Categoriearchief: Universiteiten

Dissertatie over Urenco en het non-proliferatie-regime

Gisteren promoveerde Frederik Voûte aan de Erasmus Universiteit op zijn proefschrift over Urenco: ‘Perceptions of Responsibility: Urenco and the Troika's Commercial and Nonproliferation Policies in Theoretical and Historical Perspective’ – Een verhaal van beleid en praktijk in het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatie regime en nucleaire export landschap'. Voûte concludeert, onder meer na raadpleging van de geheime archieven van Buitenlandse Zaken, dat het commerciële beleid van Nederland, Duitsland het Groot Brittannië (de 'Trojka') afgewogen werd tussen binnenlandse en internationale politieke en economische overwegingen en de normatieve verplichtingen die de Trojka-partners maakten in de context van het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatieregime. Lees verder

Protest Iraanse studenten tegen uitsluiting

Bij de opening van het academisch jaar van de UVA door minister Plasterk, houden Iraanse studenten vandaag een protestactie. Met het protest wil men de minister vragen om het besluit waarmee Nederlands-Iraanse studenten van bepaalde masteropleidingen en instellingen worden uitgesloten terug te draaien. Het kabinet beweert met dit besluit gehoor te geven aan een VN-resolutie waarin lidstaten worden opgeroepen om de verspreiding van nucleaire technologie naar Iran te voorkomen. De opening in Amsterdam staat in het teken van 'Verlichte Geesten'. Behnam Taebi, docent en promovendus aan de TU Delft: "verlichte geesten discrimineren niet! Als je mensen alleen op basis van afkomst verbiedt om bepaalde studierichtingen te volgen, doe je dat wel." Het studie- en toegangsverbod van het Nederlands kabinet geldt niet alleen voor Iraanse studenten die uit Iran overkomen, maar ook voor Nederlandse Iraniërs die hier al jaren wonen en werken. Het kabinet introduceert hiermee een "tweederangsburgerschap".

Nederland meest repressief tegen Iraanse studenten

Van alle VN-landen neemt Nederland de meest vergaande maatregelen tegen Iraanse studenten. Vijf locaties en negen studierichtingen waar mogelijk nucleaire kennis kan worden opgedaan, zijn tot „verboden gebieden" verklaard. Het gaat om lokaties met nucleaire installaties en studierichtingen binnen natuurwetenschap en techniek. Nederlanders die Iraniërs, ook degenen met een dubbele nationaliteit, toelaten of onderwijzen in de verboden gebieden, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dit geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland onderwijs aanbieden. Lees verder

RUG: 12 duizend boete voor illegale invoer uranium

De Rijksuniversiteit Groningen moet van de rechter voor de illegale invoer en transport van verarmd uranium een boete betalen van 12 duizend euro. (zie 3 maart) In 2003 voerde de universiteit bijna 5 kilo zonder importvergunning in vanuit Engeland voor onderzoeksdoeleinden. De universiteit bracht het uranium vervolgens ook zonder de juiste vergunning naar een illegaal verwerkingsbedrijf in Bunschoten. Niet uit te sluiten valt dat het uranium daar zo amateuristisch is verwerkt dat de directe omgeving besmet is geraakt. De universiteit zegt het niet op de hoogte was van de vergunningen, maar volgens de rechter mag van een instelling als de RUG verwacht worden dat ze deze deskundigheid wel heeft.

Iraanse studenten weer welkom

Iraanse studenten zijn weer welkom aan de TU Eindhoven en de Universiteit Twente. Alleen voor een aantal (nog te bepalen) specialistische masteropleidingen en promotieplaatsen geldt nog een uitzondering, als de studenten daarbij atoomwapenkennis kunnen verwerven. Het kabinet zal een protocol vaststellen voor Iraniërs die toch 'uitzonderingsopleidingen' willen volgen (zie ook bericht 10 januari). Dat is de uitkomst van onderhandeling tussen de universiteiten en ministers Plasterk (OCW) en Verhagen (BuZa). De inlichtingendienst AIVD gaat Iraanse studenten 'screenen' voordat ze mogen beginnen aan zo'n specialistische opleiding. Dit geldt ook voor studenten met een dubbele nationaliteit, die bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en een Iraanse vader hebben.

Iraanse studenten niet welkom op technische universiteiten

Nieuwe Iraanse studenten worden geweigerd door de technische universiteiten van Twente en Eindhoven (zie 2 januari). Dit is naar aanleiding van een "klemmend beroep", van de Nederlandse overheid op alle Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen om te voorkomen dat Iraniërs onderwijs krijgen over kernwapens. Gevraagd is "grote terughoudendheid te betrachten bij het uitnodigen van Iraniërs" en om alertheid "op Iraniërs die reeds in Nederland een studie volgen". Dit blijkt uit een niet-openbare brief van de ministers Plasterk (Onderwijs) en Verhagen (BuZa), uit september 2007. Het verzoek vloeit voort uit resolutie 1737 van de Veiligheidsraad. Nederland is voor zover bekend het eerste land dat actie onderneemt tegen Iraanse studenten. De brief heeft tot grote verwarring geleid in de academische wereld.

Notitie randvoorwaarden uitgesteld

De persbriefing van staatssecretaris Van Geel (VROM) over de randvoorwaarden voor kerncentrales is vervallen. Directe reden is het aftreden van de ministers Donner en Dekker. In de lang verwachte notitie staat aan welke voorwaarden nieuwe kerncentrales moeten voldoen.
Van Geel noemt zich zelf geen "lobbyist die de renaissance van kernenergie vorm wil geven, maar (...) wel realist" die een nuchtere en zakelijke discussie wil zonder "spandoeken en spierballentaal", zoals hij op 4 september liet weten bij de opening van het Academisch Jaar op de TU in Eindhoven.

“Academische wereld moet zich bemoeien met kernenergiediscussie”

In zijn speech ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar stelt rector-magnificus professor Hans van Duijn van de TU/Eindhoven dat de universiteit zich meer moet roeren in het politiek-maatschappelijke debat. Als voorbeeld noemt hij: "Laten we ons maar eens nadrukkelijk mengen in de weer opgelaaide discussie over kernenergie. Op het terrein van de duurzame energievoorziening, essentieel voor de toekomst van onze maatschappij, hebben wij als technische universiteit heel wat kennis in huis. Die kennis zal het debat over kernenergie verhelderen, de mogelijkheden of onmogelijkheden objectiveren en daarmee het debat een wat minder emotioneel karakter geven." Wat hij daarmee precies bedoeld moet nog blijken.