus nu de NS, actief de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Lees verder

Zeeland: Openhouden kerncentrale Borssele gaat Jetten geld kosten

De provincie Zeeland, de grootste aandeelhouder van PZEM, op haar beurt aandeelhouder in 's lands laatste kerncentrale, wil kerncentrale Borssele best langer dan 2033 openhouden, maar dan moet het Rijk wel flink in de buidel tasten. En minister Jetten (Klimaat en Energie) zet de deur daarvoor al vast open. Hij nodigt PZEM uit om aan te schuiven bij de gesprekken met kerncentrale-exploitant EPZ over “een intentieverklaring waarin afspraken worden gemaakt over het proces om tot besluitvorming te komen over bedrijfsduurverlenging.” Ze hopen dan “op korte termijn tot een gezamenlijk commitment” te komen. Lees verder

Ontvlechting Evides: Rijk laat Zeeland definitief zitten met kerncentrale Borssele

Vrijdag presenteerde het Rijk samen met de provincie Zeeland een voorstel hoe drinkwaterbedrijf Evides af te splitsen van PZEM. PZEM bezit naast aandelen Evides namelijk ook 70% van kerncentrale Borssele en lijdt daar al jaren verlies op. PZEM kan dat verlies dekken met dividend van Evides maar daardoor krijgen Zeeuwse regionale overheden, op hun beurt aandeelhouders van PZEM, nooit het miljoenen-dividend van Evides overgemaakt. Het voorstel is nu dat er een nieuwe Zeeuwse BV wordt opgericht, "GBE Aqua", die bij de bank € 367 miljoen euro leent om daarmee de Evides aandelen van PZEM te kopen. De aandeelhouders van GBE Aqua krijgen dan maximaal €7 miljoen dividend per jaar. Met de rest van de opbrengsten van Evides en PZEM lost GBE de banklening voor Evides af.
Deze constructie staat of valt met de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Als die niet stijgt, kan PZEM geen dividend aan GBE uitkeren, lost GBE Aqua de lening niet af en houdt Zeeland het nakijken. In dat scenario is het sluiten van de kerncentrale in 2023 gewoonweg goedkoper.
Met het voorstel, wat vergezeld gaat van een gift van €10 miljoen aan Zeeland, is het steunpakket aan Zeeland afgerond. Het Rijk past er dus maar mooi voor Zeeland van de kerncentrale te verlossen. Lees verder

Petitie WISE: Geen verlies voor Zeeland, sluit kerncentrale Borssele in 2023

Kerncentrale Borssele draait al jaren met verlies. De eigenaars van de kerncentrale, waaronder de provincie Zeeland en dertien Zeeuwse gemeenten, nemen daarmee een risico met publiek geld. Zeeuwen zijn het slachtoffer en draaien uiteindelijk op voor het verlies. In 2019 werd het verlies geschat op zo’n € 40 miljoen. Volgens WISE legt elk Zeeuws gezin jaarlijks omgerekend € 230,- toe op de kerncentrale. Al jaren wordt geprobeerd de verlieslijdende kerncentrale over te dragen aan het Rijk, maar dat wil er niet aan. Dan rest er weinig anders dan sluiting: hoog tijd dat de kerncentrale met pensioen gaat!
WISE is een petitie gestart en vraagt aan de aandeelhouders van PZEM sluiting van de kerncentrale in 2023 in plaats van 2033.