Crisismanagement Petten moet beter

Het crisismanagement op de onderzoeksreactor in Petten moet op meerdere plekken worden verbeterd. Dat is de uitkomst van een onderzoek ("Crisismanagement en de OLP" - Onderzoeks Locatie Petten) door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de Universiteit Leiden. Probleem is het te vrijblijvende karakter van de verschillende overheden als het gaat om het aanpakken van problemen. De onderzoekers vinden dat VROM een voortrekkersrol moet gaan spelen bij het verbeteren van de samenwerking. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zijpe.

Militaire vakbonden ongerust over Verarmd Uranium in Irak

Het gebruik van verarmd uranium en de besmetting van het milieu in Irak met verarmd uranium-deeltjes speelde een belangrijke rol in de discussie over de uitzending van Nederlandse militairen naar Irak. Door verschillende partijen werd tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer gewezen op het mogelijke gevaar en verwezen naar het Laka informatie over verarmd uranium (o.a. het rapport "Depleted Uranium, a post-war disaster for environment and health"). Damacio Lopez, voorzitter van het International Depleted Uranium Study Team, maakt de komende dagen een  informatie toer door Nederland (programma).

Kamer gaat niet akkoord met richtlijn EU over ondergrondse opslag radioactief afval

De Tweede Kamer steunt staatssecretaris Van Geel in het afwijzen van de Europese Unie richtlijn dat elk land binnen vijf jaar een locatie voor ondergrondse opslag van radioactief afval moet hebben en die in 2018 gerealiseerd moet hebben. Critici echter vrezen dat dit vooral 'lippendienst' is aan het maatschappelijk verzet tegen die opslag en men gelaten zal accepteren dat de maatregel dwingend wordt opgelegd door de EU.

Van Geel: afspraak maken met EPZ over sluiting Borssele in 2013

Staatssecretaris Van Geel zegt een afspraak te willen maken met de eigenaar van de kerncentrale in Borssele over een sluiting in 2013. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord de datum van 2013 genoemd. Van Geel geeft echter ook toe dat dat vooral van de 'goodwill' van EPZ zal afhangen daar hij weinig mogelijkheden ziet om sluiting af te dwingen. En zo wordt het parlement meer en meer tot een wassen neus.

COVRA wil ook opslag radioactief afval uit Indonesië, Suriname en Antillen.

De directeur van de COVRA (de organisatie belast met de inzameling en opslag van radioactief afval) heeft een voorstel gedaan Suriname, de Nederlandse Antillen en evt. ook Indonesië te helpen met de opslag van kernafval. Nederland is dat min of meer 'moreel verplicht', volgens directeur Codée. Wat de COVRA bedoeld met 'helpen' is nog onduidelijk. (Wordt vervolgd)

Beantwoording van Kamervragen over gebruik van verarmd uranium tijdens operatie Iraqi Freedom

De ministers de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) antwoorden op Kamervragen van Krista van Velzen (SP). Ze verklaren dat er al sinds 1991 epidemiologisch onderzoek wordt verricht naar de gezondheidseffecten van verarmd uranium. Heel bizar. Sinds 1991 wordt er herhaaldelijk op aangedrongen, maar er is nimmer enig epidemiologisch onderzoek verricht! (Lees hier alle antwoorden)

Railion vervoert radioactief materiaal

Goederenvervoerder Railion zal dit jaar minstens 4 maal uraniumhexafluoride (UF6) vervoeren van de Duitse verrijkingsfabriek in Gronau naar de haven van Rotterdam. Een transport heeft al plaats gevonden. De trein bestond uit 16 wagons. Per wagon worden 4 containers met een brutogewicht van 15 ton vervoerd.
Uraniumhexafluoride is niet erg radioactief maar wel chemisch gevaarlijk. Als het in contact komt met water (lucht) ontstaan er uranylfluoride en fluorwaterstof, twee extreem chemisch giftige stoffen. Twee weken geleden nog botste een vrachtauto met UF-6 op weg naar Urenco Almelo op de A1 op een vrachtwagen. De container was niet beschadigd.

Beantwoording van Kamervragen over betrokkenheid Urenco bij kernwapenprogramma Iran

De vragen van Tweede Kamerleden Samsom en Koenders (PvdA) zijn door de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken beantwoord. Er is geen enkele aanwijzing voor Urenco technologie in het Iraanse kernprogramma. Of technologie die in Iran gebruikt wordt gelijkenis vertoont met Urenco-technologie is volgens de ministers onbekend.

Voor hele en alle antwoorden

‘Vlinders voor Tsjernobyl’ Tentoonstelling in Ravenstein

Van 24 mei tot en met 1 juni is er een expositie te bezichtigen van Cultural Expres in de Protestantse kerk van Ravenstein. De tentoonstelling gaat over kindertekeningen over (het ongeluk in) Tsjernobyl.  Daarnaast bevinden er zich ook een aantal internationale affiches over Tsjernobyl uit de collectie van de stichting Laka.

Zie de pagina van  Cultural Expres.