NVS nieuws: verhoogde radioactiviteit in Rijssen door wolkbreuk

Bij wolkbreuken kan een kortstondige verhoging optreden van radioactiviteit als gevolg van uitregening van radon-dochters. Tijdens de wolkbreuk van 11 augustus j.l. in Rijssen mat de meetlocatie van het Nationaal Meetnet voor Radioactiviteit de historische waarde van 236 nanoSievert per uur. Dat ligt boven het waarschuwingsniveau (200 nanoSievert per uur) van het NMR voor nucleaire incidenten. Vanwege de automatisch validatieroutine leidde dit echter niet tot een alarm.

KRO-Reporter: Twijfels over veiligheid HFR in Petten

Vandaag uiten voormalige werknemers van de Hoge Flux Reactor in Petten in het KRO TV-programma Reporter hun bezorgdheid over de veiligheid van de onderzoeksreactor. In de documentaire staat het zgn. 'Veldman-scenario' centraal, genoemd naar voormalig operator Theo Veldman. Hij ontdekte in 1985 een ernstige fout in het koelingsysteem: in geval van een breuk in de laagste plek van het systeem zou het water binnen 90 seconden kunnen wegstromen en een meltdown veroorzaken. Onafhankelijk kernfysicus Cees Andriesse verklaart dat er bij een dergelijk scenario zich een kernexplosie kan voordoen die in orde van grootte vergelijkbaar is met met de kernbom op Hiroshima.

Uitspraak in zaak EPZ-Staat: wel afspraak geen contract

Volgens de rechtbank in Den Bosch bestaat er geen geldige civielrechtelijke overeenkomst tussen de EPZ en de staat over de sluiting van de kerncentrale in Borssele uiterlijk per 1-1-2004. Hoewel de rechter in haar beslissing oordeelt dat er wel een afspraak over vervroegde sluiting was gemaakt en ook dat beide partijen (SEP en staat) daar tevreden mee waren en zeiden het niet aan te zullen vechten, is er geen civielrechtelijk contract getekend dat die afspraak vastlegt. Een ver-rijkende uitspraak van de rechter omdat er ws. veel meer mondelinge afspraken worden gemaakt zonder een getekend contract. Deze lijken nu niet veel meer waard door deze uitspraak. Lees hier de uitspraak

Uitspraak in zaak EPZ-Staat: 25 september

Ondanks herhaalde vertragingen en uitstel is er nu toch een definitieve datum vastgesteld voor de uitspraak in de zaak can de nederlandse staat tegen de EPZ over de sluitingsdatum van de kerncentrale in Borssele. De rechters in Den Bosch zullen nu op 25 september utispreken of er wel of niet afspraken zijn over de sluiting per 31-12-2003. De uitspraak is wel interessant maar het huidige kabinet heeft al meermalen gezegd Borssele langer open te willen houden.

EPZ: genoeg van onwaarheden van Greenpeace en WISE

epzDe EPZ, exploitant van de kerncentrale in Borssele, heeft middels een persbericht, ook gestuurd naar alles en iedereen die een beetje met energie te maken heeft, laten weten genoeg te hebben van de 'misleidende informatie' van WISE en Greenpeace. Met een actiekaart Misleading Publicity (een parodie op de postercampagne van Greenpeace. Op de kaart: Borssele is veilig, uranium goedkoop en ruim voorhanden, kernafval belast het milieu nu niet en ook in de toekomst niet en een dialoog over kernenergie in de omschakeling naar duurzaam is noodzakelijk. WISE heeft enkele weken daarvoor een rapport uitgegeven over de gevolgen van het langer open blijven van de kerncentrale.

Urenco dreigt VS gemeente met ontbinding

Het door Urenco gedomineerde bedrijf LES (Louisiana Enrichment Service) heeft gedreigd een gemeenteraad te ontbinden als die doorgaat met oppositie tegen de vestiging van een uraniumverrijkingsfabriek. Het gaat om de gemeente Unicoi in de staat Tennessee. Een eerdere poging van LES om in de staat Louisiana een verrijkingsfabriek te bouwen werd in 1998 uiteindelijk afgewezen wegens "environmental racism".

Duitsland: paddestoelen en wild nog steeds besmet

Uit een nieuwe studie van het Landesamt fuer Oekologie blijkt dat verschillende soorten paddenstoelen en wild uit het Harz-gebergte nog steeds boven de norm van 600 Becquerel per kg zijn besmet. De radioactieve besmetting is afkomstig van het ongeluk in Tsjernobyl, meer dan 16 jaar geleden. Vooral sommige Kastanjeboleten (Xerocomus badius) (met 620 bq/kg) en wilde zwijnen (met 1667 Bq/kg) zijn nog steeds boven de norm.

Borssele in het regeerakkoord

De tekst die opgenomen is in het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD over de kerncentrale in Borssele luidt als volgt: "In de overgang naar een duurzame energiehuishouding en gegeven de Kyoto-verplichtingen is het niet zinvol de kerncentrale te Borssele voortijdig te sluiten. Het Kabinet dient met de producent/eigenaar in overleg te treden over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hier afspraken over te maken". (pagina 18, onder het kopje 'duurzame energiehuishouding')