Categoriearchief: Borssele II

Druk op Delta weer groter

Vandaag maar liefst twee nieuwe Zeeuwse initiatieven in de poging om de druk op Delta om geen kerncentrale te bouwen, te vergroten.

  • Stroom naar de Toekomst: Net als zoveel Zeeuwen zijn veel mensen van de beweging Stroom naar de Toekomst klant bij DELTA. En zouden dat willen blijven. Maar nu DELTA een nieuwe kerncentrale wil bouwen -en dat ook nog voor export, zelf hebben we het niet nodig- gaat dat niet meer. DELTA moet kiezen voor stroom van de toekomst. Als DELTA dat niet doet, dan wordt men gedwongen over te stappen naar een stroomleverancier die wèl toekomstgericht is.
  • Zeeuwse Stroom gaat 100 procent groene stroom aanbieden, ingekocht bij Zeeuwse opwekkers van duurzame energie. Niet uit op winst en het rendement vloeit terug in de Zeeuwse samenleving door middel van sponsoring van regionale clubs en verenigingen. Daarnaast investeert ze in duurzame stroomopwekking in de provincie.

Gaan aandeelhouders Delta nu ook twijfelen?

In het Financieel Dagblad beginnen nu ook de aandeelhouders van Delta hun twijfels te ventileren over de 'business-case' van Borssele-2. Als reactie op het pleidooi van directeur Delta gisteren voor een 'CO2-belasting' (waardoor kernenergie relatief goedkoper wordt ten opzichte van kolen en -in mindere mate- gascentrales -maar zeker niet ten opzichte van wind en zon) laat nu Zeeuws gedeputeerde Van Beveren (CDA) weten dat er zeker nog geen toestemming is van de provincie Zeeland voor de investering van 100 miljoen om een vergunning aan te vragen. Vlak voor kerst, op 22 december is de aandeelhouders vergadering van Delta, waar ze toestemming moeten geven. Daarvoor moeten de aandeelhouders (provincie Zeeland, Zeeuwse en Noord-Brabantse gemeentes) het op de agenda zetten en bespreken.

Delta twijfelt over Borssele 2

Het grote nieuws van vandaag is natuurlijk dat Delta voor het eerst publiekelijk haar twijfels uit over de economische haalbaarheid van een tweede kerncentrale. Een vastgestelde minimumprijs voor CO2-uitstoot zou het project moeten redden. Maar in Engeland, waar Delta nu graag naar wijst met een minimumprijs van CO2 die ongeveer 3x boven de marktprijs ligt is het nog maar de vraag of dat voldoende is. Vrijdag heeft EDF Energy die er daar 4 willen gaan bouwen de start van de bouw uitgesteld. Duidelijk is dat Delta een exit strategie mogelijk heeft gemaakt. Blijven duwen!
Trouwens, in België schijnt een akkoord over de kernuitstap te zijn (eigenlijk opnieuw de wet die al sinds 2003 geldt): de drie oudste dicht in 2015 en de laatste in 2025.

Verhagen: deze maand praten over indienen vergunning kerncentrale

Minister Verhagen (EL&I) wil nog in oktober gaan praten met Delta en ERH over hun plannen om een vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Om de behandeling van de aanvraag "efficiënt te laten verlopen, is het gebruikelijk om vooroverleg te voeren", zegt Verhagen in een brief aan de Kamer en denkt ruim een jaar nodig te hebben voor het overleg. Verhagen stelt dat "na het indienen van een ontvankelijke aanvraag nog circa een jaar noodzakelijk is voor het verlenen van de vergunning". Hij wil geen tijd verliezen. Verder laat Verhagen weten dat op 31 december het eindrapport over de stress-test komt en dat alle inzichten van Fukushima meegenomen worden in de vergunningsaanvraag.

RWE aandeelhouder kerncentrale Borssele

Minister Verhagen heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief en een aanvullend convenant geïnformeerd over de transactie van aandelen tussen DELTA en RWE in EPZ, exploitant van de kerncentrale Borssele. Met die brief zegt hij uitvoering te geven "aan zijn toezegging d.d. 17 mei 2011 de Kamer te informeren over de uitkomst van de op dat moment lopende onderhandelingen tussen DELTA en RWE over de kerncentrale Borssele." Dat doet hij dan wel pas op de zelfde dag als de aandelenoverdracht plaats vindt. Wel een beetje laat, toch?
De laatste zin van de brief van Verhagen is ook interessant: "Ik heb er vertrouwen in dat partijen de komende maanden tot goede afspraken komen om ook samen te werken in het initiatief om te komen tot een nieuwe kerncentrale in Borssele." Waarmee duidelijk lijkt dat RWE deel zal gaan nemen in de tweede kerncentrale, iets wat vaker gesuggereerd is, maar nog geen officiële mededeling over gedaan werd. Hoe dat dan zal gaan met het Franse EDF waarmee Delta vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst tekende..?

