Duitsland: paddestoelen en wild nog steeds besmet

Uit een nieuwe studie van het Landesamt fuer Oekologie blijkt dat verschillende soorten paddenstoelen en wild uit het Harz-gebergte nog steeds boven de norm van 600 Becquerel per kg zijn besmet. De radioactieve besmetting is afkomstig van het ongeluk in Tsjernobyl, meer dan 16 jaar geleden. Vooral sommige Kastanjeboleten (Xerocomus badius) (met 620 bq/kg) en wilde zwijnen (met 1667 Bq/kg) zijn nog steeds boven de norm.

Borssele in het regeerakkoord

De tekst die opgenomen is in het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD over de kerncentrale in Borssele luidt als volgt: "In de overgang naar een duurzame energiehuishouding en gegeven de Kyoto-verplichtingen is het niet zinvol de kerncentrale te Borssele voortijdig te sluiten. Het Kabinet dient met de producent/eigenaar in overleg te treden over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hier afspraken over te maken". (pagina 18, onder het kopje 'duurzame energiehuishouding')

Pronk dient noodwet voor sluiting Borssele niet in

Gezien de 'veranderde politieke situatie' zal demissionair minister van Milieu Pronk de door hem voorbereidde noodwet over Borssele niet indienen. Die noodwet had zorg moeten dragen voor de sluiting van de kerncentrale in Borssele op de beoogde datum: 1-1-2004. In het conceptregeerakkoord van LPF, CDA en VVD staat dat het nieuwe kabinet hierover met de eigenaar afspraken moet maken. Die drie partijen zijn verklaarde voorstanders van het langer openblijven van de centrale.

Litouwen: Ignalina uiterlijk 2009 sluiten

De Litouwse regering heeft besloten aan de eis van de Europese Unie te voldoen en akkoord te gaan met sluiting van de kerncentrale Ignalina uiterlijk in 2009. De twee RBMK-reactoren (hetzelfde type als de centrale in Tsjernobyl) staan te boek als zeer gevaarlijk en de EU heeft sluiting altijd gezien als voorwaarde voor eventuele toetreding van Litouwen. Het parlement had al in 2000 besloten Ignalina eerder te sluiten, maar nu heeft de regering dat besluit overgenomen.

De echte cijfers van EU peiling over kernenergie

Er is iets mis met de percentages die te ronde doen uit de recente opinie-peiling die in opdracht van de EU is gehouden over (aspecten van) kernenergie (zie 13 mei). De verkeerde cijfers zijn gepubliceerd door een journalist van de Financieel Economische Tijd in België en vervolgens door Nederlandse journalisten (bij het ANP die er een bericht over maakte) overgenomen. De peiling heet "Europeans and radioactive waste" en gaat over de houding van de inwoners van de EU-landen over radioactief afval. Het is gepubliceerd op 19 april 2002. De foutieve interpretatie gaat over vraag 9.4: "If all the waste is managed safely, nuclear power should remain an option for electricity production in the European Union". Dan komt er een tabel waarin de cijfers voor "strongly agree" en "tend to agree" bij elkaar opgeteld de altijd (verkeerd) geciteerde cijfers geven: "meer dan 50% van Europeanen voor kernenergie". Lees verder

Tweede Temelin-reactor in bedrijf

Het tweede blok van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín (met een vermogen van ongeveer 900 MW) is vanaf vandaag in bedrijf. Het eerste blok is in 2000 opgestart, maar is al talloze malen stilgelegd wegens technische problemen. De reactoren zijn zeer omstreden omdat ze een mengeling zijn van (oude) Russische en nieuwere westerse technologie. De bouw is al in de jaren tachtig gestart, werd wegens geldgebrek stilgelegd na de omwenteling, maar toch weer verder gebouwd (vooral voor de export van elektriciteit).

Milieuorganisaties bezorgd over standpunten mogelijke nieuwe regering

Anti-kernenergie groepen en milieu-organisaties zijn bezorgd over de standpunten die de mogelijke regeringspartijen innemen over kernenergie. Duidelijk lijkt dat CDA, LPF en VVD de kerncentrale in Borssele langer willen openhouden dan de tot nu toe genoemde datum
2004. Zelfs wordt hier en daar hard op gedroomd over het bouwen van een kerncentrale erbij. Voor de lokaties die tot 1986 genoemd zijn (toen de bouw van kerncentrales werd stopgezet) zijn planologisch gezien nog steeds mogelijkheden. Volgens onderzoeker Herman Damveld is bijvoorbeeld voor de lokatie Eemshaven een goedkeurend kamerdebat voldoende. Procedures voor nieuwbouw zijn toendertijd door minister van Ruimtelijke Ordening Alders doorgezet en afgerond. Anti-kernenergie groepen hebben inmiddels en affiche gemaakt en roepen op die de downloaden en te plakken.

Finland besluit tot bouw 5de kerncentrale

Het parlement van Finland heeft met 107 stemmen voor en 92 tegen besloten tot de bouw van een nieuwe kerncentrale: de vijfde. De Groenen verlaten ws. uit protest de regeringscoalitie. Finland is met dit besluit (de kerncentrale is nog lang niet gebouwd) het eerste EU-land dat tot de bouw van een kerncentrale besluit na het ongeluk in Tsjernobiel in april 1986. Kernenergie produceert nu ongeveer 26% van de Finse elektriciteit. De centrale zal, zo is nu gepland, 2,5 miljard Euro kosten en helemaal privaat gefinancierd worden. Dat maakt de daadwerkelijke bouw meteen ook twijfelachtig.

Opiniepeiling over kernenergie

Uitkomsten van een enquête die de Europese Commissie heeft laten verrichten over de opinie van Europeanen over kernenergie: Een kleine meerderheid van 50,5 procent van de Europeanen is voor het gebruik van kernenergie. In Nederland en België noemt 60 procent van de bevolking kernenergie aanvaardbaar voor de opwekking van elektriciteit. Iets meer dan een kwart van de bevolking in de EU-lidstaten is sterk gekant tegen het gebruik van kernenergie. De grootste voorstanders van kernenergie wonen in de Scandinavische landen. Van de Finnen steunt 65 procent het gebruik van kernenergie. In Zweden is dat zelfs 75 procent. Opmerkelijk is ook de steun voor kernenergie van een kleine meerderheid van de Deense bevolking. De grootste tegenstanders van kernenergie in de Europese Unie zijn de Oostenrijkers. Slechts 25 procent van de bevolking is daar voorstander. (Algemeen Dagblad, 13 mei 2002)