Categorie archief: Provinciale Staten

Provincie N-Holland: 40 miljoen voor Pallas

Provinciale Staten van Noord-Holland is akkoord gegaan met een subsidie van 40 miljoen euro aan NRG voor de ontwikkeling en vergunningsaanvraag van de nieuwe Pallas reactor, de opvolger van de HFR. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat een verkeerde keus. Volgens hen investeert Noord-Holland hiermee in een technologie met veel nadelen, terwijl er alternatieven zijn. Maar vooral de 'internationale uitstraling' is belangrijk voor de provincie (en NRG natuurlijk ook). Daarmee geeft men steeds meer toe dat die alternatieven er wel zijn, maar dat ze daar niet voor kiezen. Er wordt ook nog gehoopt op Europees geld (tot zover het verhaal over een 'businesscase'). Er wordt nu voor het eerst een bedrag van 600 miljoen genoemd dat met het project gemoeid zou zijn; in januari, toen de landelijke overheid 40 miljoen gaf, werd 500 miljoen genoemd. Twee jaar geleden was het nog 250 miljoen. Volgens de provincie zelf zijn er nog een aantal 'go or no go' momenten.

Ultimatum tweede kerncentrale Borssele

Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta krijgt van de aandeelhouders (provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten) tot 1 april 2013 de tijd om partners te vinden die geld in de bouw van een tweede kerncentrale willen steken. Anders is het in principe over en uit met nucleaire ambities van het energiebedrijf. Op 22 december vraagt Delta zijn aandeelhouders ermee in te stemmen dat een begin wordt gemaakt met de aanvraag van de vergunningen voor de bouw van Borssele 2. Die procedure kan 200 miljoen euro kosten. Delta had gehoopt dat bedrag te kunnen delen met andere financiers, maar is door het uitblijven daarvan gedwongen nu al ruim 100 miljoen zelf te investeren.

Gaan aandeelhouders Delta nu ook twijfelen?

In het Financieel Dagblad beginnen nu ook de aandeelhouders van Delta hun twijfels te ventileren over de 'business-case' van Borssele-2. Als reactie op het pleidooi van directeur Delta gisteren voor een 'CO2-belasting' (waardoor kernenergie relatief goedkoper wordt ten opzichte van kolen en -in mindere mate- gascentrales -maar zeker niet ten opzichte van wind en zon) laat nu Zeeuws gedeputeerde Van Beveren (CDA) weten dat er zeker nog geen toestemming is van de provincie Zeeland voor de investering van 100 miljoen om een vergunning aan te vragen. Vlak voor kerst, op 22 december is de aandeelhouders vergadering van Delta, waar ze toestemming moeten geven. Daarvoor moeten de aandeelhouders (provincie Zeeland, Zeeuwse en Noord-Brabantse gemeentes) het op de agenda zetten en bespreken.

Aandeelhouders Delta kiezen kernenergie in plaats van duurzaam

De aandeelhouders van Delta -provincie en Zeeuwse gemeenten- hebben ingestemd met de aankoop van 20 procent extra aandelen door het energiebedrijf in de kerncentrale bij Borssele. Delta krijgt met die transactie (die minimaal 55 miljoen euro gaat kosten) 70 procent van het belang bij exploitant EPZ in handen. De overige 30 procent gaat naar het Duitse RWE, die de oude partner Essent heeft opgekocht. Bij het Delta hoofdkantoor in Middelburg waren zo'n 80 demonstranten die duidelijk maakten dat kiezen voor kernenergie, kiezen tegen duurzame energie is: dat kan nu eenmaal niet allebei.

College GS Zeeland voor nieuwe kerncentrale

Het nieuwe college van gedeputeerde staten van Zeeland ziet de bouw van een tweede kerncentrale als een belangrijke en verantwoorde stap voor de Zeeuwse economie. Dat blijkt uit het vrijdagmiddag gepresenteerde collegeprogramma van de coalitiepartners VVD, PvdA, CDA en SGP. Het college acht de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen noodzakelijk. In de overgangsfase vindt het college kernenergie een goed alternatief, zo blijkt uit het programma. Daar waar het college "mogelijkheden en invloed" heeft, wil het actief meewerken met de initiatiefnemers van een tweede kerncentrale. Coalitiepartner PvdA behoudt zich het recht voor om zowel in het college als in de Provinciale Staten tegen een voorstel voor de bouw van een tweede kerncentrale te stemmen.

Pallas in Petten, meer geld van de provincie

NRG en de provincie Noord-Holland trekken gezamenlijk op om de nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten gerealiseerd te krijgen, aldus het gezamenlijke persbericht. Dat is beklonken in het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om alvast een financiële bijdrage tot een maximum van 2 miljoen euro te leveren aan de voorbereiding van het nieuwbouwproject. De aanbestedingsprocedure is eerder dit jaar stilgelegd bij gebrek aan geld en zal, zo is de planning in het najaar hervat worden. Eind vorig jaar maakte de provincie bekend in de begroting 40 miljoen euro te reserveren voor de ontwikkeling van Pallas. Provinciale Staten van Noord-Holland moeten dit besluit definitief vaststellen. Dit gebeurt op 28 juni 2010. Aan de nieuwe reactor Pallas hangt een kostenplaatje van (nu al) ruim een half miljard euro (dat wordt met elk persbericht meer). NRG koerst op een publiek-private financiering, met de nadruk op de publieke financiering (subsidies dus) in de beginfase van het project.
Lees waarom nu al Pallas overbodig en achterhaald is

GS Zuid Holland: kerncentrale niet welkom

Het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland heeft besloten dat een eventuele nieuwe kerncentrale niet welkom is in Zuid-Holland. Het provinciebestuur vindt het ondenkbaar dat het kabinet de Randstad als mogelijke locatie er voor zou aanwijzen. Er zal binnenkort een brief naar het kabinet gestuurd worden waarin het standpunt wordt uitgelegd.

GS Flevoland tegen kerncentrale NOP

Gedeputeerde Staten van Flevoland blijven tegen de bouw van een kerncentrale in de Noordoostpolder. Dit schrijven ze aan GroenLinks die vragen had gesteld over het onderzoek van het Kabinet naar de Westelijke Noordoostpolderdijk als mogelijke locatie (zie ook 21 juli). Flevoland heeft zich al in het verleden in Streekplan en Omgevingsplan uitgesproken tegen de komst van een kerncentrale, en dat is niet veranderd.