Zeeland door nieuwe kerncentrales minder aantrekkelijk voor toeristen

Het Zeeuws Comité Borssele2Nee, WISE en Laka zijn een petitie begonnen [persbericht] waarin de Commissaris van de Koningin opgeroepen wordt zich tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales te keren. De petitie wordt ondertekend door mensen die graag naar Zeeland op vakantie gaan maar twijfelen of ze dat wel blijven doen als de kernenergieplannen doorgaan.
Zeeland wordt jaarlijks bezocht door zo'n 600.000 buitenlandse toeristen, grotendeels uit Duitsland, waar kernenergie, en zeker de bouw van nieuwe kerncentrales, zeer gevoelig ligt. Het is een belangrijke economische factor voor de provincie "met de meeste zonuren". Bezoekers prijzen de rust, de ruimte, het landschap en het relatief schone milieu.
Er is een Duitstalige en een Nederlandstalige website waar de petitie ondertekend kan worden.

70 hectare voor ‘werkterrein’ nieuwe kerncentrale

Delta heeft zeventig hectare extra nodig als werkterrein voor de bouw van de nieuwe kerncentrale in Borssele. Op dit werkterrein komen onder meer kantoorunits, een bezoekerscentrum, een opslagterrein, montagehallen voor 'stil' werk en een park&ride voorziening voor personeel. Nog niet inclusief de woon- en recreatie terreinen voor de pakweg paar duizend arbeiders uit de hele wereld.

Aandeelhouders Delta kiezen kernenergie in plaats van duurzaam

De aandeelhouders van Delta -provincie en Zeeuwse gemeenten- hebben ingestemd met de aankoop van 20 procent extra aandelen door het energiebedrijf in de kerncentrale bij Borssele. Delta krijgt met die transactie (die minimaal 55 miljoen euro gaat kosten) 70 procent van het belang bij exploitant EPZ in handen. De overige 30 procent gaat naar het Duitse RWE, die de oude partner Essent heeft opgekocht. Bij het Delta hoofdkantoor in Middelburg waren zo'n 80 demonstranten die duidelijk maakten dat kiezen voor kernenergie, kiezen tegen duurzame energie is: dat kan nu eenmaal niet allebei.

Frans/Duitse kerncentrale in Borssele?

Het FD komt met het bericht dat het Duitse RWE een 30% belang krijgt in de kerncentrale Borssele. Daarmee lijkt de weg nu ook helemaal open om samen met Delta een (of meerdere) nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen; RWE heeft namelijk, als ERH, al een vergunningsaanvraag lopen. Wat dan van belang is, is dat RWE een enorm groot bedrijf is en zeer waarschijnlijk een kerncentrale zelf helemaal kan financieren en dus geen externe financiers nodig heeft. Doordat Delta al met het Franse EdF in zee is, zal, als het doorgaat, het dan een Frans/Duitse kerncentrale worden in Borssele. En dat van een bedrijf dat zich afficheert als 'Zeeuws'. Borssele als het afvoerputje van Europa…

Kabinet heeft haast: in Borssele 2500 MW mogelijk tot 2020; Delta in rode cijfers

De brief van het kabinet is er over de te nemen stappen voor nieuwe kerncentrales en 'de lessen van Japan' (die er eigenlijk niet zijn volgens Verhagen). Het kabinet wil haast maken met de procedures en Verhagen "verwacht het definitieve MER en het ontwerpinpassingsplan in de eerste helft van 2012 afgerond te hebben."
De conclusies of nieuwe kerncentrales ruimtelijk inpasbaar zijn:

  • Uit onderzoek naar de koelwatersituatie, de ruimtelijke inpasbaarheid en de mogelijkheid tot aansluiting op het hoogspanningsnet lijkt de realisatie en ingebruikname van twee nieuwe kerncentrales van ieder maximaal 2500 MWe vóór 2020 op voorhand zeer problematisch. Ook de gelijktijdige bouw van 2 kerncentrales van ieder 1650 MWe kent dezelfde praktische problemen
  • Het is vanuit ruimtelijke inpasbaarheid wel mogelijk om twee kerncentrales na elkaar te realiseren. In dat geval is het niet mogelijk om beide centrales voor 2020 gerealiseerd te krijgen. Daarnaast blijft de problematiek ten aanzien van de beperkte beschikbaarheid van koelwater bestaan.

Ondertussen is Delta in de rode cijfers beland. Maakte het bedrijf in 2009 nog winst, in 2010 was er netto negatief resultaat van 178 miljoen euro. Desondanks denken ze wel voldoende geld te hebben om een kerncentrale van 5 miljard te bouwen.