Categoriearchief: Universiteiten

TU Delft: Claims SHINE over Lutetium realistisch

Het Ministerie van VWS bereidt een advies voor over hoe diagnoses en behandelingen met medische radio-isotopen betaalbaar en beschikbaar kunnen blijven voor Nederlandse ziekenhuizen. Ter voorbereiding van dat advies heeft VWS de TU Delft gevraagd de claim dat "op termijn de meest effectieve productiewijze van het nuclide Lutetium op basis van SHINE-technologie zal zijn” te valideren. De TU Delft heeft hierop halverwege maart alle claims van SHINE bevestigd: Het is realistisch dat SHINE jaarlijks voor 250.000 patiënten Lutetium-177 kan produceren én dat kan waarschijnlijk al vanaf 2029.
Dat is opnieuw slecht nieuws voor Pallas, de gedroomde opvolger van de Hoge flux reactor, die wacht op een staatssteun beslissing door het kabinet en  op zijn vroegst pas in 2030 operationeel zou kunnen zijn. Nadat duidelijk was geworden dat voor de productie van de belangrijkste medische isotoop Molybdeen Pallas niet meer nodig zou zijn, was de hoop in Petten gevestigd op de productie van Lutetium waarvoor wél een kernreactor nodig zou zijn. Dit onderzoek bevestigt dat Pallas ook daarvoor niet noodzakelijk is. Lees verder

Rapport RUG: Kernenergie is vooral erg kostbaar

"Bij een hoog percentage wind en zon is kernenergie het goedkoopst". Dat is de boodschap uit een vanmorgen verschenen rapport. Nou ja, eigenlijk is de conclusie dat de lage prijs waarvoor zon en wind zouden zorgen slecht zou zijn voor investeerders. En omdat kernenergie erg kostbaar is en erg veel overheidssteun vergt, betekent dat financiële stabiliteit voor investeerders, áls eenmaal aan de (vele) randvoorwaarden is voldaan. En dán kunnen de investeerders dus binnenlopen. Als investeerder. En of de belastingbetaler graag even kan tekenen bij het kruisje.
Bij de berekening worden ook wel erg optimistische cijfers aangehouden over de prijs van kerncentrales en hoe duur de sloop van kerncentrales is - die zijn nu in alle gevallen al veel hoger dan geraamd. Lees verder

Subsidie voor ontwikkeling gesmoltenzoutreactoren

De Nederlandse kennisinstellingen NRG, TU Delft, DIFFER, en reactorontwikkelaar Thorizon hebben een kennisconsortium opgericht om de ontwikkeling van de gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor, MSR) te versnellen. In 2035, zo is nu het streven, zou dan om de technologie te demonstreren een eerste Molten Salt Reactor in bedrijf moeten zijn. De provincie Zeeland laat al weten dat dat heel goed in Zeeland zou kunnen. De aankondiging dat er dan een thorium-reactor staat is nogal optimistisch; het consortium verwacht zelf dat die reactor “gedeeltelijk op thorium zal draaien”. Al die kennisinstellingen worden door Rijk of Europa gesubsidieerd voor thorium onderzoek. Lees verder

Dissertatie over Urenco en het non-proliferatie-regime

Gisteren promoveerde Frederik Voûte aan de Erasmus Universiteit op zijn proefschrift over Urenco: ‘Perceptions of Responsibility: Urenco and the Troika's Commercial and Nonproliferation Policies in Theoretical and Historical Perspective’ – Een verhaal van beleid en praktijk in het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatie regime en nucleaire export landschap'. Voûte concludeert, onder meer na raadpleging van de geheime archieven van Buitenlandse Zaken, dat het commerciële beleid van Nederland, Duitsland het Groot Brittannië (de 'Trojka') afgewogen werd tussen binnenlandse en internationale politieke en economische overwegingen en de normatieve verplichtingen die de Trojka-partners maakten in de context van het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatieregime. Lees verder

Hoogleraren: ook geen kerncentrales

De open brief van zestien hoogleraren van dit weekend aan de energiebedrijven en de overheid, gaat niet alleen, zoals de media ons wil doen geloven, over kolencentrales. Er is ook een alinea over kernenergie: "Kerncentrales zijn met de huidige kennis geen onderdeel van duurzame energie. Kernenergie verdringt duurzame energie en levert levensgevaarlijk afval op, voor duizenden jaren, waarvoor nog steeds geen bevredigende oplossing is gevonden. Daarnaast spelen er in de keten van uraniumwinning veel problemen rond gezondheid van omwonenden en mijnarbeiders en milieuvervuiling."

