Categoriearchief: HOR Delft

De Hoger Onderwijs Reactor van het Interuniversitair Reactor Instituut van de Technische Universiteit Delft

Grote vertraging bij upgrade kernreactor Delft: IAEA ziet nog verbeterpunten

Na meer dan tweeënhalf jaar buiten bedrijf te zijn geweest, ruim twee keer langer dan gepland, is de planning dat de kernreactor in Delft later dit jaar weer opgestart wordt. Het internationale atoomenergieagentschap IAEA is in Delft op bezoek geweest om allerlei aspecten te beoordelen. Het IAEA, een ‘waakhond’ met de statutaire opdracht om kernenergie te promoten, is over het algemeen tevreden, maar ziet diverse ‘mogelijkheden voor verbetering’. Lees verder

ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom opleggen, maar trok dit voornemen begin dit jaar in nadat uit gesprekken met de COVRA bleek dat dit 'niet opportuun' was. Wel berichtte de ANVS staatssecretaris Van Veldhoven dat het 'kader voor de financiering van het beheer van radioactief afval onvoldoende is uitgewerkt'.
De informatie kwam vorige week naar buiten nadat Laka een Wob-verzoek had ingediend en COVRA een kort geding, om de documenten geheim te houden, had verloren. Lees verder

2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. Zeven gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele. De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten meldde één ongewone gebeurtenis en de overige installaties bij NRG vier. Bij de overige nucleaire installaties in Nederland vonden twee ongewone gebeurtenissen plaats. Lees verder

Onderzoeksreactor Delft jaar uit bedrijf

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR), de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft gaat per 6 mei een klein jaar uit bedrijf. Dit heeft te maken met het installeren van een ‘koude neutronenbron' als onderdeel van het OYSTER-programma (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). In deze bron worden neutronen, afkomstig van de reactor, gekoeld met vloeibare waterstof tot -253 graden Celsius. De neutronen remmen daardoor af, waardoor ze beter te manipuleren zijn. Dat maakt meer onderzoek mogelijk. In dezelfde periode worden, los van OYSTER, de aluminiumplaten op de koepel vervangen. De verouderde platen vormen geen veiligheidsrisico, maar zijn wel aan vervanging toe. Naar verwachting wordt de reactor in het voorjaar van 2020 getest en weer in bedrijf genomen. Het Rijk betaalde 38 miljoen euro voor OYSTER.

Noodafschakeling kernreactor TU-Delft trager dan vergund

Op 14 februari is de Hoger Onderwijs Reactor op de campus van de TU Delft stilgelegd. Volgens berekeningen van het Reactor Instituut Delft zou de kernreactor bij het falen van de hoofdpomp van het primaire koelsysteem niet binnen de vereiste tijd afschakelen maar “enkele seconden later”. De ‘vereiste tijd’ blijkt binnen één seconde; waarmee ‘enkele seconden later' toch een andere lading krijgt. Het snelafschakelmechanisme van de Delftse kernreactor is, volgens de melding, inmiddels aangepast. Lees verder

Zoveelste transport in niet-gecertificeerde container

We hebben het al (veel) vaker gezegd en het blijft maar doorgaan: opnieuw is er een ‘speciale regeling’ verleend aan de Covra voor het transport van splijtstof naar de Covra, dit keer van de onderzoeksreactor in Delft. “Vergund is het eenmalige vervoer over de weg op Nederlands grondgebied van splijtstoffen in de vorm van bestraalde laagverrijkte brandstof- en controle-elementen afkomstig van het Reactor Instituut Delft (hierna: RID) te Delft en bestemd voor COVRA NV.Lees verder

Europees geld voor thoriumonderzoek TU Delft

In april werd bekend dat wetenschappers van de TU Delft leiding geven aan een Europees thoriumonderzoeksproject van 3,5 miljoen euro. De partners zijn onderzoeksinstituten uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Het bij dit Europese project specifiek om onderzoek naar de thorium gesmolten-zoutreactor, ook wel Thorium MSR genoemd (molten salt reactor). In dit type reactor zit de brandstof (thorium) opgelost in een vloeibaar zout van lithiumfluoride of berylliumfluoride dat tegelijk dient als koelmiddel. Lees verder

Nederlandse delegatie in Zuid-Korea: Oyster, Pallas en nucleaire samenwerking

pallasbuttonDe Nederlandse delegatie onder leiding van Willem Alexander heeft op haar bezoek aan Zuid-Korea contracten getekend met president Park Geun-hye voor de modernisering van de reactor in Delft door Zuid-Korea, over meer samenwerking en ze hebben gepraat over de Pallasreactor. Voor Zuid-Korea is Nederland de toegang tot de Europese nucleaire markt en daarom erg belangrijk.
Het Koreaanse contract met Delft was eigenlijk al bekend, maar TU Delft en KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute) hebben nu het contract getekend en daarnaast hebben ze een MOU (Memorandum of Understanding) getekend over meer samenwerking op nucleair gebied. Wat zou dat moeten zijn? Dit dus onder andere: ontwikkeling van reactortechnologie, stralingsbescherming, experimentele reactortypen, radioactief afval, nucleaire geneeskunde en isotopen. Lees verder

Minister Kamp niet positief over thorium

thorium_fission-smallAf en toe wordt kernenergie met thorium (in plaats van uranium) als de oplossing van ons energieprobleem gepropagandeerd (tussen haakjes: het belangrijkste probleem met energie is dat we er te veel van gebruiken). Op thorium als brandstof valt nog wel wat op af te dingen, en dat doen we ook regelmatig. Uit antwoorden van minister Kamp op vragen uit de vast commissie Economische Zaken, blijkt dat de minister ook niet zo erg positief is over thorium. Hij drukt zich nog mild uit (er zijn nog wel wat meer nadelen op te noemen), maar helemaal afbranden zal hij het natuurlijk niet. Al was het alleen maar omdat hij zelf onderzoek in Delft en Petten naar thorium reactoren (mede-)financiert. Hij antwoordde (op vraag 97): "Er zijn echter niet alleen voordelen verbonden aan thorium. Lees verder

Stresstests reactor Delft en hoog-radioactief afval gebouw

Net voor Kerst de brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer over het stresstestrapport Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van de Technische Universiteit Delft en het stresstestrapport over de HABOG (Hoogactief afval bewerking en opslaggebouw) bij de Covra.
De stresstest is een Europese maatregel om iedereen gerust te stellen na Fukushima: kerncentrales worden beoordeeld op de veiligheidsmarges. In Nederland zijn alle nucleaire installaties onderzocht en wordt ook gekeken naar gebeurtenissen met een menselijke oorzaak (bijvoorbeeld explosies, brand, etc), iets waar in de Europese stresstest geen rekening mee wordt gehouden. Lees verder