Categorie archief: SP

SP: opbrengst Delta-verkoop naar ontmantelingsfonds kerncentrale

De verkoop van de naam Delta en het bedrijfsonderdeel dat energie en internet verkoopt is officieel goedgekeurd door de aandeelhouders. Ook netwerkbedrijf Enduris staat in de verkoop. Het vele geld dat bij het energiebedrijf Delta - en daarmee Zeeland - binnenstroomt door de gedwongen verkoop van winstgevende onderdelen kan beter opzij worden gezet voor het afbreken van de kerncentrale, dan dat het verdampt in de resterende, verliesgevende activiteiten. De SP stelde in de Provinciale Staten voor een onderzoek daarnaar uit te voeren. Het voorstel kreeg weinig bijval. Lees verder

SP: Borssele moet ook dicht

2016-sp-nuwijIn het nieuwste concept verkiezingsprogramma van de SP 'Nu Wij' is opgenomen dat de kerncentrale Borssele gesloten moet worden. De SP had in het eerste concept een merkwaardige zin over het sluiten van de Belgische kerncentrales, terwijl er niets in stond over Borssele. Dat is nu in het tweede concept zoals we al verwachtten aangepast. Lees verder

SP verkiezingsprogramma: kerncentrales bij de buren moeten dicht

2016-sp-nuwijIn het concept-verkiezingsprogramma ‘Nu wij' dat gisteren gepresenteerd werd door de SP, redelijk veel over milieu en energiebeleid. Opmerkelijke zaken ook. Zo staat er dat ze zich zullen inzetten voor het stilleggen van kerncentrales…. in België. De belangrijkste alinea wat dit betreft: “De kolencentrales worden zo spoedig mogelijk gesloten, we gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas in het Waddengebied en we bouwen geen nieuwe kerncentrales. We zetten ons in om de kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie.
‘Oudlinks’ wordt het genoemd, of ‘ouderwets links’, maar toen waren niet alleen de kerncentrales bij de buren slecht. Dit zou toch nog op het congres door al die actieve SP-groepen en mensen rond Borssele, Almelo, en Petten nog gerepareerd moeten kunnen worden.

Minister: ANVS heeft transport radioactief afval goedgekeurd

bronhouderVeel sneller dan de vragen over het historisch radioactief afval heeft Minister Schultz van Haegen (VVD, I&M) gisteren de vragen van Van Veldhoven (D66) beantwoord over het radioactief afval transport van Petten naar Vlissingen. Milieuorganisatie Laka had namelijk aan de orde gesteld dat hoogradioactief afval in lichtere verpakkingen dan gebruikelijk wordt afgevoerd. Laka vroeg zich af waarom kernenergie toezichthouder ANVS instemde met een bijzondere regeling voor dit transport, en of de internationale regels over dit soort gevaarlijk transport dan voor niets waren. De Minister stelt in haar antwoord dat de ANVS op grond van aanvraag van de Covra heeft geoordeeld dat het vervoer veilig kan plaatsvinden. Lees verder

Verkoop Urenco: SP als voorvechter kernenergie?

Tijdens het AO Staatsdeelnemingen, afgelopen maandag ging het natuurlijk ook over de uraniumverrijkingsfabriek Urenco en de plannen van de regering om het Nederlandse eenderde deel te privatiseren. Er werden zelfs  2 moties ingediend over die mogelijke verkoop. En allebei door het opmerkelijke samenwerkingsverband CDA/SP. De ene (motie 173 Van Hijum/Jansen) stelt dat de aandelen van Urenco niet verkocht moeten worden; de andere is opmerkelijker (motie 172 Jansen/Van Hijum): de Nederlandse staat moet onderzoek doen naar het verwerven van 51% van de aandelen (dus 18% bijkopen). Met spoed zelfs. De minister zegt overigens daarover: "Als u vraagt of wij dat als parallelle, dus gelijkwaardige, optie alvast het bijkopen van die 17% kunnen verkennen, is mijn antwoord: nee. Wij zien hier namelijk een volgtijdelijkheid in." Dijsselbloem ontraad later in het debat beide moties. Wanneer ze in stemming komen is nog onbekend, maar lees je tzt hier. Verder stelt Mei Li Vos (PvdA) dat eigenlijk alleen de VVD voor verkoop van de aandelen is, maar ook dat de PvdA nog geen standpunt heeft ingenomen omdat nog niet alle informatie bekend is.
VEDAN heeft het conceptverslag (71 blz) van de commissievergadering doorgespit en er 11 blz over Urenco van uitgehaald. Dat kun je hier lezen.
Maar de SP als grote aanjager van kernenergie? Misschien nog met een paar nieuwe kerncentrales in Borssele om dat verrijkt uranium te gebruiken? (update "SP en kernenergie") Lees verder

Minister beantwoord vragen van Poppe (SP) over HFR Petten

De minister van Economische Zaken, Jorritsma, heeft mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vragen beantwoord over de Hoge Flux Reactor en een 'framework agreement' met de Russische overheid over de mogelijke levering van 600 kg hoog verrijkt uranium, de betekenis daarvan over de omschakeling van de HFR en mogelijke proliferatierisico's. Lees verder