Lees verder

Protest Iraanse studenten tegen uitsluiting

Bij de opening van het academisch jaar van de UVA door minister Plasterk, houden Iraanse studenten vandaag een protestactie. Met het protest wil men de minister vragen om het besluit waarmee Nederlands-Iraanse studenten van bepaalde masteropleidingen en instellingen worden uitgesloten terug te draaien. Het kabinet beweert met dit besluit gehoor te geven aan een VN-resolutie waarin lidstaten worden opgeroepen om de verspreiding van nucleaire technologie naar Iran te voorkomen. De opening in Amsterdam staat in het teken van 'Verlichte Geesten'. Behnam Taebi, docent en promovendus aan de TU Delft: "verlichte geesten discrimineren niet! Als je mensen alleen op basis van afkomst verbiedt om bepaalde studierichtingen te volgen, doe je dat wel." Het studie- en toegangsverbod van het Nederlands kabinet geldt niet alleen voor Iraanse studenten die uit Iran overkomen, maar ook voor Nederlandse Iraniërs die hier al jaren wonen en werken. Het kabinet introduceert hiermee een "tweederangsburgerschap".

Nederland meest repressief tegen Iraanse studenten

Van alle VN-landen neemt Nederland de meest vergaande maatregelen tegen Iraanse studenten. Vijf locaties en negen studierichtingen waar mogelijk nucleaire kennis kan worden opgedaan, zijn tot „verboden gebieden" verklaard. Het gaat om lokaties met nucleaire installaties en studierichtingen binnen natuurwetenschap en techniek. Nederlanders die Iraniërs, ook degenen met een dubbele nationaliteit, toelaten of onderwijzen in de verboden gebieden, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dit geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland onderwijs aanbieden. Lees verder

RUG: 12 duizend boete voor illegale invoer uranium

De Rijksuniversiteit Groningen moet van de rechter voor de illegale invoer en transport van verarmd uranium een boete betalen van 12 duizend euro. (zie 3 maart) In 2003 voerde de universiteit bijna 5 kilo zonder importvergunning in vanuit Engeland voor onderzoeksdoeleinden. De universiteit bracht het uranium vervolgens ook zonder de juiste vergunning naar een illegaal verwerkingsbedrijf in Bunschoten. Niet uit te sluiten valt dat het uranium daar zo amateuristisch is verwerkt dat de directe omgeving besmet is geraakt. De universiteit zegt het niet op de hoogte was van de vergunningen, maar volgens de rechter mag van een instelling als de RUG verwacht worden dat ze deze deskundigheid wel heeft.

Illegale invoer uranium RUG

Wegens het schenden van de Kernenergiewet is tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een boete van 12.000 euro geëist, wegens illegale invoer, opslag en verwerking van verarmd uranium. In totaal is 16,4 kilo illegaal radioactief materiaal gevonden bij invallen in Baarn en Bunschoten in 2006, waaronder de vijf kilo verarmd uranium voor de Groninger universiteit. De zaak kwam aan het rollen toen een geigerteller op hol sloeg bij een recyclebedrijf in Amersfoort, waar het bedrijf (Highways International) schroot had gedumpt. De RUG-wetenschappers betrokken verarmd uranium, nodig voor onderzoek, jarenlang via de KLM. Die gebruikt het als ballast voor vliegtuigen. Toen 'Groningen' op zoek moest naar een nieuwe leverancier kwam via TNO en het ministerie van defensie de zakenman en het bedrijf in beeld. Door hem kwam de universiteit destijds in contact met de leverancier van uranium: Urenco in Capenhurst. Uitspraak 17 maart.